JAGT, Vildt & Våben Handelsbetingelser

Danske Jagtmedier ApS
Engholmvej 10
DK-6621 Gesten
CVR 38108220

Aftalens indgåelse

Når du køber et abonnement på JVV.dk, indgår du aftale med Danske Jagtmedier ApS.

Når du har foretaget et køb, modtager du en kvittering som dokumentation for aftalen på e-mail. På din profilside på JVV.dk kan du til enhver tid se dine kvitteringer, og om dit abonnement er aktivt. Derudover kan du på din profilside printe kvitteringer for alle dine køb. 

Sådan fungerer dit abonnement

Såfremt du har købt et abonnement på et fysisk blad, så fremsendes dette senest på udgivelsesdatoen. Du kan altid se fremtidige udgivelsesdatoer i oversigten.

Straks efter bestilling har du adgang til artikler og magasinarkivet på JVV.dk.

Såfremt du har købt et digitalt abonnement (digitalt magasin), så har du tilgang til dette senest på udgivelsesdatoen.

Hvis ikke andet er nævnt, er abonnementet løbende, dvs. at det efter introduktionsperioden automatisk fortsætter til gældende normalpris, indtil det opsiges.

Du skal være over 18 år for at være abonnent. Hvis du er under 18 år, skal vi have dine forældres eller værges samtykke.

Forudsætninger for køb og/eller brug af e-magasiner

Du kan få adgang til et e-magasin enten som en tilføjelse til dit abonnement på et fysisk eller ved at tegne et abonnement på et e-magasin.

For at kunne læse e-magasiner skal du have en velfungerende internetadgang og en e-mailadresse, og du skal have adgang til en PC, tablet eller en smartphone med et nyere styresystem.

Brug af e-magasiner må kun ske til privat brug. Brug af e-magasiner i kommercielle og offentlige sammenhænge er ikke tilladt.

Et abonnement på et e-magasin indeholder funktioner, som gør det muligt at foretage en midlertidig lagring af indhold på de forskellige enheder, som dette indhold kan tilgås, når du er offline. Du har adgang til dette indhold, så længe du har et gyldigt abonnement. Det er ikke tilladt at tilegne sig dette indhold via andre mekanismer end dem, som er tilgængelige via abonnement. Indholdet må således ikke kopieres og/eller på anden måde gøres tilgængeligt.

Betaling

Hvis du vælger at betale dit abonnement med dankort eller kreditkort, accepterer du samtidig, at Danske Jagtmedier ApS automatisk kan trække penge på dit dankort eller kreditkort, hver gang abonnementet fornyes. Du har selv ansvaret for at opdatere dine betalingsoplysninger, hvis dit dankort eller dit kreditkort bliver spærret eller udløber. Det kan du gøre på din profilside på JVV.dk.

Såfremt du ikke har opdateret dine betalingsoplysninger rettidigt, vil dit abonnement blive opkrævet via girokort. V

Du kan også vælge at tilmelde din betaling til Betalingsservice. Ved tilmelding til Betalingsservice vil vi automatisk sørge for, at pengene trækkes på din konto, hver gang dit abonnement skal fornyes, medmindre du rettidigt har opsagt dit abonnement.

Hvis du har valgt at betale dit abonnement via girokort, så sender vi dette til dig, enten sammen med dit blad eller i et selvstændigt brev. Du bedes betale dette indbetalingskort inden forfaldsdatoen. Ved manglende betaling sendes en rykkerskrivelse pålagt gebyr på kr. 100 pr. stk. Vi sender i alt tre rykkerskrivelser til dig. Såfremt du stadig ikke har betalt for dit abonnement, så sender vi det skyldige beløb til inddrivelse hos vores advokat.

Til udlandet inkl. Grønland og Færøerne pålægger vi porto, der modsvarer vores omkostninger. Se prisen til de enkelte lande på JVV.dk.

Kampagnetilbud

Hvis du ikke tidligere har haft et abonnement på et magasin, kan du, hvis det tilbydes, benytte dig af et kampagnetilbud. Hvis du tidligere har abonneret på dette magasin, kan du ikke benytte dig af et kampagnetilbud på samme leveringadresse før tidligst seks måneder efter, at dit seneste abonnement er ophørt. Omgåelse af dette kan medføre krav om betaling og/eller lukning af abonnementet.

Køb af gaveabonnement
Du bestiller et gaveabonnement ved at angive forskellige oplysninger på modtager og betaler.

Gaveabonnementet starter med den første mulige udgivelse. Du kan altid udgivelsesdatoer i udgivelseskalenderen.

Bestillingsbekræftelse samt faktura sendes til den som betaler abonnementet.

Hvis der indgår en velkomstgave i abonnementet, sendes denne også til den, som betaler abonnementet. Dette gælder dog ikke hvis betaler er bosiddende i udlandet.

Fortrydelsesretten for køb af gavekort eller gaveabonnement er 14 dage. Hvis du ønsker at tage brug af din fortrydelsesret bedes du kontakte vores kundeservice. For mere information se næste afsnit om fortrydelsesret.

Gaveabonnementer kan ikke ombyttes til andre aktuelle tilbud.

Fortrydelsesret

Du har ret til at fortryde dit køb af abonnement i 14 dage. Fortrydelsesretten regnes fra det tidspunkt, hvor du modtager dit første magasin. Har du afgivet bestilling mandag den 1., har du frist til og med den 15. Hvis fristen udløber på en helligdag, en lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan du vente til den følgende hverdag. Fortrydelsesretten er overholdt, hvis du sender din meddelelse om fortrydelse, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

Du kan kun bruge din fortrydelsesret, hvis du endnu ikke har taget dit abonnement i brug. I praksis betyder det, at du ikke er påbegyndt læsning af et magasin og/eller har downloadet et magasin eller andet indhold fra JVV.dk via din adgang.

Hvis du vil gøre brug af din fortrydelsesret, skal du – inden du tager abonnementet i brug og inden udløbet af 14-dagesfristen – i en utvetydig skriftlig erklæring meddele dette til Danske Jagtmedier ApS, Engholmvej 10, DK-6621 Gesten.

Danske Jagtmedier ApS refunderer alle betalinger modtaget fra dig uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget din meddelelse om fortrydelse. OBS! Du hæfter selv for portoudgifter.

Opsigelse

Du kan til enhver tid vælge at opsige dit abonnement til ophør af den igangværende periode.

Ønsker du at opsige dit abonnement med kortere varsel (dog minimum med en måneds varsel), bedes du ringe til os. Er der binding på abonnementet, kan det først opsiges efter bindingens udløb.

Opsigelse af abonnementet kan på din profilside på JVV.dk. Her kan du også se, hvornår din nuværende abonnementsperiode udløber. Du kan også skrive til os på kundeservice@danskejagtmedier.dk eller ringe til kundeservice på 71 99 29 56.

Manglende betaling eller nægtet modtagelse af blad betragtes ikke som opsigelse af abonnement og fritager dig ikke for betaling.

Ændring af dine oplysninger

Har du ændringer til dit abonnement, f.eks. adresseændringer, ændring af betalingsperiode, tilmelding til Betalingsservice med mere, gøres det på profilsiden på JVV.dk. Det er dit eget ansvar at oplyse adresseændringer, da vi ikke automatisk får besked herom. Ændringer skal meddeles senest 14 dage før, de skal træde i kraft. Det samme gør sig gældende for midlertidig adresse eller ferieadresse.

Introduktionstilbud og tilbud der inkluderer en velkomstgave

Indeholder dit velkomsttilbud en gave, sendes denne senest tre uger efter, at din indbetaling er registreret.

Hvis du tegner et abonnement med en tilhørende velkomstgave, hvor modtageradresse er en anden end betaleradresse, sendes gaven altid til betaler. Det gør sig dog ikke gældende, hvis betaler er bosiddende i udlandet. I dette tilfælde kan der kun tegnes abonnement uden gave.

Har du ikke hentet pakken inden for tidsfristen, kan den gensendes mod betaling på 75 kr. til dækning af porto og ekspedition.

Pakken bliver leveret med GLS eller DAO, så derfor vigtigt at oplyse korrekt adresse, e-mail og mobilnummer.

Vi tager forbehold for udsolgte gaver.

Når du giver et abonnement i gave til en anden, så fortsætter abonnementet indtil det opsiges, medmindre andet er oplyst i tilbuddet. Indbetalingskort sendes til den oprindelige betaler.

Ophavsrettigheder

Al indhold i både de fysiske magasiner samt i e-magasinerne samt alt andet indhold relateret til levering af disse ydelser tilhører Danske Jagtmedier ApS eller tredjeparter. Al kopiering, distribution eller anden brug af dette indhold er forbudt uden skriftlig samtykke fra rettighedshaverne til indholdet. Du har som kunde ingen rettigheder til kommerciel brug, salg, videresalg, eksemplarfremstilling, distribution eller promovering af dette indhold. Du har heller ingen rettigheder til brug, som kræver en licens til offentlig fremvisning. Du kan alene bruge indholdet på enheder, som du eller din husstand selv disponerer over til personlig brug. Uautoriseret brug kan indebære brud på gældende lovgivning, og Danske Jagtmedier ApS forbeholder sig retten til at retsforfølge dig for sådanne krænkelser.

Ændringer i vilkår og priser

Danske Jagtmedier ApS kan løbende ændre abonnementspriserne. Prisstigninger vil først træde i kraft for den efterfølgende betalingsperiode på dit abonnement. Du kan således opsige abonnementet i henhold til de almindelige opsigelsesregler for dit abonnement ved udgangen af din nuværende betalingsperiode, uden at prisstigningen således slår igennem for dig.

Danske Jagtmedier ApS kan løbende ændre og tilrette abonnementsbetingelserne på JVV.dk. Ved væsentlige ændringer vil du modtage en varsling via e-mail. Ved væsentlige ændringer kan aftalen opsiges med 14 dages varsel med virkning, fra ændringen træder i kraft.

Persondata

Personoplysninger behandles fortroligt og lagres under sikre forhold i overensstemmelse med gældende lovgivning. Du har ret til indsigt i dine personoplysninger. Du kan ændre i dine ved at benytte profilsiden på JVV.dk. Læs mere om hvordan vi behandler dine persondata her.

Elektronisk henvendelse

Ved oprettelsen af et abonnement giver du os samtidig samtykke til, at Danske Jagtmedier ApS må kontakte dig via e-mail med vejledning i, hvordan du får mest ud af dit abonnement samt informationer om opdateringer, ændringer, indhold og lign. vedr. abonnementet. Du kan når som helst afmelde dette, enten direkte på JVV.dk, i e-mailen eller ved at sende en mail til kundeservice@danskejagtmedier.dk.

Tvister

Tvister skal søges løst i mindelighed. Hvis parterne ikke kan komme til enighed, kan tvisten indbringes for passende klageorgan eller afgøres ved danske domstole og efter dansk ret. En klage kan indgives til Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg. Du kan klage til Center for Klageløsning via Klageportalen for Nævnenes Hus https://kpo.naevneneshus.dk/. EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her – http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse kundeservice@danskejagtmedier.dk.

Andet

Tilbud gælder ikke i Grønland, på Færøerne eller i udlandet. Se under særlige tilbud til udlandsabonnementer.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte vores kundecenter alle hverdage mellem kl. 9-12 på telefon 71 99 29 56. Du kan også skrive til os på kundeservice@danskejagtmedier.dk Du bør altid have dit kundenummer klar, når du ringer. Vi bestræber os på at besvare alle henvendelser samme dag.