Pludseligt gik det hele meget stærkt! Nina Barfoed Petersen havde skudt forbi til en hungemse på 230 meter, og det satte bevægelse i en flok på over 30 dyr.