svælgbremse
Foto Henrik Larsson og Center for Vildtsundhed - Når svælgbremserne får lov til at udvikle sig, ender de som en stor smuk flue, der tilmed nyder godt af, at den ligner en humlebi. En perfekt forklædning for en af naturens fribyttere.

Svælgbremser.

Svælgbremser på en buk
Larvestadiet foregår hos et værtsdyr, der kun sjældent lider så voldsom overlast, at det koster dyret livet. Bukken her faldt for en velrettet riffelkugle.

Her i Danmark skal vi tilbage til 2011 for at finde seneste videnskabelige rapport over udbredelsen af rådyrets svælgbremse (Cephenemyia stimulator), som blev gennemført af det hedengangne Center for Vildtsundhed i form af en landsdækkende indsamling og undersøgelse af det danske råvildt.

I alt blev der indleveret 699 rådyr i løbet af jagtsæsonen 2010/2011.

Ni ud af ti dyr var nedlagt under jagt eller påkørt, 7 % var dødfundne eller svækkede dyr. Ud fra dette materiale har det været muligt at danne sig det første billede over udbredelse og forekomst af blandt andet svælgbremselarver.

Undersøgelsens omfang.

Larve af rådyrets svælgbremse
Larve af rådyrets svælgbremse, som bliver op til 3-4 centimeter lang.

Af de næsten 700 dyr var 90 % nedlagt under jagt eller blevet dræbt i trafikken, hvorfor man statistisk set kan betragte disse dyr som et tilfældigt udsnit af bestandene.

Forårsbukkene udgjorde 37 % af det indsamlede materiale.

De syv procent af de rapporterede dyr, som var enten faldvildt, syge eller svækkede, kan fortælle noget om forekomsten af lokalt...

Få adgang til denne artikel samt alt indhold på JVV.dk - inkl. seneste 2 års magasiner - fra 39 kr. per måned . Se alle muligeder her. Log ind og læs artiklen straks: