Der er omkring 600.000 sortbjørne (Ursus americanus) i Nordamerika. Bestanden er i fortsat vækst, og mange eksperter gætter på, at der er flere sortbjørne nu, end der har været på noget tidspunkt, siden Columbus opdagede kontinentet (som asiater havde...
Bølgen er stort set altid blå, men de frodige græssletter under overfladen er ikke så grønne, som de har været, og det kan få betydning for det helt vilde andetræk. En jæger, der ikke har prøvet at ligge i bunden...
Der er mindst seks gode grunde til at jage vildsvin: De er specialister i at tilpasse sig, de reproducerer sig hurtigt, optræder i rimeligt antal, er hårde at jage, er særdeles skudstærke, og så smager de godt. DE NYESTE TAL I...
Forbered allerede nu næste års naturlige føde med plantning af blomsterstriber
Fortsæt fasanfodringen i marts især for hønernes skyld, for lige nu ruster de sig til æglægningen og rugning, og det kræver masser af energi
Fasaner og agerhøns skal fortsat fodres og opbygges til forårets æglægning. Se her hvordan det kan gøres.
Det professionelle jagtvæsen beskyldes ofte for udelukkende at tænke på at producere vildt til afskydning og nærmest gøre mere skade end gavn. Men passer det?
Når dagene længes og vinteren strenges er foder mere vigtigt end nogensinde.
Vildt- og terrænpleje er noget, alle jægere må forholde sig til i mere eller mindre grad. Herunder følger en reportage fra et landsted, hvor der bliver gået all-in, og det at pleje vildtet og terrænet er det underliggende mål i alt, hvad der bliver fortaget.
Fasaner og agerhøns har brug for dække omkring foderstederne, og for at rotterne holdes i ave – læs her hvordan.