Forbered allerede nu næste års naturlige føde med plantning af blomsterstriber
Vi i årets anden forårsmåned, og så melder spørgsmålet sig for os jægere, skal vi blive ved med at fodre fasaner og agerhøns?
Væksten medfører imidlertid mange problemer, heriblandt markskader, negativ påvirkning af vådområder samt problemer med flysikkerheden ved store lufthavne
Fortsæt fasanfodringen i marts især for hønernes skyld, for lige nu ruster de sig til æglægningen og rugning, og det kræver masser af energi
Fasaner og agerhøns skal fortsat fodres og opbygges til forårets æglægning. Se her hvordan det kan gøres.
Det professionelle jagtvæsen beskyldes ofte for udelukkende at tænke på at producere vildt til afskydning og nærmest gøre mere skade end gavn. Men passer det?
Når dagene længes og vinteren strenges er foder mere vigtigt end nogensinde.
Vildt- og terrænpleje er noget, alle jægere må forholde sig til i mere eller mindre grad. Herunder følger en reportage fra et landsted, hvor der bliver gået all-in, og det at pleje vildtet og terrænet er det underliggende mål i alt, hvad der bliver fortaget.
Fasaner og agerhøns har brug for dække omkring foderstederne, og for at rotterne holdes i ave – læs her hvordan.