BIODIVERSITETEN OG RØDLISTEN En del danskere og her iblandt også jægere har ytret deres undren med hensyn til ændringer af rødlisten. ”Hvordan kan det være, at det dyr her pludselig er på rødlisten. Vi har da mange herude ved os!”,...
I forrige nummer beskrev jeg sammen med Jacob Bergmann Nielsen fra Danmarks Jægerforbund nogle af de forandringer, som det mere nedbørsrige vejr medfører. At de mere våde marker og enge er skidt for eksempelvis de jordrugende fugle, er helt...
Klimaforandringerne har allerede indflydelse på vildtet i Danmark – og det bliver kun mere udtalt i fremtiden. Det kan nok ikke have undgået nogens opmærksomhed, at det danske klima er blevet mere vådt. Forgangne 2023 er det mest nedbørsrige år,...
Der er omkring 600.000 sortbjørne (Ursus americanus) i Nordamerika. Bestanden er i fortsat vækst, og mange eksperter gætter på, at der er flere sortbjørne nu, end der har været på noget tidspunkt, siden Columbus opdagede kontinentet (som asiater havde...
Bølgen er stort set altid blå, men de frodige græssletter under overfladen er ikke så grønne, som de har været, og det kan få betydning for det helt vilde andetræk. En jæger, der ikke har prøvet at ligge i bunden...
I slutningen af 1980 forsvandt de sidste vilde scimitarhornede oryx fra deres naturlige udbredelsesområde i det sydlige Sahara. Dyrene blev jaget kommercielt – og illegalt - i området. Den scimitarhornede oryx var primært attraktiv på grund af artens eftertragtede...
Der er mindst seks gode grunde til at jage vildsvin: De er specialister i at tilpasse sig, de reproducerer sig hurtigt, optræder i rimeligt antal, er hårde at jage, er særdeles skudstærke, og så smager de godt. DE NYESTE TAL I...
Der er ikke mange arter, der oplever så store tilbagegange i den vilde natur som verdens gribbe. Det gælder i princippet samtlige arter, og årsagerne er mange. Gribbene er vitale for de økosystemer, de lever i på grund af deres...
Forbered allerede nu næste års naturlige føde med plantning af blomsterstriber