Blaser R8 Silence med integreret lyddæmper

Den tykke pibe på Blaser R8 Silence fangede min opmærksomhed. Riflen så næsten ondskabsfuld ud i stativet. Kender man ikke grunden, kunne man tro, at det er en elefantkaliber af groveste slags. Men det er ikke tilfældet, den kraftige pibe skyldes at riflen har en indbygget lyddæmper, hvilket også forklarer navnet.

Model R8 Silence

Integreret lyddæmper – hvad katten er det, vil nogen nok tænke. Fænomenet kan lettest beskrives som en tynd og kort pibe med en frontmonteret lyddæmper, der omsluttes af en metalkappe, som løber hele vejen fra forenden af kammeret og ud til mundingen.

Begynder vi med kappen/lyddæmperen, er den 67 cm lang, 31 mm tyk og vejer 615 gram. Den kan uden brug af værktøj skrues på, mens piben er monteret i låsestolen. Det er kun de sidste 20 cm, som har en lyddæmpende funktion, resten er bare et tomt hulrum. Kappe og dæmper kan ikke skilles ad, men udgør en samlet enhed, hvorfor det er lidt vanskeligt at få adgang til dæmperen for kontrol og vedligeholdelse.

Kappen med lyddæmper anses også for en separat våbendel på linje med en vekselpibe, og kræver derfor egen tilladelse.

Når man skruer kappen af, blotlægges en pibe på kun 47 cm. Profilen er tynd og har samme diameter næsten hele vejen tilbage til kammerenden, hvor vi finder Blaser sædvanlige udfræsninger til sadelmontage af en sigtekikkert.

Lige foran kammerenden forøges dimensionen hurtigt til samme diameter som kappen, og her er der lille flange på piben, som styrer og centrerer kappens bagkant mod pibens kammerende.

Tilpasningen er god og det hele virker gennemtænkt og nydelig udført med små tolerancer. Hele ”pibelængden” ender på 67 cm med metalkappen monteret. Det er en hel del, når man husker på, at selve piben kun er 47 cm. Men eftersom kappens diameter er valgt til 31 mm for at harmonere med kammerstykket, må kappen være ganske lang for at opnå tilstrækkelig volumen til en effektiv dæmpning. Resultatet bliver derfor en mellemting. Sættet opleves som lidt tykt, og samtidig ganske langt for at opnå en tilfredsstillende funktion. Hvordan det påvirker balancen, vender jeg tilbage til i afsnittet om testskydning.

På trods af den lidt sære konstruktion, fungerer systemet med pibeskift på samme måde som på en almindelig R8. Man løsner de to skruer på undersiden af forskæftet, hvorefter piben nemt kan byttes ud med en tilsvarende i en anden kaliber. Man kan med andre ord godt montere andre piber med normalprofil på en R8 Silence – og en ”Silence-pibe” på en ordinær R8, hvis man køber et andet forskæfte, som passer til den grovere pibediameter.

Hverken kappe eller pibe er forsynet med åbne sigtemidler.

Blaser R8 Silence
Dæmperens kappe rundt om piben kan fjernes uden brug af værktøj. Selve dæmpningen sker i de sidste 20 cm.

Skæftet

Skæftet på testvåbnet, som er en model R8 Success Individual Silence, er en thumbhole-udgave lavet af flot, mørkt og rigt åretegnet valnød i Grade 4, med læderindlæg på skæfteryggen, pistolgrebet og forskæftet. For mig var dette skæfte usædvanlig godt at bringe i anslag og skyde med. Form, skæfteryg og vinkling af pistolgrebet virkede næsten skræddersyet til mine mål. Det eneste, jeg oplever som en ulempe ved Succes-skæftet i forhold til et skæfte med et traditionelt pistolgreb er, at det bliver en smule mere omstændeligt/langsommere at repetere, når man skal trække tommelfingeren ud gennem hullet i skæftet, når man skal repetere.

Som bekendt er den korteste vej altid så lige som muligt, og det er årsagen til, at jeg selv foretrækker et traditionelt pistolgreb, hvis jeg vil prioritere fuldt ud at udnytte riflens egenskaber for hurtigskydning. Men modsat synes jeg, at jeg med Success-skæftet kommer ”ind i grebet” på en måde, som jeg ikke gør med et traditionelt pistolgreb.

Nok om thumbhole-grebet og videre til forskæftet som er den del, der adskiller sig mest fra et almindeligt Success-skæfte. Den største forskel er naturligvis pibekanalens diameter, som er betydeligt større for at kunne rumme den tykke pibe. Dimensionerne på især sidernes overkant er særligt tynde for at man skal kunne opretholde en nogenlunde slank profil på forskæftet. Altså tyndt træ i dele af forskæftet. Meget tyndt. Netop det fik mig til at spekulere lidt. Ville forskæftet være så fleksibelt, at lyddæmperen ville støde imod, hvis forskæftet blev belastet? Ville det påvirke præcisionen? Kappen lå fri af pibekanalen i skæftet, men det var ikke med nogen stor marginal. Man kan nemt presse siderne af forskæftet indad, så det spænder imod kappen. Heldigvis er undersiden af forskæftet lidt tykkere, og med ”normalt” pres fra et fast anlæg kunne jeg ikke presse det ind mod kappen, men jeg ville være opmærksom på, hvordan forskæftet opfører sig, hvis jeg skulle anvende støtteben.

Blaser R8 Silence
Det er nødvendigt med en stor pibekanal for at få plads til lyddæmperen.
Blaser R8 Silence
Forskæftet er afsluttet med ibenholt. Den forreste rembøjle er perfekt placeret.
Blaser R8 Silence
Bundstykkehovedet på testriffelen var titaniumnitreret – lidt bling skader jo ikke!

Overfladebehandlingen af både for- og bagskæfte ser ud til at være en form for hærdende olie, men der er ikke meget af den på indersiden af forskæftet. Her ville jeg selv tilføre et ordentligt lag af olie for at hindre forskæftet i at slå sig, når det bliver vådt. Hvis jeg skulle på jagt i meget dårligt vejr, ville jeg føle mig mere tryg med et syntetisk forskæfte end med et af træ. Eftersom skæfte og forskæfte er delt i to, kan man faktisk skifte forskæftet ud til et med en pibekanal, der er beregnet på mere almindelige pibedimensioner, hvis man vil bruge en pibe med en tyndere profil. Endnu et eksempel på Blasers filosofi om modulopbygning.

Fra i år kan man også få R8 Silence leveret med et syntetisk skæfte i Professional-udgaven – et meget interessant alternativ, som reducerer prisen betragteligt.

Blaser R8 Silence
Smuk valnød, læder og thumbhole. En salig kombination, som giver et rigtigt godt greb.
Blaser R8 Silence
Thumbhole-skæfter er fine, men de bevirker også, at man taber lidt tid, når man skal repetere hurtigt.

Lukkemekanismen på Blaser R8 Silence

Nu kommer vi til- for mange – mere velkendte områder. Kort sagt har R8 -præcis som sin forgænger R93, en rettrækkerlås med separat opspænding af slagfjederen. Det sker via en pal, som er placeret på bagenden af bundstykkeholderen. Denne konstruktion borger for hurtig skydning og stor sikkerhed.

Under repeteringen behøver man kun at trække bundstykkehåndtaget ret bagud for derefter at skubbe det frem med en vis kraft. Presto. Det tomme hylster kastes ud og en ny patron føres op i kammeret. Ud fra en ergonomisk synsvinkel er ret repetering rigtig godt, da man slipper for at løfte og vride bundstykkets håndtag i forskellige vinkler, som det er nødvendigt med en traditionel cylinderlås.

Rettrækker-repetering er ganske enkelt hurtigere, og en af de store fordele er, at riflen ikke vrider sig rundt om sin egen akse under genladningen, hvilket let kan ske, hvis man anvender en cylinderlås, hvor man ofte skal overvinde en modstand i starten af repeteringen.

Personligt oplever jeg, at hånden hurtigere kommer tilbage til pistolgrebet, når jeg bruger en rettrækker. Meget af dette handler naturligvis om vane og øvelse, men en velpoleret rettrækkerlås har unægtelig sine fordele frem for en traditionel cylinderlås. Takket være den separate opspænding af slagfjederen, kan man have en patron i kammeret og alligevel gå med riflen ”sikret”. Konstruktionen tages i dag for noget nær givet hos både brugere og producenter, men den kræver både øvelse og omtanke for at være ”sikker”. For de fleste, som ikke er fortrolige med konstruktionen, opleves opspændingspalen i starten som vanskelig og lidt træg at anvende sammenlignet med en traditionel sidesikring. Er man uvant med betjeningen, kan det være fristende at anvende en del af aftrækkebøjlen som modhold, når man opspænder fjederen – eller at have slagfjederen spændt hele tiden.

Det er to varianter, som øger risikoen for vådeskud. Det gælder således om at øve sig meget på selve opspændingsmomentet, og helst i forbindelse med at riflen bringes i anslag, så man

hurtigt og ubesværet kan gøre riflen skudklar, når chancen dukker op.

Blaser R8 Silence
Den i dag legendariske separate kuglespænder er godt placeret, men det kræver øvelse at få den til at fungere godt.
Blaser R8 Silence overgang mellem pibe og kappe
Bemærk overgangen mellem pibe og dæmperens kappe. Den lille flange centrerer og giver kappen støtte.
Blaser R8 Silence kammer
Kammerstykket har samme dimensioner som på andre piber fra Blaser, og det er godt, da man eller havde behøvet en speciel montage til netop Silence-modellen.
Blaser R8 Silence huller til pibeskruer
Hullerne til pibeskruerne sidder samme sted som vanligt.
Blaser R8 Silence asymetrisk pistolgreb
Bemærk pistolgrebets asymmetriske form, der får hånden til helt naturligt at falde på plads.

Ingen låsestol

Blaser R8 føder patroner direkte ind i kammeret fra magasinet og bundstykket låser direkte i piben. Derfor er der ingen egentlig låsestol. Systemet kaldes Radialverschluss (radiallåsning). Den opslidsede ring bag bundstykkehovedet ekspanderer, når den forreste kant af det presses i bund. Når bundstykket får modhold fra bagenden af patronkammeret, presses en konisk ekspander inde i bundstykket fremad, hvorved ringen med de 14 smålukkeknaster presses udad og griber fat i det udfræste spor i pibens inderside.

Låsetypen kaldes af modstandere lidt hånligt for en Gardena-kobling, men ser man bort fra spottegloserne, så er løsningen meget elegant og samtidig meget stærk. Den kræver dog, at fremstillingen sker med stor præcision, de rigtige materialer og korrekt hærdning af de forskellige dele. For den uindviede kan bundstykket se lidt mærkeligt ud med de to skinner, som stikker ud. ”Glemte du grillpinden?” var den en som spurgte mig, da jeg under en jagt tog bundstykket ud for at lave lidt våbenpleje under frokosten. Den bed, selvom jeg godt forstod sammenligningen. Skinnernes funktion er at styre bundstykkehuset via de to spor, som er indfræst langs overkanten af magasinbrønden. Selve bundstykket består af et hus, hvor der forrest sidder et løst bundstykkehoved, som gør det muligt at skifte til kaliber, som har en anden diameter af patronbunden. Ved at presse bundstykkehovedet lidt bagud/indad mod selve bundstykkehuset, kan man med et spidst værktøj åbne en lille låsearm på bundstykkehusets underside. Herefter kan bundstykkehovedet drejes og trækkes fremad, så det kan udskiftes. En elegant løsning, som man hurtigt og nemt kan benytte, når først man har prøvet et par gange.

Integreret aftræk og magasin på R8 Silende
Aftræk og magasin er samlet i en enkelt enhed. Aftrækket er fantastisk godt, men det gælder om ikke at glemme enheden derhjemme.
bagkappen på R8 Silence fra Blaser
En tynd, men blødt afrundet bagkappe i gummi. Mere er ikke nødvendigt for at dæmpe den lille rekyl.

Magasin og aftræk

På Blaser R8 er aftræk og magasin en aftagelig enhed, som på enkelt vis kan tages af ved at presse to knapper på magasinboksens underside ind, så hele sætte kan trækkes nedenud. Netop denne detalje er en klar forbedring i forhold til den magasinløsning, som er på R93, da det er betydeligt lettere at fylde magasinet, når det er fjernet fra våbenet. Samtidig skal man passe på ikke at glemme eller miste enheden. Sker det første, er man reduceret til en iagttager på selskabsjagten, da riflen ikke kan afgivet skud uden enheden monteret. Taber man enheden, må man knibe øjnene hårdt sammen og tåle lommesmerterne, da en ny enhed koster mange skønne tusindkronesedler. Riflen rummer i standardkalibre fire patroner i magasinet og en i kammeret. Vil man bruge magnumpatroner, må man lade sig nøje tre i magasinet og en i piben. Aftrækket er rigtig godt på R8-riflerne, og testvåbnets aftræk lod ikke noget tilbage at ønske. Kort, distinkt og perfekt afvejet med en vægt omkring et kilogram. Vil man have et endnu lettere aftræk kan man bestille sin Blaser med et ATZL-aftræk, hvor man kan vælge at have et direkte aftræk på 600 gram eller et snelleaftræk på lidt over 200 gram.

Riffel i skydebiograf
I skydebiografen var riflen i sit rette element, men pibe og dæmper bliver hurtigt varme.

På skydebanen

På trods af forårsvejret var skydevoldene frosne. Heldigvis fik vi lov at låne en underjordisk skydetunnel. Sigtkikkerten på testriflen var en Blaser 1-7X28 IC, som måske ikke er det mest oplagte valg for at lave gode træfbilledet, men med forstørrelsen på max og med tændt belysning i skydetunnelen gik det alligevel.

Det aftagelige magasin blev først fyldt op med 180 grains (11,7 gram) Norma Oryx, hvorefter riflen blev placeret i en stabil bænk. Ånd ind. Klemme, klemme, kle…Bang!

Første skud var send af sted, og jeg kunne fornøjet konstatere, at både pibehop og rekyl var minimale. To skud mere i rask rækkefølge, og jeg kunne på monitoren hurtigt se, at denne diæt af ammunition faldt i riflens smag med et træfbillede på lidt over 27 mm. Nu blev det tid til en pause, for efter tredje skud var der tydelig varmeflimmer over piben.

Det kom ikke som en overraskelse, selvom jeg havde troet, at jeg kunne affyre yderligere et par skud, inden varmeflimmeren fik betydning. Men en vindstille tunnel er ikke et optimalt miljø for lange skudserier fra rifler med lyddæmper. Skydetunnelen var temmelig mørk, men jeg kunne ikke se nogen forstyrrende mundingsflamme, hvilket ellers er normen med korte piber. Dæmperen så ud til at sluge både mundingsflammen og rekylen meget effektivt.

Lyddæmpningen føltes også rigtig god inden i tunnelen, og det virkede som om dæmperen arbejdede rigtig effektivt. Desværre havde jeg ikke adgang til en lydtryksmåler under testen, hvorfor jeg ikke med sikkerhed kan bekræfte Blaser opgivelser af en dæmpning af lydtrykniveauet på 28 dB i kaliber .308 Winchester. At dæmperen fungerer, hersker der dog ingen tvivl om, og i mine ører fungerer den endda rigtig godt.

Både Norma Oryx og RWS HIT faldt i testriffenes smag.
Både Norma Oryx og RWS HIT faldt i testriffenes smag.

Efter nogle minutters afkøling var det tid igen at fylde magasinet op, denne gang med RWS HIT, et blyfrit projektil på 165 grains (10,7 g). Tysk ammunition til en tysk riffel virkede som en god kombination, og træfbillederne holdt sig alle under 20 mm.

Efter at have prøvet yderligere nogle forskellige ammunitionstyper kunne jeg konstatere, at riflen skød godt med stort ste alt, hvad jeg valgte at putte i den. Ingen af skudserierne oversteg en diameter på 35 mm, og samtlige grupper havde blødt rundet form og sad næsten samme sted, uanset hvilken type, jeg anvendte.

Med tanke på kikkertsigtets forstørrelse og varmeflimmeren er resultatet rigtigt godt, og jeg tror, at riflen kunne præstere endnu bedre under de rette forudsætninger i form af håndladet ammunition og et sigte med højere forstørrelsesgrad.

Lille mundingsflamme på R8 Silende
Mundingsflammen er meget lille på trods af den korte pibe. Perfekt, at man undgår at blive blændet, når det er mørkt.

Næste fase var et besøg i skydebiografen. Jeg var meget nysgerrig efter at konstatere, hvordan Blaser R8 Silence ville fungere ved fritstående skydning. Efter at have indledt med et par travende hjorte, kom nogle noget hurtigere grise frem på lærredet. Resultatet lod ikke vente på sig. Under de serier, jeg skød, havde jeg kun et dårligt skud, som jeg tilskriver min manglende erfaring med det lette aftræk. Riflen ligger usædvanlig stabilt og fast på målet, og udtrykket ”som på skinner” kunne ikke være mere passende. Det er længe siden, jeg har skudt med en så velbalanceret riffel. Den er en smule snudetung, men ikke så meget, at den ”dykker”. Det mærkes ikke, at ”piben” faktisk er 67 cm lang, men jeg er overbevist om, at længden bidrager til at balancen bliver den rigtige. Rekylen er næsten umærkelig takket være vægten, og jeg er sikker på, at lyddæmperen hjælper godt til. Da piben har samme tykkelse uden nonen fed ”lyddæmper-klump”, bliver sigtebilledet harmonisk, idet der ikke er noget, som forstyrrer fokus på målet. En lille detalje, kan man mene, men det gør faktisk en forskel.

At mundingsflammen er lille, blev bekræftet, da jeg studerede en anden skytte bagfra. Ingen ildkugle her, hvilket er en stor fordel ved natjagt, hvor man slipper for at blive blændet. Den eneste ulempe jeg oplevede under skydningen var, at pibens kappe hurtigt blev varm, og at varmen krøb baglæns hele vejen til forskæftet efter kun 5-6 skud. Intensiv ildafgivning er ikke nogen optimal aktivitet for denne riffel.

Da det bar hen imod at stilleriflen tilbage i stativet efter skydningen, havde dens fine balance virkelig fået mig på krogen. Den bliver noget af et referencepunkt, når jeg fremover tænker på, hvordan en velbalanceret riffel skal opføre sig. Efter min opfattelse kommer denne riffel til at være et optimalt værktøj til pürsch- og drivjagt.

Blaser R8 Silence
Der er ingen tvivl om, hvilken størrelse projektilerne skal have.
Blaser R8 Silence dæmperen vejer kun 600 gram
Kappen/dæmperen er ikke specielt tyk og vejer kun lidt over 600 gram.
Blaser R8 Silence gevind på piben
Gevindet på piben er godt udført og styrer dæmperen perfekt på plads.

Sammenfattende indtryk

Model: Blaser R8 Silence

Længde: 113 cm

Pibelængde: Pibe alene – 47

Pibe med kappe 67 cm

Skæftelængde: 37,5 cm

Tilgængelige kalibre:

.308 Win., 8×57 IS samt 9,3×62 med 42 eller 47cm pibe.

.30-06 med 47cm piplängd

.300 Win. Mag. och .300 Blaser Mag. med 52 cm pibelængde.

Vægt: ca 3,7 kilogram

Magasin: Standard: 3+1. Magnum: 2+1

Priser:

R8 Success Individual Silence med thumbholeskæfte grade 4-træ fra 56.400 kr

R8 Silence med traditionelt skæfte og grade 4-træ fra 44.800 kr

R8 Ultimate Silence med syntetisk skæfte fra 37.700 kr

Innovationsrigdommen og evnerne hos Blaser til at udvikle R8-konceptet imponerer mig. Blaser R8 Silence er et godt eksempel herpå.

I starten var jeg lidt skeptisk overfor den integrerede lyddæmper. Dyr. Ser klumpet ud. Lang.

Efter at have testet riflen, er jeg kommet på lidt andre tanker. Jeg synes stadig, at den er dyr i forhold til prisen på en almindelig R8 med eftermonteret lyddæmper.

Men jeg har også indset, at løsningen med den integrerede lyddæmper og kappen skaber en usædvanlig god og harmonisk balance, som er svær at opnå på anden vis.

Vægtfordelingen med den korte pibe og den omsluttende kappe skaber helt enkelt en perfekt afvejet enhed.

Jeg må dog alligevel holde med dem, som synes, at riflen bliver unødvendig lang. At den dæmpende del stikker små 20 cm frem foran piben, er meget sammenlignet med en ordinær lyddæmper, som måske stikker 10-15 cm frem.

Var jeg hundefører i tæt terræn ville dette afskrække mig noget, men på posten er det noget, som jeg gladeligt ville ofre for at opnå den mageløse balance.

Prisen er høj, men står i dette tilfælde i forhold til riflens egenskaber. Hvis man vælger at købe Blaser R8 Silence, får man en usædvanlig velbalanceret riffel, som tillige er lyddæmpet. Den bedste af to verdener.

Fremkomsten af Blaser R8

Fundamentet for Blaser-imperiet blev lagt med model R93, som kom til at være både trendsætter og springbræt for udviklingen af riffelmarkedet herhjemme. Da R93 blev lanceret havde den finesser, som mange i dag tager for givne: Rettrækker, separat opspænding af slagfjeder, mulighed for pibeskift og kikkertmontage på piben. Dengang var det eksotiske nyheder, i dag anses det for standard.

I 2008 lancerede man model R8 som en efterfølger til R93. Ændringerne og forbedringerne bestod først og fremmest af en stærkere lås med ændrede låsevinkler og et kraftigere bundstykkehoved. Skæftet fik en lidt mere fyldig formgivning, men ud fra en praktisk synsvinkel var det nok det nydesignede aftræk og det aftagelige magasin (4+1 patroner), som sammen med en bedre spændepal var de mest velkomne forandringer.

På model R8 blev aftræk og magasin monteret på et aftageligt underbeslag. Konstruktionen gør det betydeligt enklere at fylde magasinet op og aftrækket blev også bedre end det, der fandtes på R93.

Se mere på Blaser.de

 

LÆS OGSÅ:

TEST: Mauser M98 Standard Expert, klassisk velgjort