Foto: Asbjørn Hellesøe-Jensen samt Avoferten, Martin Fowler, Ralf Neumann og Bozhena Melnyk/Shutterstock.

Slåen (prunus spinosa) er en hjemmehørende og almindeligt udbredt løvfældende busk, der bliver 3-4 meter høj under optimale betingelser, men ofte noget mindre. Den gror naturligt i skovbryn og småbeplantninger – ofte på let fugtig, næringsrig og kalkrig jord, men den findes også på mere tørre lokaliteter, som for eksempel overdrev, hvor den kan danne store krat. Slåen er ret lyskrævende, så man finder den yderst i skovbrynene og på andre lysåbne lokaliteter. I egentlig skov trives den ikke.

Slåen blomstrer tidligt om foråret – før løvet kommer frem. Blomsterne er hvide, og der er mange af dem, så i blomstringstiden ligner slåenkrattene hvide puder i landskabet. Når blomsterne visner hen, kommer de små mørkegrønne blade med takket rand.

Slåen danner meget tætte og ufremkommelige krat med kraftige, stive grene. Rødderne danner mange rodskud og nedgroede grene slår rod og gror videre. Ufremkommeligheden får en ekstra dimension af, at buskene er besat med lange spidse grentorne. Har man en gang siddet fast i et slåenkrat, glemmer man det aldrig!

Når slåenkrattet bliver for højt og...

Få adgang til denne artikel samt alt indhold på JVV.dk - inkl. seneste 2 års magasiner - fra 39 kr. per måned . Se alle muligeder her. Log ind og læs artiklen straks: