Forbered allerede nu næste års naturlige føde med plantning af blomsterstriber
Fortsæt fasanfodringen i marts især for hønernes skyld, for lige nu ruster de sig til æglægningen og rugning, og det kræver masser af energi
Det professionelle jagtvæsen beskyldes ofte for udelukkende at tænke på at producere vildt til afskydning og nærmest gøre mere skade end gavn. Men passer det?
Når dagene længes og vinteren strenges er foder mere vigtigt end nogensinde.
Vildt- og terrænpleje er noget, alle jægere må forholde sig til i mere eller mindre grad. Herunder følger en reportage fra et landsted, hvor der bliver gået all-in, og det at pleje vildtet og terrænet er det underliggende mål i alt, hvad der bliver fortaget.
Fasaner og agerhøns har brug for dække omkring foderstederne, og for at rotterne holdes i ave – læs her hvordan.
At fodre vildtet er en kontinuerlig proces, som står på året rundt. Her er noget af det, som du skal være opmærksom på i november.
Det gælder også med fasanerne – godt begyndt giver bare et bedre resultat, så hvis du vil have bedre fasanjagt til efteråret, begynder det hele lige nu.