Der er tre faktorer, som vejer tungest, når et bukketrofæ skal opmåles:

Vægt

Volumen

Stanglængde

Tilsammen udgør disse stærkt målbare størrelser omkring 80 % af den samlede pointsum.

Samtidig er der ingen øvre grænse for disse tre kategorier, hvorfor skalaen for disse parametre i hvert fald teoretisk set er uendelig.

Det forholder sig lige modsat for de såkaldte bløde point, der bygger på skøn som skønhed, sprossernes ender, rosenkransens udseende og tilsvarende, som tilsammen bidrager med mellem en femtedel og ned til en tiende del eller mindre af pointene i den endelige vurdering af trofæet. En vurdering, der kan resultere i medaljetildelinger i de tre ædle metaller,  bronze, sølv og guld.

Medaljebukkene

En råbuk Capreolus capreolus opmåles i langt de fleste tilfælde efter CIC-metoden, hvor 105 point udløser en bronzemedalje.

115 point giver sølv

Og scorer bukken over 130 point, så er guldet hjemme.

Hvor ender bukken

I det fleste tilfælde ved man jo godt, om bukken man har nedlagt, har et svagt, stærkt eller virkeligt stærkt trofæ. I hvert fald når man kommer frem til den og kan betragte opsatsen på nærmeste hold.

Fransk buk på vægten. Den har i øvrigt tabt 17 gram siden den første...
Få adgang til denne artikel samt alt indhold på JVV.dk - inkl. seneste 2 års magasiner - fra 39 kr. per måned . Se alle muligeder her. Log ind og læs artiklen straks: