Af Aage Krogsdam
Foto Steen Andersen samt D. Keith, Ilpoxi, Lars Kastilan og Iliuta Goean. 

Nu er der kun knap en måned tilbage af denne sæsons jagter. Og det er faktisk kun fasanen, der må skydes måneden ud, når vi taler om markvildt.                               

Fordring i vintermånederne sker dels for at holde dine fasaner på dit revir, og dels for at især fasanhønen kan få det rette tilskud af mineraler og proteiner, når hun i løbet af foråret skal i gang med æglægningen. Men ellers gælder samme gode råd fra Jægerforbundet om fodring i november og december også i januar måned og helt frem til april/ maj måneder. Blandt andet:

  1. 75 gram foder per fasan per dag – måske lidt højere ration, da der er betydeligt mindre naturlig føde nu end først på vinteren.
  2. Bruges fodertønder med en foderspiral, skal foderspiralen placeres over jorden i en højde (ca. 30 cm), så fasanerne kan nå den, og hvis man vil fodre, så agerhønsene også skal få glæde af fodringen, skal foderspiralen placeres tættere på jorden (ca. 20 cm), så agerhønsene kan nå den. Sætter det ind med sne, skal du tilse tønderne ofte, idet sneen kan stoppe fodernedløbet.
  3. Placér fodertønderne på reviret med 50 meter imellem hver, hvor fasanerne færdes dagligt, det vil sige i levende hegn, remiser, tætte områder, moseområder med mere.
  4. Sørg for, at der hele tiden er rigeligt med tilgængeligt foder, som giver fasanerne den nødvendige mængde af proteiner, calcium, fosfor, vitaminer, mineraler, suppleret med kalkskaller op til æglægningen. Flyt tønden engang imellem af hensyn til sygdomme. Fasaner spiser mest hvede og majs, men de kan også æde triticale, byg og havre.
  5. Når man nærmer sig forårsmånederne, er det vigtigt, at man udvider fødemulighederne for fasanerne, hvilket betyder, at du skal etablere flere foderpladser på reviret. Årsagen er, at fasankokkene i foråret bliver territoriehævdende og ikke tillader andre fasankokke i deres territorium. Står der en fodertønde på en fasankoks territorium, vil han gøre alt for, at andre fasankokke ikke færdes i eller omkring denne fodertønde.
  6. Sørg for, at der ved al fodring af hønsefugle altid er adgang til kråseflint – en spandfuld rød grus er glimrende i den sammenhæng.
  7. Skræmmere skal flyttes daglig

”Det er vigtigt at holde sig for øje, hvis du er begyndt at fodre fasaner og vildt i det hele taget, at du fortsætter hele vinteren igennem med fodring helt frem til maj måned, fordi vildtet hurtigt ved begyndelsen af fodringen bliver afhængigt af tilgangen til foder.”, siger jagtfaglig chef i Danmarks Jægerforbund, Niels Søndergaard.                                       

Når der ikke er spist op på foderpladsen – som kan være et halvtag i et tæt buskads eller i fodertønden – hen på det tidlige forår, er det ved at være tid til, at du skal stoppe fodringen.

Fodring uden for jagtsæsonen

Som jæger bør det være en selvfølge at fortsætte med fodringen, efter at jagtsæsonen er stoppet både af hensyn til de udsatte fasaner, der er tilbage på reviret, og af hensyn til de vilde fasaner, således at fasanerne har de bedste forudsætninger for naturlig reproduktion. Det er nemlig vigtigt, at fasanhønen, inden den går i gang med den energikrævende æglægnings – og udrugningsperiode, får fedtdepoterne fyldt op. Derfor er det en god idé at supplere majs og hvede med et mere proteinrigt fasanfoder fra januar til maj.

Der er nemlig ikke meget protein at hente på de grønne vintersædsmarker. En fasanhøne bruger op til 80 % af sine fedtreserver i de første tre uger af rugeperioden.                      

Du skal i øvrigt være opmærksom på, at fasaner og agerhøns i januar og februar ikke nødvendigvis opholder sig der, hvor du satte fasanerne ud eller i de forskellige remiser. De vil som regel opholde sig i levende hegn med bunddække, så de kan søge skjul for vind og vejr og samtidig har mulighed for at skjule sig for rovdyr og rovfugle. Desuden vil fasanerne som regel opholde sig nær muligheden for gode nattesæder i graner med tætte grene, som giver læ.

Agerhøns

Som regel kan agerhønen ligesom fasanen æde de forskellige kornsorter, men en god idé er også at fodre agerhønen med triticale eller raps. Sidstnævnte på grund af olieindholdet. Ved fodring af agerhøns bør der tages hensyn til, at de er territoriehævdende, hvorfor der bør placeres flere foderstationer langs gærder.  Forsøg med placering af en fodertønde per 100 meter i gærder og lignende har vist stor effekt på ynglebestanden af agerhøns. Foderrør fremstillet af eksempelvis 150 mm sort pvc-rør monteret med et låg og en foderspiral i bunden kan anbefales. De er billige at fremstille, diskrete og kan monteres på hegnspæle eller træer i hegnet.

Fakta
Triticale er en kornart, som er fremkommet ved en krydsning af hvede og rug. Den omtales derfor også: Rughvede. Triticale dyrkes kun i begrænset omfang i Danmark.

Få adgang til denne artikel samt alt indhold på JVV.dk - inkl. seneste 2 års magasiner - fra 39 kr. per måned . Se alle muligeder her. Log ind og læs artiklen straks: