Det professionelle jagtvæsen beskyldes ofte for udelukkende at tænke på at producere vildt til afskydning og nærmest gøre mere skade end gavn. Men passer det?
Vildt- og terrænpleje er noget, alle jægere må forholde sig til i mere eller mindre grad. Herunder følger en reportage fra et landsted, hvor der bliver gået all-in, og det at pleje vildtet og terrænet er det underliggende mål i alt, hvad der bliver fortaget.
Fasaner og agerhøns har brug for dække omkring foderstederne, og for at rotterne holdes i ave – læs her hvordan.
At fodre vildtet er en kontinuerlig proces, som står på året rundt. Her er noget af det, som du skal være opmærksom på i november.
Alle jægere ved, at fodringen af fasaner skal fortsætte ufortrødent, nu hvor jagtsæsonen slutter. Men hvad skal man fodre med? Hvordan skal man fodre, og hvad med hjortevildtet?
Skal man fortsætte med at fodre sine fasaner, her hvor jagtsæsonen går på hæld? Skal man lave et foderskifte? Og hvad med hjortevildtet? Få svar på disse spørgsmål og meget mere i denne artikel.
Revirpleje - Disse overvejelser er nødvendige Inden planterne bestilles, og spaden sættes i jorden, bør man gøre sig nogle seriøse tanker om, hvad man vil opnå med en beplantning eller revirpleje. Er målet at skabe foder eller skjul. Skal kræfterne bruges...
Udsætning af fasaner. Den økonomiske udvikling og den øgede interesse for jagt har bevirket, at der bliver længere og længere mellem de ”professionelle” jagtvæsener i Danmark, og årsagen til denne tilbagegang er indlysende, da det set ud fra en...
2019 blev et stort år for havørnene i Danmark. Med over 100 ynglepar er bestanden i fortsat vækst, og der er gode chancer for at se disse prægtige flyvende døre, når der tilbringes timer i naturen under bukkejagten. Her bringer vi et uddrag fra Projekt Ørns årsrapport 2019.
Regulering af mårhund med hunde over og under jorden – nye udfordringer og nye jagtteknikker.