Altså: Forskning tager tid. Somme tider ganske lang tid, det er nyligt publiceret engelsk studie et godt eksempel på.

Over en imponerende periode på 14 år – strækkende sig fra 2002 til 2015 – er der indsamlet viden fra 2064 råer, som gør det muligt at drage en række konklusioner i forhold til, hvor råerne har størst yngle succes.

Råerne er indsamlet i forskellige habitater med forskelligt fødegrundlag fordelt på et område på tilsammen 195 km2 i det sydvestlige England.

Studiet ville belyse, hvilken indflydelse føden har på råernes evne til at sætte 0, 1 eller 2 lam, og fandt en sammenhæng mellem dyrenes kropsstørrelse og deres evne til at sætte 2 lam ad gangen.

Efter at have bearbejdet det store datamateriale er resultaterne af studiet så blevet publiceret tilbage i udgangen af 2019 under titlen: Habitat quality, configuration and context effects on roe deer fecundity across a forested landscape mosaic – og nu kan vi så skrive om de mere overordnede konklusioner.

Store dyr er succesrige dyr

De råer, der foretrækker at leve inde i de skovrige biotoper, bliver ikke helt så store – læs tunge – som deres slægtninge, der har adgang til dyrkede arealer. Ifølge det store datamateriale, som...

Få adgang til denne artikel samt alt indhold på JVV.dk - inkl. seneste 2 års magasiner - fra 39 kr. per måned . Se alle muligeder her. Log ind og læs artiklen straks: