Revirpleje - Disse overvejelser er nødvendige Inden planterne bestilles, og spaden sættes i jorden, bør man gøre sig nogle seriøse tanker om, hvad man vil opnå med en beplantning eller revirpleje. Er målet at skabe foder eller skjul. Skal kræfterne bruges...
Udsætning af fasaner. Den økonomiske udvikling og den øgede interesse for jagt har bevirket, at der bliver længere og længere mellem de ”professionelle” jagtvæsener i Danmark, og årsagen til denne tilbagegang er indlysende, da det set ud fra en...
2019 blev et stort år for havørnene i Danmark. Med over 100 ynglepar er bestanden i fortsat vækst, og der er gode chancer for at se disse prægtige flyvende døre, når der tilbringes timer i naturen under bukkejagten. Her bringer vi et uddrag fra Projekt Ørns årsrapport 2019.
Regulering af mårhund med hunde over og under jorden – nye udfordringer og nye jagtteknikker.
Jagtrelevant plante som giver læ, dække og en masse dyreliv, der tjener såvel naturen som jægernes gode ry og rygte.
Råvildtet er den eneste af vores hjemlige hjortearter, der har forlænget drægtighed (forsinket implantation). Forlænget drægtighed kendes dog fra en lang række andre dyrearter f.eks. bjørn, mink, grævling, sæl og en sjælden hjorteart Père David's deer, der er hjemmehørende i Kina.
Den er hjemmerørende, løvfældende og almindelig. Her fortsætter Asbjørn sin gennemgang af vilde planter til den danske vildtpleje.
En fremmed i den danske flora, som kan noget, de hjemlige arter ikke kan. Her fortsætter Asbjørn sin gennemgang af vilde planter til den danske vildtpleje.
Jagt på fire fuglearter indstilles indtil videre. Det meddeler Miljøminister Lea Wermelin, der har besluttet at tilføje arterne taffeland, havlit, fløjlsand og tyrkerdue til listen over fuglearter, der er friholdt fra jagt i Danmark. Forskere fra Aarhus Universitet har lavet...
Forvaltningen af vores jagtarealer er en betydningsfuld og vigtig opgave, som varetages med stor entusiasme. De følgende måneder præsenterer Asbjørn en række af de markante vildtplanter, som vi hver især kan berige vores revir med. Og han åbner planteballet med kongen i den danske flora.