En gang fandtes den europæiske bison (Bison bonasus) over det meste af Europa, fra Frankrig i vest til dybt ind i de kaukasiske bjergskove i øst og fra middelhavskysten i syd til Danmark og Sydsverige i nord.

Man anerkender i dag tre underarter:
Bison bonasus bonasus, som er den eneste overlevende underart, samt Bison bonasus caucasius ,som levede i Kaukasus og Bison bonasus hangarorum, som fandtes i Karpaterne, Transsylvanien og dele af Ungarn og Ukraine.

En forhistorisk hilsen

En interessant zoologisk detalje er, at genforskere har peget på, at cirka 10 % af den europæiske bisons arvemasse stammer fra uroksen, hvilket kan forklares ved, at arten i sin tid er opstået gennem naturlig hybridisering mellem den nu uddøde steppebison og urokse efterfulgt af parringer mellem disse oprindelige hybrider og steppebisoner.

Som de øvrige store europæiske pattedyr blev civilisationens fremgang artens største problem. I Grækenland menes arten at være forsvundet omkring år 300. I det nordlige Bulgarien er der spor efter bison helt op til omkring år 900 – 1000. I Vesteuropas skove var arten langt de fleste steder væk omkring år 800. Dog menes den at have overlevet i de mest ufremkommelige dele af Ardennerne og Vogeserne...

Få adgang til denne artikel samt alt indhold på JVV.dk - inkl. seneste 2 års magasiner - fra 39 kr. per måned . Se alle muligeder her. Log ind og læs artiklen straks: