For at du kan træffe nøjagtigt med din riffel, så er det vigtigt, at den er indskudt, så dit sigtepunkt og træfpunkt falder overens på en bestemt afstand. Afstanden er typisk 100 meter, men kan sagtens være andre afstande alt efter, hvilken kaliber eller skydning du foretrækker.

I denne artikel vil jeg koncentrere mig om, at indskydningen foregår på 100 meter, men selve processen er den samme uanset, hvilken afstand du indskyder på. Før du starter på din indskydning, er det vigtigt, at du anvender en ammunition, der giver din riffel præcision.

Hvis skuddene ikke er samlet, kan det blive svært at justere optikken.

Det er forholdsvist svært at indskyde en riffel, der spreder skuddene med 20-25 cm afstand. Du skal finde den – både trænings- og jagtammunition, der samler skuddene bedst. Det er indledningsvis lige meget, hvor de rammer på skiven, bare de er samlet, gerne inden for 3-6 cm. Når dine skud er samlet, så har du god kontrol over præcisionen. Nu skal du til at justere på din optik, så dine skud bliver præcist placeret med stor nøjagtighed, hvor du ønsker det.

 Jeg har lavet en lille uvidenskabelig undersøgelse, der skulle vise, hvor mange skud jægere anvender til indskydning og kontrolindskydning under en jagtsæson (1 år). Jeg har kigget på antal skud alene og ikke på, hvor mange rifler der bliver indskudt, eller hvor mange gange man går på skydebanen for at træne. Så resultatet giver kun et meget groft fingerpeg om, hvor mange skud man som jæger anvender til indskydning om året.

Respondenter der har brugt 0 skud til indskydning, er under 1 %.

Jeg blev positivt overrasket over antallet af respondenter. Der var næsten 1.600 jægere, der tog sig tid til at svare, og det giver et meget godt statistisk grundlag at arbejde med.

Langt størstedelen anvender 4-6 skud eller mere til indskydning og kontrolindskydning hen over et helt år. Det skal selvfølgelig ses i lyset af, at mange af jægerne måske har indskudt deres rifler før og nu kun laver en kontrolindskydning.

Kontrolindskydning er også din sikkerhed for, at din riffel rammer, hvor du ønsker det, så vi undgår anskydninger. Det er ikke på den frie vildtbane, at der skal foretages kontrolindskydning, og derfor er det meget positivt, at det kun er under 0,6 % af jægerne, der ikke indskyder eller foretager kontrolindskydning hen over en jagtsæson.

Indskydning kan være ganske simpelt

Der er mange holdninger til, hvor mange skud der skal anvendes i hver serie under indskydningen. Nogle siger eet skud, andre tre, fem eller ti. Jeg anvender selv tre skud i hver serie, men det er helt op til dig selv.

Ved længere serier risikerer du, at enkelte skud ikke ligger som de andre.

Du skal bare huske, at jo flere skud du anvender i hver serie, jo mere data har du at arbejde med, når du skal justere trådkorset i optikken. Du skal dog også være opmærksom på, at jo flere skud du skyder i samme serie, des større bliver risikoen for, at du får et par enkelte skud, der ligger helt anderledes på grund af skyttefejl. Jeg nøjes med serier af tre, og så skyder jeg flere af dem, hvis jeg er det mindste i tvivl.

Ved at skyde kortere serier så bliver piben og lyddæmperen heller ikke så varm. Varmen kan give flimmer i optikken og gøre det sværere at placere sigtet helt korrekt.

Jeg kan ikke anbefale enkeltskud til din indskydning. Der er mange faktorer, der kan resultere i, at du kommer til at jagte din korrekte indskydning, fordi du ikke kan være sikker på, om præcisionen er i orden. Det kan være, at din optik sidder løst, ammunitionen spreder skuddene, piben bliver påvirket, eller der sker andet, der påvirker dit sigte eller projektilet – alt sammen faktorer, der har stor indvirkning på hvert enkelt skud.

Den simple metode

Den mest simple måde at indskyde din riffel på er ved at placere den i en skydebænk eller støttet af ris- eller sandsække, så den ligger helt stabilt, og uden at piben bliver påvirket på nogen måde.

Skydebænken giver en meget stabil platform for din indskydning.

Kontrollér også gerne, at dine rembeslag er frie, så din riffel hviler stabilt på forskæftet og kolben.

Du skal nu egentligt bare affyre din riffel med det antal skud, du har valgt til hver serie. Hvis din riffel er placeret stabilt og godt i skydebænken, så skal du bare justere den, så din optik peger mod midten af målskiven. Du skal ikke presse på riflen eller holde fast på den. Skydebænken klarer tingene for dig, og det giver den ønskede konsistens, så du egentligt bare skal koncentrere dig om at indstille den, så sigtet står samme sted, og foretage et korrekt aftræk.

Hvis du har fået en ny riffel eller optik, så kan du ved hjælp af nogle simple metoder og hjælpemidler sørge for, at du rammer så tæt på dit sigtepunkt som muligt i første serie. Der er ikke noget mere frustrerende, end hvis riflen overhovedet ikke rammer skiven, og du derfor ikke har nogen mulighed for at foretage en kontrolleret justering. Det kan der gå en del tid med, og du begynder også hurtigt at anvende mere ammunition, end du måske har medbragt.

Eyeball mk. 1 metoden

Justering af riflen skal være så nøjagtig som muligt.

Denne metode er uden andre hjælpemidler end dine øjne. Det skal være muligt at udtage låsen på din riffel, og du skal kunne kigge gennem løbet ud mod skiven. Hvis du anvender lyddæmper, så kan du med fordel fjerne den, mens du kigger gennem løbet og justerer på din optik.

Når du har justeret riflen ind, så den peger mod en skive, så skal du have justeret din optik, så trådkorset hviler på samme sted.

Trådkorset skal rettes ind på samme skive, for at denne metode fungerer.

Det er her du finder ud af, om du har husket alt dit værktøj, og om du ved, hvordan du justerer din optik. Lad os gå ud fra, at du har styr på det hele og har læst manualen til din optik. Uden at flytte på riflen justerer du dit trådkors, så det er rettet ind på samme skive, som du kan se gennem løbet.

Du er nu næsten garanteret at ramme skiven i første skud, og det bliver meget nemmere at gennemføre den egentlige indskydning.

Når trådkorset er på skiven, skal du kontrollere gennem løbet igen.

Ulemper ved denne metode:
– Det er ikke sikkert, at du kan fjerne låsen på din riffel, så du kan se gennem løbet
– Du kommer nemt til at støde til riflen, når du skifter mellem at kigge gennem løb og optik
– Metoden er ikke så nøjagtig som de andre metoder med hjælpemidler
– Du skal måske bruge lidt mere ammunition end med de andre metoder med hjælpemidler

Fordele ved denne metode:
– Den er gratis
– Den er simpel at gennemføre

Laserpatron med rød laser fra Firefield

Yes! Claus er på skiven i første skud.

Næste metode er lidt mere avanceret. Den virker med en laserpatron, du placerer i kammeret på din riffel. Du skal være opmærksom på, at du køber den rigtige kaliber, så du er sikker på, at den fungerer i din riffel.

Laserpatronen anvender to stk. AG5 knapcelle batterier. Når batterierne er placeret i patronen, og bunden er skruet på, så lyser patronen med en rød laserstråle.

Selv på 100 meter i dagslys er det muligt at se prikken på en hvid baggrund.

Laserpatron i .243w virker også til .308w, 7mm-08, .260rem og .358w.

Det går rigtig hurtigt med at få justeret trådkorset hen på den røde prik. Hvis solen er for skarp, så kan du finde et punkt, der er på 50 meter eller tættere. Du vil stadig ramme skiven, når du begynder at indskyde på 100 meter.

Ulempen ved laserpatronen er, at den nemt tænder sig selv efter brug, når du har skruet bunden løs. Du risikerer også, at bunden skruer sig helt løs, og så mister du måske batterierne. Jeg løser problemet ved at vende det ene batteri omvendt, når jeg ikke anvender patronen, og det virker helt fint.

Nu skal trådkorset blot justeres, så centrum er over den røde prik.

Jeg havde ingen problem med at se prikken, selvom jeg havde lyddæmper monteret.

Mit første skud ligger i ni’eren, så det må siges at være meget nøjagtigt. Der skal kun en enkelt justering til i siden og højden, før alle mine skud ligger perfekt i centrum på skiven.

Du skal være opmærksom på, at du ikke kan lukke låsen

Der skal ikke justeres ret meget efter anvendelse af laserpatronen.

helt, når patronen er i kammeret. Derudover skal du ikke foretage aftræk, da det kan beskadige både laserpatronen, men også din slagstift, hvis du er uheldig.

Du kan købe laserpatronen i de fleste jagtbutikker og Guntex, der har leveret denne laserpatron, kan hjælpe dig med at finde en forhandler. Prisen er yderst rimelig, kun cirka DKK 290,00.

Hvis du tager aftræk, kan du beskadige både patron og slagstift.

Ulemper ved denne metode:
– Du risikerer, at der ikke er mere batteri på patronen, hvis du ikke er opmærksom
– I stærk solskin kan det være vanskeligt at se den røde laserprik på 100 meters afstand
– Du skal huske at købe en patron i den korrekte kaliber
– Hvis du har rifler i flere forskellige kalibre, skal du måske bruge flere patroner
– Du må ikke tage aftræk med laserpatronen isat

Fordele ved denne metode:
– Den er nøjagtig
– Det er super nemt at justere optikken ind på den røde prik
– Du anvender sandsynligvis et mindre antal patroner til indskydning

Laserpatron med grøn laser fra Sightmark

Laserpatronen fra Sightmark er utrolig nem at anvende.

Selvom dette hjælpemiddel også kaldes for laserpatron, så monteres den på løbets krone – helt ude på mundingen med en magnet. Den virker på samme måde som med en traditionel laserpatron, men her skal du ikke bekymre dig om kaliber. Dette hjælpemiddel fungerer til alle kalibre fra .17 til .50 cal., så længe magneten kan fæste sig på kronen.

Laserpatronen fra Sightmark anvender et CR2 batteri, der

[Billede_15 eller Billede_15a] Nu skal trådkorset igen justeres, så centrum er over den grønne prik.
placeres i en caddy, før det isættes. Når laseren tændes, udsender den en kraftig grøn laserstråle, der er meget nem at se på 100 meter, selv i stærkt dagslys.

Det går ikke helt så hurtigt med at få justeret trådkorset hen på den tydelige grønne prik. Jeg har taget lyddæmperen af og har ikke min beskyttelse med til gevindet på kronen. Det betyder, at magneten ikke har så meget gods at få fat på, og den ryger af et par gange, når jeg bevæger riflen lidt for meget.

Jeg er sikker på, at hvis magneten har mere gods at fæste sig til, så vil den blive siddende perfekt.

Laserpatronen er monteret på kronen af løbet, efter at lyddæmperen er aftaget.

Denne laserpatron kan også nemt tænde sig selv, når den ligger i en lomme, taske eller det medfølgende transporthylster. Tænd/sluk knapppen er simpelthen for følsom, men det løser jeg ved at udtage batteriet, når jeg transporterer den. Der er plads i hylstret til batteriet, så det bliver ikke væk.

Mit første skud ligger i tier’en, kun 8,5 centimeter fra centrum, så det må siges at være utrolig nøjagtigt. Der

Der skal ikke justeres ret meget efter anvendelse af laserpatronen.

skal igen kun en enkelt justering til i siden og højden, før alle mine skud ligger perfekt i centrum på skiven.

Du kan købe laserpatronen i velassorterede jagtbutikker og Guntex, der har leveret denne laserpatron, kan hjælpe dig med at finde en forhandler. Prisen for denne model, der hedder Sightmark Laserpatron Universal Lux, er lige godt 1000 kroner. Der findes en lidt mere simpel model, der er lidt kortere og uden centreringskegle, der koster DKK 459,95.

Ulemper ved denne metode:
– Du risikerer, at der ikke er mere batteri på patronen, hvis du ikke er opmærksom
– Patronen kan have vanskelighed med at fæste ordentligt, hvis kronen er udstyret med gevind
– Prisen er i den høje ende
– Hvis patronen sidder en anelse skævt, eller hvis kronen er beskadiget, falder nøjagtigheden betragteligt.

Fordele ved denne metode:
– Den er meget nøjagtig
– Det er meget nemt at justere optikken ind på den meget kraftige grønne prik
– Passer umiddelbart til alle gængse jagtkalibrer
– Du anvender sandsynligvis et mindre antal patroner til indskydning

De to laserpatroner, jeg lige har beskrevet, kaldes også ”boresight”. Du sigter med en laserstråle enten gennem løbet eller på kronen af løbet. De er begge nøjagtige og meget nemme at anvende.

Det sidste hjælpemiddel er lidt anderledes, da du kan lave alt forarbejdet hjemmefra og komme meget tæt på centrum af skiven i første skud på skydebanen.

Målretningsenhed T2 fra Burrel

Et ganske simpelt system, der passer til de fleste jagtkalibre.

Dette hjælpemiddel er også en slags boresight, eller det man i Forsvaret kalder en kollimator. Du monterer den i piben med den medfølgende adapter. Herefter sørger du for, at trådkorset på din optik matcher med trådkorset i målretningsenheden.

Med målretningsenheden medfølger der tre adaptere, så den passer til kalibrer fra .17 til .45 cal.

Det går meget nemt og hurtigt med at få justeret

Hver lille firkant svarer til cirka 10 cm på 100 meter.

optikkens trådkors hen i centrum på målretningsenhedens trådkors. Jeg har taget lyddæmperen af for at være sikker på, at adapteren sidder korrekt i løbet.

Mit første skud sidder rigtig godt. Ikke helt så tæt på centrum som med de to laserpatroner, men jeg kan efterfølgende se på de billeder, jeg har taget, at den ikke var helt vandret orienteret, og trådkorsene var ikke helt lige over hinanden.

Første skud er omkring 15 cm fra centrum på skiven.

Men resultatet er helt fint alligevel. Fordelen med denne målretningsenhed er, når du har indskudt din riffel, så monterer du den igen og aflæser, hvor dit trådkors er placeret i forhold til enhedens.

Hvis du skal ud at rejse, eller du måske er så uheldig, at du har givet din optik et stød, så kan du hurtigt kontrollere, om optikken står samme sted som efter indskydningen, og du er så nogenlunde sikker på, at indskydningen stadig er i orden.

Det kan selvfølgelig ikke erstatte en kontrolindskydning, hvis du er i tvivl om, hvorvidt din optik har flyttet sig, men den giver en rigtig god indikation på, om din optik stadig er i indskudt.

Du kan købe T2 fra Burrel hos GrejFreak, der har leveret denne målretningsenhed til artiklen. Prisen for denne model er 699 kroner.

Du kan nemt lave alt det grove arbejde i stuen.

Ulemper ved denne metode:
– Du skal være meget nøjagtig med placeringen af målretningsenheden
– Hvis du glemmer at fjerne den før skydning, kan det resultere i beskadigelse af din riffel og potentielt dig selv.

Fordele ved denne metode:
– Den er meget nøjagtig
– Det er meget nemt at justere optikken ind på trådkorset i målretningsenheden
– Passer umiddelbart til alle gængse jagtkalibre
– Du anvender sandsynligvis et mindre antal patroner til indskydning
– Du kan foretage justeringen hjemme, før du tager på skydebanen
– Efter indskydning kan du notere dit trådkors´ placering og anvende den som en kontrol, hvis du er i tvivl om, hvorvidt din indskydning stadig er i orden.

Husk, at det ikke fritager dig for at foretage kontrolindskydning før jagt, hvis du mener, at din optik ikke er indskudt korrekt mere.

Justering af optikken – Læs manualen

De fleste moderne optik justeres enten i MOA, MIL/MRAD eller centimeter. Nogle er inddelt i 1/10, andre i 1/4, 1/3 eller i hele centimeter. Så der er ikke noget at sige til, at man som jæger kan blive lidt forvirret over, hvor meget trådkorset flytter sig for hvert klik.

1 klik = 0,1 mrad eller ¼ MOA eller 1/3 MOA eller 1 cm på 100 meter.

Der er utallige procedurer for, hvordan du indstiller din optik, alt efter producent og model. Fælles for de fleste er dog, at når du er kommet ind til ”indmaden”, så justerer du højden op/ned på trådkorset på den øverste skrue og højre/venstre ved hjælp af skruen på siden.

Nogle skruer kan drejes med fingrene, andre skal låses op med en umbraconøgle, og så skal der anvendes en lille skruetrækker for at kunne justere dem. Det er derfor vigtigt, at du får læst manualen godt igennem og medbringer det nødvendige værktøj på skydebanen.

Det kan være en god ide at øve dig lidt derhjemme, så du nøjagtigt ved, hvordan du justerer din optik, når du kommer på skydebanen.

Hvad betyder det når der står CM/MOA/MIL/MRAD på optikken?

Justering af din optik deles typisk op i enten CM/MOA/MIL/MRAD og ofte i 1/3, 1/4 eller 0.1 enheder.

Centimeter giver sig selv. 1 klik = 1 centimeter på 100 meter
1/3 MOA svarer til: 1 klik = 1 centimeter på 100 meter
1/4 MOA svarer til: 1 klik = ca. 0,7 centimeter på 100 meter
0.1 MIL/MRAD svarer til: 1 klik = 1 centimeter på 100 meter

 

Når du har sat dig ind i, hvordan justeringssystemet, og hvor meget hvert klik justerer, så er du klar til at foretage justeringerne. Kig på skruerne eller beskyttelseskapslerne. Der står ofte, hvordan sigtet justeres, alt efter hvordan du drejer på dem. Du skal kikke på dit træfpunkt og så finde ud af, hvor mange centimeter/klik du skal justere for at flytte det til centrum af skiven. Du kan med fordel nøjes med at justere i én af retningerne og så skyde en kontrolserie, før du justerer i den anden retning.

Du kan sagtens få brug for flere stykker værktøj til at justere din optik.

Det er utroligt nemt at rode rundt i klikkene og glemme nøjagtigt, hvilken vej de justerer, hvis du ikke er opmærksom. Beslut dig for, hvad du vil justere, kig på skruerne for at bekræfte, at det er det rigtige, du har gang i, og justér så optikken. Tæl hvert klik stille og roligt. Det er ikke sikkert, du kan mærke klikkene tydeligt, så kig også på de små justeringsstreger.

Kikkerten behøver nødvendigvis ikke stå på højeste zoom, specielt hvis den kan zoome rigtigt meget. Jeg stiller selv min på mellem syv og ti gange forstørrelse, og det er helt fint på 100 meter.

Tag dig god tid mellem serierne. Piben og lyddæmperen kan hurtig blive varme og danne varmeflimmer, der gør det vanskeligere at se centrum på skiven, og varmen påvirker også piben og kan påvirke præcisionen.

Kontrol af din indskydning

Når du har indskudt din riffel med din træningsammunition, og jagtsæsonen nærmer sig, så skal du have indskudt med din jagtammunition. Måske er du så heldig, at begge ammunitionstyper har samme ballistik og træffer samme sted på 100 meter. Hvis ikke, så skal du justere din optik igen.

Alle jagtrelevante skydestillinger trænes.

Da jeg lader min ammunition selv, så er jeg så heldig, at begge mine ammunitionstyper har samme træfpunkt på 100 meter. Jeg kontrollerer dog altid min indskydning, hver gang jeg tager på skydebanen. Mit allerførste skud er altid med jagtammunition og i en skydestilling, jeg anvender på jagt – oftest siddende med skydestok eller anden jagtrelevant skydestilling.

Det er for at være sikker på, at første skud med jagtammunitionen rammer nøjagtigt, hvor jeg ønsker med en kold pibe. Nøjagtigt, som hvis jeg er på jagt. Det er ikke dér, jeg skal indskyde først og så derefter nedlægge et stykke vildt. Det er ikke hver gang, jeg laver kontrol på 100 meter, af og til skyder jeg første skud på 200 meter, så jeg er sikker på, at min nøjagtighed og præcision er lige så god på den afstand.

LÆS OGSÅ

Termiske riffelsigter

Indskydning af riffel

Få adgang til denne artikel samt alt indhold på JVV.dk - inkl. seneste 2 års magasiner - fra 39 kr. per måned . Se alle muligeder her. Log ind og læs artiklen straks: