Råvildt er den eneste af vores hjemlige hjortearter, der har forlænget drægtighed (forsinket implantation). Forlænget drægtighed kendes dog fra en lang række andre dyrearter f.eks. bjørn, mink, grævling, sæl og en sjælden hjorteart Père David’s deer, der er hjemmehørende i Kina.

Forlænget drægtighed er en biologisk finurlighed, som endnu ikke er fuldt videnskabeligt belyst. De seneste tyve år har dog givet et større indblik i denne specielle måde at være drægtig på.

Brunst

Én gang årligt, i en tre ugers periode fra slutningen af juli til midten af august måned, er råvildtet i brunst. Ti måneder senere i maj-juli måned føder de deres lam. Råvildtet er monoøstralt, dvs. at der kun er én seksualsæson pr. år, hvor råen er parringsvillig. Når æg frigives fra æggestokkene, kan de kun befrugtes i de efterfølgende12-24 timer, hvorefter æggene går til grunde. Bukkens sædceller kan leve i råens livmoder i op til 24-48 timer. For at sikre flest mulige levende sædceller i livmoderen, når æggene frigives fra æggestokkene, bliver råen beslået igen og igen i en to til tre dages periode i højbrunsten.

Efterbrunst

Når man i jægerkredse taler om en efterbrunst, er det bestemt ikke en...

Få adgang til denne artikel samt alt indhold på JVV.dk - inkl. seneste 2 års magasiner - fra 39 kr. per måned . Se alle muligeder her. Log ind og læs artiklen straks: