Abonnementsbetingelser JAGT, Vildt & Våben

Printabonnement (1)

 1. Som abonnent får du magasinet tilsendt portofrit inden udgivelsesdagen.
 2. Dit abonnement løber, indtil det opsiges. Dette gælder dog ikke gaveabonnementer.
 3. Du kan til enhver tid opsige dit abonnement. Har du modtaget det første magasin i din betalingsperiode, eller er det første magasin på vej til din adresse, så træder din opsigelse i kraft, når du har modtaget magasinerne i din betalingsperiode. Vil du undgå, at en ny periode starter, bør vi derfor modtage din opsigelse senest 1 uge efter modtagelse af det sidste magasin i den periode du har betalt for. Opsigelse kan ske via mail eller ved telefonisk henvendelse til kundeservice. Ved mailhenvendelse vil du modtage en bekræftelse på modtagelse af din mail. Manglende betaling eller nægtet modtagelse af dit magasin betragtes ikke som opsigelse.
 4. Har du købt et gaveabonnement, udløber det automatisk, når det bestilte antal magasiner er leveret.
 5. Har du købt et introduktionstilbud, fortsætter du som løbende abonnent til normal pris, når introduktionsperioden er udløbet. Abonnementet kan tidligst opsiges til introduktionsperiodens udløb.
 6. Introduktionstilbud gælder kun husstande, som ikke har abonneret på magasinet de seneste seks måneder. Du kan dog altid tilmelde dig et abonnement til normalpris.
 7. Returnering af magasiner eller nægtet modtagelse af magasiner over for posten fritager ikke for betaling af de pågældende magasiner.
 8. Adresseændringer skal ske online på magasinets hjemmeside på din profil, eller ved kontakt til kundeservice på mail eller telefon. Det er din egen pligt at melde adresseændring ved flytning. Information om ny adresse skal være os i hænde seneste 3 uger før udgivelsen af det magasin, den skal gælde fra.
 9. Udlandsabonnementer leveres med tillæg af porto.
 10. Der tages forbehold for pris-, moms og portoændringer, udsolgte varer samt ændringer af abonnements-betingelserne. Abonnenter vil forud for ændringer blive adviseret om disse.
 11. Printabonnement giver også adgang til den elektroniske udgave af magasinet
 12. Den elektroniske udgave kan tilgås via magasinets hjemmeside.
 13. Ved køb af abonnement vil du automatisk få tilsendt loginoplysninger på den oplyste mail.
 14. Du har 14 dages fortrydelsesret efter modtagelsen af dit første magasin. Fortrydelsesretten betinges af ubrudt emballage og at du selv betaler omkostninger ved returnering.

Online abonnement

Disse betingelser dækker rene online abonnementer på Jagt, Vildt & Våben.

 1. Abonnementet starter samme dag betalingen gennemføres
 2. Abonnementet er løbende og vil fortsætte fra måned til måned indtil du opsiger det. Der er igen binding, og du kan altid opsige det til udløb af den måned, der er betalt for.
 3. Du skal have forbindelse til internettet og en almindeligt accepteret og gyldig betalingsmåde (betalingskort) for at tegne et abonnementet.
 4. Vi vil fakturere dig og automatisk hæve beløbet på dit betalingskort på betalingsdagen så længe abonnementet er aktivt.
 5. For at undgå at betaling af følgende måneds abonnement automatisk bliver trukket via dit kreditkort, skal du opsige det, før det fornys.
 6. Opsigelse kan ske via mail eller ved telefonisk henvendelse til kundeservice. Ved mailhenvendelse vil du modtage en bekræftelse på modtagelse af din mail. Du kan også selv opsige abonnementet i selvbetjeningen.
 7. Gyldige betalingskort er Dankort, VISA card samt Mastercard.
 8. Du vil modtage en mail med abonnementsnummer umiddelbart efter køb af abonnementet
 9. Dit abonnement kan tilgås via magasinets hjemmeside eller ved at downloade ”JAGT, Vildt & Våben” appen i App Store eller Google Play
 10.  Ved køb af abonnement vil du automatisk få tilsendt loginoplysninger på den oplyste mail.

Betaling af abonnement

Nedenstående betalingsvilkår gælder for abonnement betalt via girokort og PBS.

 1. Betaling bedes ske senest på den sidste indbetalingsdato
 2. Hvis der på dit girokort er medtaget et beløb, som du allerede har indbetalt, bedes du alligevel indbetale hele beløbet.
 3. Vi holder automatisk styr på dine indbetalinger og fratrækker derfor et for meget indbetalt beløb på den næste opkrævning. Du vil aldrig komme til at betale for det samme magasin to gange.
 4. Ved evt. udsendelse af rykkerskrivelse, vil der blive pålagt et rykkergebyr på kr. 100,00.
 5. Fakturabeløbet er forfaldet til betaling på den på fakturaen angivne betalingsdato. Ved betaling senere end sidste rettidige betalingsdato betales gebyrer og morarenter fra forfaldsdagen i henhold til renteloven.
 6. Manglende betaling betragtes ikke som opsigelse. Dit abonnement fortsætter således indtil du opsiger det.

Alle gebyrer er inkl. moms. Nedenstående betalingsvilkår gælder for abonnement betalt via kreditkort, online.

 1. Ved opstart af dit abonnement bemyndiger du os til at afkræve dig et månedligt abonnementsbeløb.
 2. Vi forbeholder os retten til at justere prisen for vores produkter herunder magasiner. Prisændringer vil først træde i kraft efter besked via e-mail til dig.
 3. Vi fakturerer dig for abonnementet hver måned, indtil du opsiger det.
 4. Betalinger kan ikke refunderes, og der gives ikke refusion eller kredit for endnu ikke forløbne perioder. Hvis du opsiger abonnementet, vil du fortsat have adgang til tjenesten til og med udgangen af den periode du har betalt for.
 5. Du kan redigere dine kreditkort oplysninger ved at gå til din profil på hjemmesiden
 6. Du kan opsige dit abonnement når som helst, og du vil fortsat have adgang til og med udgangen af den periode du har betalt for. For at opsige skal du henvende dig per mail eller telefonisk til kundeservice.

Abonnementsindhold

Recreation Media & Events ApS tilbyder to forskellige abonnementstyper:

Fysisk magasin

Med dette abonnement modtager du magasinet fysisk i din postkasse og har samtidig adgang til magasinet i elektronisk udgave, både det nyeste og de gamle udgaver samlet i et arkiv.

Digitalt magasin

Med dette abonnement kan du læse magasinet i elektronisk udgave, både det nyeste og det seneste år udgaver samlet i et arkiv.

Generelle vilkår

 1. Personlige oplysninger, der kan identificere dig, er underlagt vores persondatapolitik som du kan læse om på jvv.dk/persondatapolitik.
 2. Via dit abonnement giver du dit samtykke til at modtage elektronisk kommunikation fra Jubii Mii vedrørende din konto. Du giver endvidere dit samtykke til at modtage anden kommunikation fra os, f.eks. nyhedsbreve om nye funktioner og indhold, særlige tilbud, salgsfremmende bekendtgørelser og kundeundersøgelser via e-mail eller andre metoder. Hvis du ikke længere ønsker at modtage disse ikke-abonnements specifikke meddelelser fra os, skal du blot tilkendegive dette på din profil på hjemmesiden.
 3. Et abonnement giver adgang til online indhold fra 3 forskellige elektroniske enheder inden for et døgn. Dvs. bliver der forsøgt adgang fra en 4 elektronisk enhed inden for samme døgn, vil dette ikke være muligt. Der vil først være mulighed for at logge på fra en ny enhed et døgn efter den tredje enhed er logget af.

Kundeservice kan kontaktes telefonisk eller pr. mail. Recreation Media & Events Kundeservice Ørbakkevej 30 3230 Græsted Kundeservice: 71 99 29 56 Mandag-fredag kl. 09.00-12.00 Mail: kundeservice@recreationmedia.dk Mail besvares i løbet af en-to hverdage.

Fortrydelsesret

Du kan fortryde den indgåede aftale efter forbrugeraftalelovens § 17. Fortrydelsesfristen er 14 dage og regnes fra den dag, du har modtaget dit første magasin. Ønsker du at fortryde aftalen, skal du, inden udløbet af fortrydelsesfristen, underrette Recreation Media & Events ApS om, at du har fortrudt aftalen. Du kan vælge at sende en mail eller kontakte Kundeservice telefonisk inden fristens udløb. Du vil efterfølgende modtage mail retur, der bekræfter rettidig fortrydelse. Har du allerede modtaget magasinet, skal du, medmindre andet er aftalt, selv betale omkostninger (porto/fragt) ved returnering. Du kan kun fortryde aftalen, hvis du kan tilbagesende eller tilbagegive det modtagne, i ubrudt emballage.

Udgiver

Al kundeinformation så som navne- og adresseoplysninger behandles vha. moderne informationssystemer og lagres hos:

Recreation Media & Events Aps
Ørbakkevej 30 3230
Græsted
Tlf. 4082 82 50
E-mail: kundeservice@recreationmedia.dk
CVR: 38108220