Jagt i Polen kan være både drivjagt og pürsch

Det kan varmt anbefales at tage på jagtrejse til Polen, men hvis du ikke har besøgt dette fantastiske jagtland før, eller det måske er lang tid siden, vil jeg i denne artikel gennemgå de ting, som du skal være særligt opmærksom på før, under og efter din polske jagtrejse.”

– Kim Lindgren

Polen som jagtland

Mange tusind danske jægere valfarter hvert år til det store jagtland, Polen, og selvom der hvert år dukker nye spændende jagtrejsemål op i andre lande, er Polen fortsat de danske jægeres foretrukne rejsemål. Man anslår, at 6 ud af 10 danske jægere vælger Polen som jagtland, når de skal på en udlandsjagt.

Vildsvinejagt i Polen
Foto: Rafal Lapinski

Polen er i sammenligning med Danmark et stort land, sådan cirka 7,5 gange så stort, og de første gange man besøger Polen som jæger, bliver man overvældet af den vilde natur og de store skovarealer, som er fyldt med vildt i en målestok, vi ikke er vant til i Danmark.

Når jeg har været på bukkejagt, hjortejagt, drivjagt, vildsvinejagt, jagt på efterårsdyr eller lignende, er jeg nok ikke den eneste, som har tænkt, at hvis jeg boede i Polen, ville jeg gå på jagt hver eneste dag. Ud fra denne tankegang skulle man mene, at Polen ville bugne i antal af polske jægere, som værdsatte jagten lige så højt som danske jægere. Men det kommer bag på mange, at der faktisk findes 30 % flere danske jagttegnsløsere end polske jagttegnsløsere, hvilket der er en forklaring på.

Polen er et populær destination for jagt på vildsvin
Foto: Rafal Lapinski

For det første følger jagtretten ikke ejendomsretten i Polen, og man skal have mindst 3.000 hektar sammenhængende land, før man må udøve jagt via en jagtforening. Derudover er det ikke så nemt at tage et jagttegn i Polen, da det udover at koste en del penge tager omkring et år at erhverve. Hvis man som dansker vil tage et polsk jagttegn, er der intet til hinder for dette. Man skal blot deltage i 6-7 weekendkurser i løbet af et år og bestå den afsluttende eksamen, som ligesom weekendkurserne foregår på polsk. Et større sammenhængende areal, før man må udøve jagt på arealet samt en længere uddannelse, før man kan kalde sig jæger, klinger sikkert godt i mange danske jægeres ører, såfremt man gik den vej her i Danmark, men det er en helt anden historie.

De polakker, du vil møde på din jagtrejse, vil alle være meget venlige og imødekommende, men du vil i nogle mindre landsbyer møde fattigdom, som du ikke har set før, ligesom dyrevelfærden i Polen ikke tåler sammenligning med danske forhold.

Jagtrejsebureau

Book altid din jagtrejse gennem et dansk jagtrejsebureau, og min anbefaling vil være, at du vælger et bureau, som har sendt danske jægere til Polen i årevis. Lyt ikke til de personer, som kan gøre det lidt billigere, fordi de kender nogen, som kender nogen, som har en god kontakt til et polsk jagtrejsebureau eller andre privatpersoner i Polen eller Danmark. Tro mig, der vil være stor sandsynlighed for, at du efterfølgende vil ærgre dig over, at du valgte denne løsning blot for at spare lidt penge.

En anden og endnu vigtigere ting er, at dit jagtrejsebureau er opdateret på alle parametre, og derved er din garant for, at du har medbragt de rigtige papirer, når du skal krydse de forskellige landegrænser. Hvis du står ved den polske grænse og ikke har papirerne i orden, kan du godt glemme alt om at komme på jagtferie i denne omgang.

Du kan møde store hjorte på jagtrejse i Polen
Foto: Rafal Lapinski

Fastpris eller prisliste til trofæjagten

Jeg vil klart anbefale dig at skyde efter prisliste, det vil sige, du skal booke et prislistearrangement. Når du betaler efter prisliste, betaler du kun for det, der reelt bliver nedlagt, hvilket både omfatter antal og størrelse af trofæerne. Der er ingen tvivl om, at du trofæmæssigt får mest for pengene, hvis du vælger at skyde efter prisliste.

Du kan også vælge at booke et fastprisarrangement, hvilket betyder, at du inden din jagtrejse er begyndt, ved præcist, hvor meget du skal betale for det nedlagte vildt. Tilbuddet kunne lyde på: Polen, kronhjort – fast pris med 5 kg. hjort kr. 13.000.

Hvis din drøm er at skyde en kronhjort med en trofævægt på minimum 5 kg., skal du ikke booke et sådant arrangement. Du kan selvfølgelig være heldig og møde en 5 kg. hjort på reviret, men der er større sandsynlighed for, at du får skudt en hjort med en trofævægt på under 5 kg.

Stor hjort nedlagt på jagtrejse i PolenHvis jagtrejsebureauet lover dig, at du, uanset hvor stor en hjort du skyder, kun skal betale for en 5 kg. hjort, kan du være sikker på, at der er meget få 5 kg. hjorte på reviret, og slet ikke endnu større hjorte.

Det er også muligt, at du kan booke et fastprisarrangement med en 5 kg. kronhjort til f.eks. kr. 13.000, men hvor jagtrejsebureauet har et tillæg til listeprisen, hvis trofæet vejer mere end 5 kg. Ved et sådant arrangement betaler du kr. 13.000, også selvom den skudte kronhjort kun vejer 4 kg. Hvis den vejer mere end 5 kg., kommer der et tillæg.

Jeg kan huske, at jeg for mange år siden havde booket et fastprisarrangement på en hjort op til 5 kg. og uden tillæg, hvis den var større. Jeg tog afsted til Polen med en jagtkammerat, og jeg var heldig af skyde en 5,5 kg. kronhjort, mens min jagtkammerat skød en på kun 2,5 kg. Jeg behøver ikke at fortælle, at jeg var meget tilfreds med jagtturen, hvilket min jagtkammerat ikke var, da han havde sat næsen op efter at skyde en hjort på 5 kg.

Uanset hvor godt et jagttilbud ser ud, skal du altid gå i dialog med dit jagtrejsebureau, så din jagtrejseudbyder er bekendt med dine forventninger til trofæstørrelser og antal. Hvis trofæets størrelse/vægt betyder meget for dig, så skal du påpege det over for jagtrejsebureauet og bestille et listeprisarrangement.

Der er chance for store keilere når du jager i Polen
Foto: Rafal Lapinski

Europæisk Våbenpas – vær ude i god tid

Ud over et gyldigt jagttegn og våbentilladelse på det våben, du medbringer til Polen, skal du også være i besiddelse af et Europæisk Våbenpas.

Uanset om du skal have lavet et helt nyt Europæisk Våbenpas eller blot have det ajourført, skal du kalkulere med, at det kan tage op til 8 uger (2 måneder), fra du bestiller eller indsender våbenpasset for at blive ajourført, og indtil du får det retur. Hvis du blot skal have våbenpasset ajourført, kan du med fordel sammen med våbenpasset medsende en svarkuvert frankeret som quickbrev, da du herved kan forkorte forsendelsen med et par dage.

Det Europæiske Våbenpas har en gyldighedsperiode på 5 år, og din jagtriffel skal være skrevet ind i dit våbenpas. Hvis du medbringer dit haglgevær på jagt i Polen, skal dette også være skrevet ind i våbenpasset, og vær særlig opmærksom på, at dit haglgevær skal ajourføres i våbenpasset hvert år, hvilket betyder, at der ikke må være gået 12 måneder, siden du sidst fik ajourført dit haglgevær i våbenpasset.

Vigtigt at have et telefonnummer med på din jagtrejse

Det er vigtigt, at du er i besiddelse af et direkte nummer til dit jagtrejsebureau, hvor du alle ugens 7 dage kan få fat i en kontaktperson, som kan hjælpe og rådgive dig, mens du er i Polen. Såfremt der opstår problemer på reviret, som skal løses akut, er det en nødvendighed at jagtrejsebureauets kontaktperson sprogligt kan kommunikere med det polske folk.

Selvom du har et direkte telefonnummer til dit jagtrejsebureau, bør man altid først forsøge at løse eventuelle problemer ved at gå til tolken (eller kontaktpersonen på reviret).

Træn hjemmefra

Ligesom inden man her i Danmark indskyder og træner på skydebanen med sin jagtriffel, inden man går på riffeljagt, skal man selvfølgelig også træne med sin jagtriffel, inden man tager på riffeljagt i Polen.

Det er muligt, at du på den danske skydebane kan afgive skud i liggende eller siddende stilling, men det er langtfra sikkert, at dette (grundet vegetationen) kan lade sig gøre på den frie vildtbane. Jeg vil derfor anbefale dig at træne grundigt i at afgive skud fra en skydestok. Jo flere gange du besøger skydebanen, og jo flere skud du får afgivet til måls fra din skydestok, desto bedre vil du kunne samle skuddene på skydeskiven.

Foto: Rafal Lapinski

Man skal ikke forvente, at alle skudchancer på jagtrejsen ligger inden for 100 meter, hvorfor man skal træne i at skyde på længere hold, inden man tager afsted. Ved at gøre dette lærer man at kende sine egne begrænsninger, og det skylder man sig selv, jagtguiden og ikke mindst vildtet. Det er ikke ved skydning til levende vildt i Polen, at man skal finde ud af, om man kan ramme en råbuk på 200 meter, nej det skal man have afprøvet på skydebanen, inden man tager hjemmefra.

Selvom det kan være fristende at afprøve sine skydefærdigheder til et dyr, som står betydeligt længere væk, end ens egne skydeevner magter, og der bagved står en polsk guide, som igen og igen siger ”schiessen” (skyd), bør man bevare roen og ikke tage chancer. Er man det mindste i tvivl, om man kan afgive et dræbende skud i en jagtsituation, er det ingen skam at undlade at skyde – tværtimod giver det respekt hos samtlige jægere.

Du kommer som udgangspunkt aldrig til at fortryde et skud, du ikke afgav. Men tro mig, du kan modsat ærgre dig i mange år over et skud, du i en presset situation valgte af afgive.

Riffel og kaliber

Skal du skyde råvildt, er kravet minimum 5,6 mm. og minimum en anslagsenergi på 1.000 joule på 100 meter.

For dåvildt, kronvildt, muflon og vildsvin er kravet 5,6 mm. og en anslagsenergi på 2.000 joule på 100 meter.

Skal du på drivjagt, er kaliberkravet minimum 5,6 mm. og en anslagsenergi på minimum 2.000 joule på 100 meter.

Rifler til drivjagt i Polen
Foto: Rafal Lapinski

Det er i min optik blevet lidt af en mode at skyde med halvautomatiske rifler, når man deltager på en drivjagt i Polen. Tanken om hurtige skudafgivelser (uden at repetere) er selvfølgelig tiltalende, men ved at anvende en halvautomatisk riffel på en drivjagt har du faktisk færre patroner til rådighed, end hvis du skød med en almindelig repeterriffel. Det er nemlig i Polen bestemt ved lov, at den halvautomatiske riffel kun må indeholde 2 patroner i magasinet og 1 i kammeret.

Hvilken kaliber og kugle, man skal skyde de forskellige vildtarter i Polen med, kan der skrives bøger om. Spørg dit jagtrejsebureau, hvad de vil anbefale af kaliber og kugle. Personligt er jeg af den overbevisning, at så længe man skyder med lovlig ammunition i forhold til det vildt, man skyder, er kuglens placering i dyret vigtigere, end hvilken kaliber og kugle man skyder med.

Riffelkikkert / håndkikkert / termisk spotter

I Polen jager man, fra man kan se, til man ikke kan se mere. Det vil sige, til det bliver helt mørkt, og da vildsvin kan jages om natten, er det en god ide at medbringe en lysstærk riffelkikkert og håndkikkert.

Vær opmærksom på, at du på drivjagt gerne må bruge variable sigtekikkerter, såfremt de kan skrues ned på minimum 3x forstørrelse. Til drivjagt vil jeg klart anbefale at bruge rødpunktsigter uden forstørrelse.

Jæger spejder efter vildt i Polen
Foto: Rafal Lapinski

Hvis man skal ud at sidde i et af de mange polske jagttårne, bevæger man sig ofte ud i skoven i ly af mørket, så man er på plads i tårnet noget tid, før man begynder at kunne se noget. En lysstærk håndkikkert er selvfølgelig god at have med, men helt andre muligheder åbnes, hvis man medbringer en termisk kikkert (også kaldet en termisk spotter). Den termiske spotter opfanger forskelle i temperatur som elektromagnetisk stråling og åbner et helt nyt og klart synsfelt for jægeren. Når du sidder i mørket eller skumringen, vil du med en termisk spotter kunne se dyr, som du ikke havde en chance for at få øje på med den bedste og mest lysstærke kikkert på markedet. Det er tilladt at bruge håndholdt termisk spotter på jagt i Polen, men ikke tilladt at bruge på riflen.

Drivjagt i Polen
Foto: Rafal Lapinski

Lyddæmper

Vær opmærksom på, at uanset hvor praktisk en lyddæmper er, så er det forbudt at skyde med lyddæmper i Polen.

Sproget

Ved ankomsten til et revir vil jagtbureauet altid sørge for, at der mindst er én person til stede, som du kan kommunikere med på tysk eller engelsk. Men det er ikke sikkert, at den jagtguide, du tildeles, og som skal føre dig rundt på reviret, sprogmæssigt behersker andet en polsk samt nogle få jagtrelaterede tyske gloser. Hvis din jagtguide kan forstå og tale lidt tysk, hjælper det gevaldigt på kommunikationen, hvis du hjemmefra også har opfrisket dine egne evner i det tyske sprog. Men da det ikke er sikkert, at din polske jagtguides sprogevner strækker sig længere end til det polske, er det en god ide at have forberedt nogle få polske ord hjemmefra. Ud over, at du bør kunne udtale de forskellige ord på polsk, er det en god ide at have dem skrevet ned (og stavet korrekt).

På jagt i Polen
Foto: Rafal Lapinski

Vigtige ord kan for eksempel være:

Navnet på det vildt, man jager – må jeg skyde? – tak – ja – nej – stor – lille – se – hvor – hvor lang skudafstand og så videre. Med få ord kan man faktisk føre gode og detaljerede samtaler med sin polske guide under jagten, og tager man fagter med hænderne og ansigtsudtryk med, vil man blive overrasket over, hvor meget man kan kommunikere.

I denne digitale tidsalder findes der selvfølgelig også flere sprog-App’s, som kan downloades til din mobil. Hvis man bruger en sådan App, kan den være med til at løse de værste sprogproblemer, men den kræver selvfølgelig, at der er mobildækning, når den skal bruges.

Kørsel til Polen

Mange vælger at køre i egen bil til Polen, og uanset om du sejler fra Danmark og direkte til Polen, eller du kører gennem Tyskland, skal du være bekendt med lovgivningen på området. En overtrædelse af tysk eller polsk lovgivning kan resultere i, at man slet ikke kommer på jagt, og det som er langt værre.

Alle passagerer i bilen skal selvfølgelig medbringe pas og det blå sygesikringskort samt rejseforsikring (hvis den er tegnet). Medbringer du medicin, skal du inden afrejse tjekke, om din medicin kræver et såkaldt pillepas. Føreren af bilen skal selvfølgelig have et gyldigt kørekort, og husk at medbringe bilens originale registreringsattest. Hvis du har lånt bilen af svigerfar eller en anden, er det en god ide at medbringe en fuldmagt, som tydeligt tilkendegiver, at du har tilladelse til at køre i denne bil.

Jagt i Polen
Foto: Rafal Lapinski

Alkohol i forbindelse med kørsel skal man selvfølgelig holde sig fra. Det kan oplyses, at den tyske promillegrænse er den samme som i Danmark, dog gælder en promillegrænse på 0 for bilister, der har haft kørekort under 2 år eller er under 21 år gamle.

I Polen gælder det, at, hvis man under kørsel har en promille på 0,2-0,5, straffes det med bøde, men hvis promillen er over 0,5 bliver det betragtet som en alvorlig strafbar handling. Bilen kan blive konfiskeret, og man risikerer op til 2 års fængsel.

Da du i Polen på nogle motorveje mellem storbyerne skal betale bompenge, er det en god ide at have medbragt nogle polske kontanter (zloty). Skal du handle lokalt i Polen, skal du betale med zloty, og kun i de store varehuse kan du betale med Euro. På tankstationer og i mange butikker kan der betales med gængse kreditkort, ligesom der sjældent er langt til den nærmeste pengeautomat.

Vejnettet i Polen er gennem de sidste mange år blevet væsentlig forbedret, men du skal ikke forvente vestlig standard, når du forlader motorvejen. Der er en god skiltning, men jeg anbefaler, at man medbringer en GPS, da en sådan vil gøre det meget lettere at komme den rigtige vej gennem de forskellige små som store byer.

Der bliver stjålet mange biler i Europa, som efterfølgende bliver transporteret til Polen. Derfor kan du også være sikker på, at de polske biltyve (organiseret kriminalitet) ikke lader chancen gå fra sig, hvis de kan stjæle din bil, nu hvor den faktisk opholder sig i Polen. Gør derfor jagtrejsebureauet opmærksom på, at du kommer til reviret i en eksklusiv bil, hvorefter jagtrejsebureauet vil sørge for ekstra sikkerhedsmæssige foranstaltninger, så du også får mulighed for at køre tilbage til Danmark i din egen bil.

Transport af våben og ammunition

Under kørsel i Polen og Tyskland er der forskel på, hvordan du skal opbevare dit våben afhængig af, hvilken bil du kører i.

Våben skal opbevares under lås og slå under køreturen. Enten i aflåst etui (eventuelt almindeligt våben-futteral, monteret med en hængelås vil det være OK), i aflåst våbenkuffert, eller i aflåst bagagerum.

Køres i 4-hjulstrækker eller stationcars, skal våbnet transporteres i aflåst futteral eller etui.

Våbenet må ikke umiddelbart kunne gøres brugbart, hvilket vil sige, at der ikke må være ammunition i magasin eller sammen med våbnet, hvorfor ammunition og bundstykke skal opbevares i aflåst handskerum.

Hvis du ikke har adskilt våben og ammunition korrekt, kan dette resultere i, at dit våben bliver konfiskeret af politiet.

Vælger du at flyve til Polen, vil dit jagtrejsebureau kunne oplyse dig om de til enhver tid gældende sikkerhedsregler i forbindelse med transport af våben og ammunition.

Kørepenge / autopürsch / drikkepenge

Grundet de polske revirers størrelser, kan det ikke undgås, at der bliver en del kørsel på reviret.

På drivjagt-arrangementer er det normalt, at al kørsel på reviret er inkluderet i prisen.

Jagtrejsebureauet vil ofte inden afrejse kunne oplyse om prisen for kørsel på reviret, og afregnes der efter en fast pris pr. dag, skal man kalkulere 30-40 euro pr. jæger pr. dag.

Hvis du er taget til Polen for at skyde bukke, og specielt hvis du vil skyde mange bukke, er det ikke unormalt, at man under bukkejagten, kommer ud for, at man kører en del rundt på reviret (Autopürsch) for at spotte afskudsbare bukke. Når bukken er spottet fra bilen, kan den egentlige pürsch begynde. Nogle gange kan det være en længere pürsch, og andre gange kan man stå ud af bilen, lægge riflen i skydestokken og afgive skud til bukken, mens man står nogle få meter fra bilen. Det burde ikke være nødvendigt at nævne det, men det er som i Danmark ikke tilladt af afgive skud til dyr fra et motorkøretøj. Hvis du på ingen måde ønsker at køre så meget, skal du gøre opmærksom på dette på stedet, da det er for sent efter jagten. Det bedste vil være, at du med dit jagtrejsebureau får afstemt dine forventninger til, hvordan en pürsch skal foregå, inden du ankommer til reviret.

Fin hind krydser sporet på en polsk drivjagt
Foto: Rafal Lapinski

Omfanget og størrelsen af drikkepenge er der delte meninger om, men man bør indregne drikkepenge som en del af jagtarrangementet, da de polske jagtguider, som har ført dig rundt på reviret, forventer drikkepenge. Jeg vil råde dig til at spørge dit jagtrejsebureau om, hvor meget man bør give i drikkepenge, hvilket ud over din jagtguide også kan omfatte tolk og madmor.

Tøj og andet udstyr

Skal du på bukkejagt i forårs- og sommermånederne, skal du regne med at medbringe tøj, som du nemt kan bevæge dig i, akkurat som hvis du skulle på bukkejagt i Danmark. Da vejret i Polen kan være ligeså ustabilt som i Danmark, er det en god ide at medbringe et par ekstra bukser og jakke, hvis det skulle blive gennemblødt og ikke kan nå at tørre til næste pürsch. Ud over riffel (inklusiv bundstykke og magasin) skal du medbringe rigeligt med ammunition, ligesom du skal huske skydestok, myggespray, jagtkniv, rensegrej og våbenolie til riflen samt en god lysstærk kikkert.

På drivjagterne skal du regne med at skulle stå stille i længere tid ad gangen, ligesom det på denne tid på året kan være koldt. Derfor gælder det om at have tilpas meget tøj på, så du ikke fryser, og samtidig hurtigt og sikkert kan afgive et præcist skud. Varmt fodtøj er et must, for uanset om du har varmt tøj på kroppen eller ej, er det sikkert, at du vil komme til at fryse, hvis du ikke kan holde tæer og føder varme. En halsedisse og et par varme skydehandsker vil du sætte pris på, når det bliver rigtig koldt. Ved kraftig regn kan en regnvejrsponcho være løsningen og specielt de modeller, som er forberedt til jagt, da du på disse kan stå klar og samtidig have riflen beskyttet under en flap.

Drivjagt i Polen
Foto: Rafal Lapinski

En jagtstol, som også fungerer som rygsæk, kan med fordel medbringes, hvis man bliver træt i ryg eller ben, ligesom den kan bruges til at opbevare dit regnslag, ammunition, tobak, høreværn m.m. Men husk kun at bruge din jagtstol/rygsæk i ventetiden, inden drevet kommer rigtigt i gang. Ud over at det i henhold til polsk lov er ulovligt at skyde fra siddende stilling på en drivjagt, er det heller ikke specielt praktisk, hvis man først skal til at rejse sig, når vildtet kommer frem. Tro mig, vildtet vil opdage din tilstedeværelse på reviret, når du rejser dig fra jagtstolen, og dette vil ofte forringe dine skudchancer væsentligt.

Vær opmærksom på, at det er et polsk lovkrav, at alle jægere bærer beklædning med orange markering. Som minimum er et orange bånd rundt om din jagthat tilstrækkeligt til at opfylde lovens krav, men jeg vil klart anbefale betydeligt mere orange på din påklædning, specielt hvis alle jægerne er placeret på jorden langs en skovvej.

Gode råd på drivjagt og anden jagt

Når du på drivjagt er sat på post på et skovspor, skal du sikre dig, at dine naboposter er klar over, hvor du står. Derfor skal du vinke for at få etableret kontakt til begge dine naboposter, og først når de er klar over, hvor du står, og du er klar over, hvor de står, er du klar til at skyde.

Er du i tvivl om, hvor drevet kommer fra, og i hvilken retning du må afgive skud til vildtet, skal du endelig spørge om dette, når du bliver sat på post.

Hvis du og de andre jægere er sat af på et skovspor, skal du ikke stå midt på skovsporet, men i den side, der vender ind mod såten og med front mod såten. Når alle jægere gør dette, kan alle give et forsvarligt skud til vildt, som løber ud af såten og derved krydser skovsporet og ind i næste skovstykke.

Hvis det kræver, at du skal flytte dig 3-4 meter sideverts fra den anviste post, skal du gøre dette, hvis du ved denne lille justering kan optimere dine skudchancer.

Efter du er sat på post, vil jeg anbefale dig at bruge lidt tid på at udpege de bedste skudvinkler – altså steder, hvor der ikke er for mange træer i synsfeltet, og hvor du har et frit skud-felt og kan afgive et forsvarligt skud.

Når vildtet løber ud af såten, skal du huske på, at du har naboposter på hver side, hvorfor du ikke kan følge vildtet med riflen i anslag og sigtets røde prik på dyret, mens du svinger igennem din nabojæger. Når dyret kommer ud af såten, må din riffelpibe ikke pege i vandret retning, før dyret har passeret din nabopost.

Jeg har været på drivjagt, hvor vi fik at vide, at vi godt måtte skyde ind i såten, hvis vildtet stod tæt på skovsporet, og vi ikke kunne høre driverne. Jeg kunne ikke drømme om at afgive skud i en sådan situation, og heldigvis er parolen som regel, at der ikke må skydes ind i såten. Uanset hvor stor en keiler eller kronhjort der stiller sig op 30 meter fra dig inde i såten, så nyd synet i stedet for at tage en chance, som kan få alvorlige konsekvenser. Det er ikke lang tid siden, at en polsk driver blev ramt af en riffelkugle (eller fragmenter fra kuglen) og senere afgik ved døden. Uden at kende til de nærmere omstændigheder i denne tragiske hændelse, er det sikkert, at et eller andet er gået helt galt. Denne tragiske hændelse skal vi alle tage ved lære af, så uanset hvor spændende en situation man kommer ud for på jagten, eller hvor stort et trofæ man har mulighed for at skyde – så gå ALDRIG på kompromis med sikkerheden.

En af de bedste ting, man kan gøre for at optimere ens chancer for skud til vildtet, er at stå helt stille. Jeg mener fuldstændig stille, uden at bevæge sig eller rette på hat, briller eller riffel. Det vildt, som bliver jaget ud af såten, er 100 % opmærksom på, hvad der sker foran det. Det stopper ofte op inde i såten for at lytte, kigge og vejre, hvilken vej det bedst og mest sikkert kan slippe fra de bagvedkommende drivere. Står der på et skovspor en skytte, som hele tiden bevæger sig eller blot står og ryger, er det nok til, at vildtet opdager skytten i god tid og vælger en anden vej ud af såten. Derfor skal du stå fuldstændig stille, og er du sat på post i en højskov, eller hvor det kan lade sig gøre, er det en god ide at stille sig op ad et træ for at sløre din kontrast.

Når du får øje på vildtet inde i såten, skal du bevare roen og koncentrationen. Du har tidligere udpeget dine frie skud-felter på denne post og er helt klar over, hvor du vil skyde til vildtet. Jo længere tid du kan bevare roen og stå helt stille, desto bedre skudchance får du til dette vildt. Umiddelbart inden du skal afgive dit skud, lægger du stille og roligt din riffel i anslag, gerne når vildtet for eksempel er bag et træ, og vær klar til at skyde, når chancen byder sig.

Jeg kan huske en drivjagt i Polen, hvor en meget erfaren vildsvinejæger umiddelbart før et drev sagde til mig ”Kim, selvom du kan høre driverne tæt på, og nogle er trådt ud på skovvejen, så bliv stående helt stille og vær klar til at skyde, indtil såten bliver blæst af”. Jeg havde indtil nu ikke skudt noget i dette drev, men havde hørt noget pusle i den tætte skovbund inde i såten, umiddelbart 10-20 meter foran mig. Den eneste grund til, at jeg stadig stod helt stille, var det gode råd, jeg havde fået, inden drevet blev sat i gang. Da den sidste driver kom ud af såten lige foran mig, sprang der en stor keiler ud af såten, cirka en meter fra driveren og fortsatte over skovvejen og ind i skovstykket på den anden side af skovvejen. Grundet det gode råd var jeg stadig klar til at skyde og fik skudt den store keiler lige efter, at den passerede skovvejen. Jeg har siden erfaret, at dette ikke var et enkeltstående tilfælde, da jægere, som har været på vildsvinejagt i Polen, kan bekræfte, at mange store keilere er blevet nedlagt på denne måde.

Vilde hunde

Under bukkejagten og jagt på selektive dyr i Polen, bevæger man sig ofte rundt på reviret til fods, måske kombineret med ophold i de mange hochstande. Jeg har nogle få gange oplevet at se forsømte tamhunde jage i skoven og på markerne. Jeg kan sagtens forstå, at den lokale jagtforening ikke er interesseret i, at disse hunde jager med vildtet, men derfra og til at skyde dem er der langt. Det er ikke lovligt som dansk jæger at skyde disse forsømte tamhunde, så når og hvis du under en pürsch ser disse hunde, og din jagtguide spørger, om du vil skyde dem, skal du takke pænt nej tak.

Inden hjemrejse fra Polen

Inden du kan forlade reviret og køre hjem til Danmark, får du dine nedlagte trofæer udleveret. De er afkogte, afrensede og behandlet med brintoverilte. Trofæerne er mærket og indført i en protokol, som er en form for jagtens facitliste. Ros og ris kan du også få indført i protokollen, og såfremt der er noget i hele jagtarrangementet, du er utilfreds med, er det meget vigtigt, at du får skrevet det ind i protokollen. Hvis man ikke har fået nedskrevet det, man er utilfreds med i protokollen, skal man ikke forvente, at ens klage bliver behandlet efter hjemkomst.

Tilmelding, depositum og afbestilling

Når du bestiller din jagtrejse til Polen, skal du kalkulere med at skulle betale omring 30 % af den samlede pris for hele dit jagtrejsearrangement. Cirka seks uger før afrejse er det normalt, at hele arrangementets pris skal være indbetalt til jagtrejsebureauet. Er der minde end 6 uger, til din jagtrejse begynder, er det normalt, at hele jagtrejsens pris betales ved bestilling.

Hvis du har bestilt din jagtrejse i meget god tid, vil man normalt kunne få det indbetalte depositum tilbage, såfremt du afmelder rejsen tre måneder før afrejsen. Hvis du afmelder din jagrejse mellem 90-45 dage før din afrejse, er cirka 50 % af rejsens pris forfalden, og hvis du afmelder din jagtrejse senere en 45 dage før afrejsen, vil hele jagtrejsens pris være forfalden. Det er ikke sikkert, at du mister alle dine penge, hvis du afmelder din jagtrejse senere end 45 dage før afrejse, men dette kræver, at jagtrejsebureauet kan få solgt din bestilling af jagtrejsen til en anden kunde.

For at undgå at komme i en situation, hvor du kan miste rigtig mange penge grundet en ude fra kommende hændelse, vil jeg klart anbefale dig, at du i forbindelse med bestillingen af din jagtrejse, tjekker om din indboforsikring eller en af dine andre forsikringer dækker dit tab ved en afmelding. Hvis du ikke har en sådan forsikring, vil jeg stærkt anbefale dig at tegne en separat afbestillingsforsikring. Forsikringen koster i omegnen af 6 % af jagtrejsens pris, og dit jagtrejsebureau vil altid være dig behjælpelig med at tegne denne forsikring.

Som jeg indledte denne artikel med, vil jeg anbefale, at du kontakter et anerkendt dansk jagtrejsebureau, som gennem flere år har sendt danske jægere på jagt i Polen. Disse jagtbureauer er din garant for, at du har medbragt de ”rigtige” papirer, og at din jagtrejse bliver en succes.

Jagtrejsebureauet rådgiver dig i alle forhold omkring din jagtrejse og sørger for, at du senest 14 dage før afrejse modtager en rejsemappe indeholdende de nødvendige tilladelser, rejsebeskrivelser, kørselsbeskrivelser, færge- eller flybilletter samt al anden nødvendig information.

Da det er flere år, siden jeg sidst var på jagtrejse i Polen, har Henrik Mortensen fra Gamekeeper & Buhls Jagtrejser været behjælpelig med at få mig opdateret på alle parametre, så jeg har kunnet skrive denne artikel om jagt i Polen.

Jeg håber, at denne artikel har givet dig blod på tanden, da Polen som jagtland kun kan anbefales.

-Kim Lindgren

LÆS OGSÅ

Jagtrejse til Grønland – praktisk information

Få adgang til denne artikel samt alt indhold på JVV.dk - inkl. seneste 2 års magasiner - fra 39 kr. per måned . Se alle muligeder her. Log ind og læs artiklen straks: