JAGT, Vildt og Våben i 15 år. Et sjældent indblik i alt det, der er grundlaget for, at magasinerne bliver til virkelighed, og at jagten bliver formidlet til glæde for de fleste.
Grøn er håbets farve, og IUCNs nye ”grønne status” for rødlistede arter handler netop primært om at løfte de gode eksempler på bevaringsindsats, der går i den rigtige retning. Der er tale om en helt ny statusopdatering, som systematisk...
I første halvdel af 1900-tallet forsvandt vandrefalken som ynglefugl over store dele af den vestlige verden. Det gjorde den også i den amerikanske stat Pennsylvania, hvor der før artens dramatiske nedgang og endelige exit typisk var registreret mellem 40...
En underart af rødræven i det vestlige USA – Sierra Nevada red fox (Vulpes vulpes necator) – befinder sig nu på randen af udryddelse. Myndighederne anslår, at der maximalt er 40 voksne dyr tilbage i Californien, som udgør kernen...
Russiske myndigheder anslår, at op imod 160.000 kvadratkilometer skov er brændt af i tyndt befolkede områder i det nordøstlige Sibirien i år. Det er mere end tre gange Danmarks samlede areal og mere end resten af verdens skovbrande tilsammen....
Den ikoniske nordafrikanske antilopeart Scimitar-horned oryx – der af mange forskere anses som den mest sandsynlige kilde til myten om enhjørninger - blev udryddet i vild tilstand i slutningen af 1900-tallet. Intensiv, ureguleret og illegal lokal jagt efter kød...
I Sverige opererer myndighederne med såkaldte ”bestandsmål” for de store arter af rovdyr såsom ulv og bjørn. Det betyder, at man principielt forsøger at nå bestandsmålet, uanset om man ligger under eller over målet. I länet Jämtland er bestanden af...
Humane Society International/Europe, Born Free Foundation, Pro Wildlife and Eurogroup for Animals. Det var de inviterede talere på “MEPs for wildlifes” seminar om trofæjagt afholdt online den 30. juni. Med andre ord en fuldstændig skævvreden debat med kun dyreretssiden repræsenteret....
Der er formentlig kun omkring 20.000 vilde løver tilbage i Afrika, men tallet er usikkert, idet løverne er notorisk svære at tælle. I virkeligheden er det heller ikke antallet af løver, der er altafgørende for artens bevaringsstatus. Løver er...
Fra hele verden meldes der om betydelig stigning i omfanget af krybskytteriet under pandemien. Særligt den illegale jagt på kød til gryderne er eksploderet rundt omkring i kølvandet på dyb økonomisk krise. Asien, Afrika, Sydamerika… alle de fattige kontinenter har...