Tekst og Foto: Johannes Krarup

Eksklusiv til Europa

Hornady ETX er et rundnæset, homogent ekspanderende kobberprojektil. Hornady har kun produceret ETX projektilet til det europæiske marked. Det kan fås som projektil til genladning eller som fabrikspatroner i Hornadys custom-linje. Fabrikspatronerne forefindes kun i få standardkalibre. 

Sammenlignet med andre producenters kobberprojektiler har Hornady gjort hulrummet i dette ETX kobberprojektil større. Både den rundnæsede profil og hulrummets størrelse virker positivt på ekspansionsforløbet.

Når man vurderer moderne homogene kobberkugler, så er det vigtigt, at man også forholder sig til, hvad producenten har konstrueret projektilet til. Hornady ETX-projektilet er målrettet til europæisk drivjagt eller anstandsjagt i skumring. Det er tænkt som en erstatning til de jægere, som har værdsat og været vant til rundnæsede, ekspanderende projektiler. Hornady anfører, at ETX-projektilet er lavet specifikt til europæiske rifler, som har en tradition for at have lidt længere frigang i kammeret. Dette argument vælter mig ikke af stolen i overbevisningens begejstring. Lang frigang i et kammer har længe vist sig at kunne levere god præcision. 

Genladning

Hornady ETX 165 grains lades af firmaet selv i .308 Win. til en udgangshastighed på 792 m/s. I .30-06 lades den til 841 m/s. Jeg har ladet Hornady ETX 165 grains op i .30-06.
Jeg har anvendt Norma 204 krudt. Den ladning, som jeg opnår bedste præcision med, har en udgangshastighed på 830 m/s. Dette er meget tæt på fabriksladningen. Jeg har selv lavet mine ballistiske beregninger i forhold til kuglebane og hastigheder ved diverse afstande. Der er ingen praktiske forskelle på mine beregninger og Hornady’s ballistiske data. Eventuel difference måles i millimeter og ikke centimeter. 

Ensartethed

Jeg kontrolvejede projektilerne. De havde en spredning på 0,3 grains. Det er en lille og ubetydelig afvigelse. Det er ikke matchgrade kvalitet, men i forhold til jagt er ensartetheden at regne for at være i høj kvalitet. 

Projektilerne er meget konsistente i form. Det skyldes kuglens homogenitet, men også præcision i fremstillingen. Dette gør den nem at arbejde med, når man skal indstille og finde den korrekte patronlængde under genladningsprocessen. 

Hvad angår længde og volumen, er Hornady ETX i .308 165 grain nærmest identisk med en Hornady Interlock 180 grains Round Nose. 

Hornady ETX-projektilet viste stor ensartethed både i form og vægt.

En smule gru
Jeg har testet ETX-projektilet på kronvildtjagt i Sudeterbjergene. Det var med en smule gru, at jeg tog de rundnæsede Hornady ETX med. Jeg havde hørt om lange skudhold. Det meste af jagten foregik dog i skovterræn, hvor skudafstandene sjældent kom over 150 meter. Jagtguiden bekræftede også, at dette er det mest almindelige, selvom lange skudhold kan forekomme, hvis man ønsker og mestrer dette. 

Dåhjort
Jeg nedlagde tre dyr med halsskud med Hornady ETX kuglen. I almindelighed er halsskud ikke noget særlig godt vurderingsgrundlag for et projektils dræbende virkning. De fleste projektiler virker fint på halsskud eller hovedskud. Det er snarere jægerens evner og erfaring, som kan gøre dette skud til en anskydning. Derfor anbefales det ofte, at man undlader at tage hals- og hovedskud. 

Jeg tillader mig dog alligevel at inddrage et af de halsskud, som jeg lavede med Hornady ETX. En sen eftermiddag kom jeg gående i kanten af en uhøstet kornmark. Jeg havde ikke mere end 40 minutter til solnedgang. Jeg ville ned for enden af marken i nærheden af et mindre træ, som jeg kunne stille mig foran, så jeg havde kamuflerende dækning som baggrund. På vej derned ser jeg, at der allerede står en rå og et lam. Jeg beslutter mig derfor for at stå stille og ikke fortsætte videre frem.
Min jagtlige overvejelse i den situation er, at jeg ikke vil støde dem, så råen smælder og skræmmer eller støder en dåhjort i nærheden. Imens jeg står der og spekulerer på mit næste træk, ser jeg ud af min venstre øjenkrog en bevægelse i nogle høje tidsler. Jeg drejer hovedet og ser to skovle, som drejer sig rundt mellem tidslerne.
Jeg kom blot for at søge efter en spidshjort, jeg havde set i foråret, og her står jeg cirka 40 meter fra en fuldskuffel dåhjort. 

Jeg sætter riflen på skydestokken og følger hjorten. Den står skråt med fronten væk fra mig. Jeg holder skuddet tilbage.
Kort efter forsvinder hjorten ind i tidslerne, og jeg ser kun nogle glimt af skovlene. Det, jeg ikke kan se, er, at hjorten har lagt sig. 

Efter at have stået og observeret et stykke tid uden at se hjorten igen slutter jeg, at den er trukket ned i en lavning bag ved tidslerne. Jeg står stille og tænker på de mange gange, hvor jeg tog aktion, og hvor det gav jagtheld.
Passivitet eller handling kan nogle gange være den vippe, man balancerer på.
Jeg vælger handling.
Jeg går ned ad marken længere væk fra hjorten og bevæger mig op over markens forhøjning for at se, om jeg kan få kontakt med den igen. 

Skuffelsen vælder ind over mig, da jeg ikke kan få øje hjorten nede i lavningen. Jeg står stille og afventer. Der er nu kun 20 minutter til, at solen går ned. Mens jeg står der, ser jeg pludseligt skovlene bevæge sig inde mellem de samme tidsler. Først da bliver jeg klar over, at hjorten blot havde lagt sig. Riflen bliver lagt an på skydestokken, mens jeg venter på, at hjorten skal rejse sig. 

I nogle minutter står jeg således og observerer. Der sker ikke noget. Hjorten ligger stadig ned. Jeg beslutter mig for, at, hvis den ikke rejser sig, vil jeg gå frem imod den, når der er 10 minutter til lukketid. 

Den rejser sig ikke, og jeg begynder at gå stille frem imod den. Jeg er nu blot 25 meter fra den, da den resolut springer op og løber ud til min højre side. Jeg smider skydestokken, lægger trådkorset foran dåhjorten og giver slip på kuglen. Kuglen træffer hjorten i halsen tæt ved halsroden. Den slår en kolbøtte fremover på marken og ligger stendød. 

En halskugle sender denne hjort stendød ned i kornet.

Da jeg efterfølgende slagter dyret, kan jeg se, at Hornady ETX-kuglen har knust halsknoglen på sin passage. Den har gjort en god ekspansion. I virkeligheden har jeg afprøvet kuglen på et af de anvendelsesområder, som kuglen er tiltænkt af producenten. Løbende vildt på kort afstand. 

På afstande omkring 200 meter begynder ekspansion for Hornday ETX i en .30-06 at blive for marginal.

Grænser

Jeg skød tre kronhinder og to kronkalve på afstande mellem 120 meter og 150 meter. Her synes jeg, at ombringelsesevnen var ganske god. Derimod skød jeg 3 hinder og en kalv på afstande fra 190 – 220 meter. Her var der markant dårligere effekt i ombringelse af dyret. Et af dyrene måtte jeg give tre kugler, inden det væltede omkring. Et andet dyr måtte have to kugler. Udgangshullerne var nærmest på størrelse med indgangshullet. Jeg har beregnet, at projektilet på 200 meters afstand har en hastighed på 585 m/s. Alle dyr, jeg skød med ETX-projektilet, var der gennemskud på, så jeg fik ikke noget projektil, som jeg kunne se og vurdere. 

På 150 meters skudafstand virkede Hornady ETX ganske godt i Johannes’ .30-06.
På cirka. 150 meters afstand lavede Hornady ETX disse huller i lungerne. Det er godt, men kunne ønskes en anelse større.

Prima
Den bedste erfaring med ETX-kuglen tog sin begyndelse en eftermiddag ikke så lang tid efter klokken16.
Vi havde vandret op ad en grusvej i en åben skov. Vi gik op til et jagttårn ikke så langt fra toppen af bjerget. Her sad vi med pænt solskinsvejr, som blev afløst af drivende tågeskyer.
Jagttårnet stod i den åbne del af skoven med omtrent 50 meter til den tætte granskov. Der var ikke noget, der tydede på aktivitet, mens vi sad i jagttårnet og undervejs forsøgte os med imiterede brunstbrøl. Vi kravlede derfor ned, og bevægede os længere op ad bjerget. 

Vi havde svagt hørt brunstbrøl, der kom fra den anden side af bjerget. Ikke ret lang tid efter, at vi var kommet op, kunne vi høre nogle stærke brøl. Vi troede i første omgang, at det var en enkelt hjort. Da vi begav os hen ad vejen, fandt vi ud af, at der omtrent 200 meter derfra var endnu en hjort. Mens vi gik hen ad vejen, så vi den første hjort ude i en stor skovrydning. Jeg målte afstanden til 340 meter. Jeg ville absolut ikke skyde en brunsthjort på den afstand og dermed snyde mig selv for det fantastiske brunstdrama på tæt hold. Vi kunne dog ikke komme til den første hjort uden at skulle forbi den anden hjort. 

Vi nærmede os den anden hjort. Den stod nede i bunden af en stejl skrænt mellem nogle graner. Indimellem tog hjorten hårdt fat i grantræet og gav det en rusketur. På et tidspunkt var kroppen helt fri, men jeg ville ikke skyde, før jeg havde set hjortens gevir.
Jeg havde kun set nogle glimt af dens stænger. Skytten skønnede, at det var en moden hjort. Hjorten blev ved med at skjule sig i granerne. Mens jeg holdt riflen klar på skydestokken, forslog jeg ham at lave et par brunstbrøl for at lokke den ud af træerne.
Det lykkedes. Hjorten trådte frem i det allersidste lys. Jeg lod kuglen træffe den højt på bladet. Jeg skød cirka 45 grader nedad. Kuglen gik ud lavt på dyret lige lidt før mellemgulvet. Hjorten tumlede omkuld. En moden herre på omtrent 10 år var forendt. 

På 80 meters afstand kunne Johannes ikke få bedre skudvirkning end det, denne Hornady ETX 165 grains leverede.

Et lille stykke tid efter, at jeg havde skudt, så jeg igennem den termiske spotter, at et ”lysende væsen løb til højre for skudstedet. Jeg var et kort øjeblik i tvivl om, hvorvidt hjorten var død. Jeg åndede dog lettet op, da jeg så, at der var flere skikkelser, der løb i samme retning. Det var gruppen af damebesøg, som valgte at fortrække fra scenen. 

Da vil kom frem til hjorten nogle minutter efter, kunne vi konstatere, at hjorten havde forsøgt at rejse sig, men var blot tumlet 5 meter længere ned ad skrænten. 

Nostalgi

Subjektive følelser hører ikke nødvendigvis hjemme i en test af projektiler. Jeg kan dog ikke lade være med at bekende, at jeg har en svaghed for rundnæsede projektiler. Det emmer af noget ædelt og klassisk. I den sammenhæng kan jeg nævne klassiske rundnæsede kugler fra Woodleigh, Sierra, Winchester, Hornady, Degol, Kynoch, med flere. Jeg tror, vi alle kan rammes af denne form for nørdet liebhaveri. Den kan man nu også få med Hornday’s ETX i en blyfri udgave. Jeg håber egentlig blot, at Hornady vil producere ETX kuglen i langt flere kalibre og kuglevægte. 

Johannes bekender uden tøven en smule varme følelser for de rundnæsede kugler.

Nostalgi kan også være objektiv. De rundnæsede projektiler har nogle gode kvaliteter. Patroner med rundnæsede projektiler har ry for at være rigtig gode at kamre. Det kræver, at de laves i deres oprindelige længder. En for kort patron vil ofte give problemer med kamring uanset projektilets form. Med en patronlængde på 82 mm kamrer ETX-patronen rigtig godt i min .30-06. 

Revurdering

Jeg har altid slået mig til hovedet over at finde 300 Wea. Mag. patroner ladet med 220 grains Hornady Interlock Round Nose, eller .300 Win. Mag ladet med 220 grains Winchester Round Nose Silvertip. Jeg synes stadig, at det er lidt usmart. Man ønsker at piske en patron op i hastighed, men sætter en kugle i, der bremser sig for hurtigt op med en dårlig ballistisk koefficient. Men med et homogent kobberprojektil, hvor hastighed til ekspansion er i højeste efterspørgsel, tænker jeg, at der er god fornuft i at lade dette projektil i flere .300 magnumre. Det vil give lidt mere rækkevidde på kuglen, og det vil levere kraftigere dødbringende ødelæggelse i dyret på kortere hold. 

Der er heldigvis også en anden måde at øge hastigheden på et projektil på end at øge krudtmængden (via større hylster) bag ved projektilet. At sænke projektilvægten giver mulighed for at øge udgangshastigheden. Hornday ETX i 7,62 (.308) er på 165 grains. ETX-projektilet kunne sagtens droppes til 150 grains, så hastigheden i en .30-06 kunne drives op i nærheden af 900 m/s. Jeg håber, at vi vil se flere af disse homogene kobberprojektiler i lavere kuglevægte. Alle de dyr, jeg skød med disse 165 grains kugler, blev gennemskudte. Det tror jeg stadig, at man vil opnå med 150 grains. Vi har brug for en god byttehandel. De homogene kugler er rige på penetrationsevne. Vi mangler derimod øget hastighed. Vi kunne godt sælge en smule ud af penetration for at vinde lidt mere ekspansion. 

Bundlinjen

Kuglens anslagshastighed skal nok ikke være mindre end ca. 640 m/s. Med hastigheder under dette begynder ekspansionen at blive mindre og i værste fald udeblive. 

Både hullet i spidsen og hulrummet kunne måske gøres lidt større til hjælp for de kalibre, som ikke leverer tilstrækkelige hastigheder. 

Min vurdering er, at Hornady ETX er en ganske god kugle ud til omkring 150 meter i hastighederne fra en .30-06. I testen har vi presset projektilet et stykke ud over, hvad det er intenderet til. Vi har kunnet konstatere, at det i videst muligt omfang bør anvendes inden for det område, det er tiltænkt. Skulle man alligevel bruge det til skud på 200 meter, skal man være klar med opfølgningsskud og være indstillet på, at dyret løber længere væk fra skudstedet end almindeligt. 

De jægere, som er meget interesserede i minimal kødødelæggelse, vil i Hornady ETX finde et godt projektil.