Tekst: Simon Staffeldt Schou og foto: Claus Bech 

Færistene brummer under dækkene, da vi kører ind i det kæmpe naturområde, ca. 30 km sydøst for Aalborg. Foran os strækker Lille Vildmose sig ud, så langt øjet kan se. ”Derude et sted går der 15-17 elge,” siger Jacob Skriver og peger ud over det endeløse landskabJacob er driftsleder, det er ham, der forvalter vildtet og de vilde vidder heroppe for Aage V. Jensen Naturfond, som ejer Vildmosen 

Der er nok at se til: 7.700 hektar, Danmarks største naturfredede område, fordelt på Høstemark i Nord, Mellemområdet i midten og Tofte i syd. Over 600 stykker kronvildt går der her, fordelt på de tre områder, og i Tofte mod syd er der en vildsvinebestand på ca. 150 grise. Dertil kommer vadefuglene, ænderne, gæssene, flagermusene, råvildtet, rovfuglene… I Tofte Skov alene mener man, at der findes over halvdelen af de pattedyrsarter, vi har herhjemme.

Lille Vildmose
Fæ-riste og hegn holder elgene inde i Vildmosen, men passager i hegnet gør det muligt for mindre vildt at vandre ind og ud af området.  

Vild natur 

Der er meget få steder i Danmark, hvor naturen er så godt som uberørt. Vi er det land i verden med den største andel af jord under...

Få adgang til denne artikel samt alt indhold på JVV.dk - inkl. seneste 2 års magasiner - fra 39 kr. per måned . Se alle muligeder her. Log ind og læs artiklen straks: