Riffel til bukkejagt

Lad det være sagt med det samme: Der findes ingen ”bedste riffel” til bukkejagt. Spørg 100 jægere, og du vil få næsten lige så mange forskellige svar. Alligevel er der dog stadigvæk visse rifler, man kan anbefale frem for andre, og visse basale funktioner, der skal være i orden, for at våbnet fungerer, og man bliver glad for sin riffel.

Generelt er udviklingen af bukkerifler nået langt, og både udvalg og standarden er imponerende. Det betyder, at de fleste rifler er præcise, lette og effektive og kan udfylde de fleste bukkejægeres behov.

Langt de fleste råbukke bliver nedlagt på afstande under 100 meter, men i visse tilfælde er man nødt til at afgive skud på længere afstande. Præcision og skydeegenskaber er derfor væsentlige at tage i betragtning i valget, men også sikkerhed og soliditet er vigtige elementer, og her er låsesystem og sikring de primære funktioner, der bare skal fungere. Hertil kommer naturligvis personlig smag og særlige præferencer – er man træt af riflens udseende, kommer man heller ikke til at skyde godt med den.

Aftrækket er en væsentlig del af skydningen, men her er der ligeledes tale om personlige præferencer. Blot skal nævnes, at er man uerfaren skytte, kan det anbefales, at man køber en riffel med direkte aftræk, og med et ikke alt for let aftræk, helst over 800 gram. Det vil give den mest fornuftige og kontante skudafvikling.

En sidste ting er, at der for de fleste er grænser for, hvor meget husholdningsbudgettet kan løfte, og her i oversigten har vi inddelt riffeludbuddet i tre prisgrupper – fra det ganske overkommelige til det lidt kostbare.

Kaliber til bukkeriflen

Vejen til at nedlægge et stykke råvildt er egentlig ret simpel. Man skal skabe en sårkanal, så dyret forbløder eller de vitale organer svigter. Selve sårkanalen er imidlertid bestemt af kuglens energi, tværsnitsbelastning, og hvorledes den ekspanderer. Der er med andre ord temmelig mange faktorer at tage højde for.

En ting er dog sikker, placeringen af kuglen er den absolut vigtigste faktor, når dyret skal nedlægges. Heldigvis er god placering en faktor, man kan opøve og forholdsvis let kontrollere i selve jagtsituationen.

Når man skal vælge kaliber til bukkejagten, skal man derfor vælge en kategori, man skyder godt med. Det vil i langt overvejende grad sige, at man skal vælge et kaliber, man kan håndtere, og som giver en tilpas svag rekyl. Her er de klassiske .223 Rem og .243 Win. ganske udmærkede valg, da de giver et minimum af rekyl og har en fornuftig anslagsenergi til råvildt. Derfor vil en bladkugle selv med disse små, vævre patroner give et upåklageligt resultat. Desuden skyder de med lette kugler på mellem tre og syv gram og har derfor en flad kuglebane på de længere afstande. Og specielt til .223 Rem kan man købe billig træningsammunition og opøve sine skydefærdigheder på banen, inden man tager i skoven. Det er en klar fordel.

Bukkeriffel der også kan klare større bytte

Ønsker man en riffel til bukkejagt med lidt mere pondus og i øvrigt ikke har problemer med rekylen, kan man tage et skridt op ad stigen. Her finder man de meget benyttede kalibre som 6.5×55, .308 Win og 30.06 Spr., som også kan bruges til større bytte end råvildt. 6.5×55 og .308 Win har en moderat rekyl, mens 30.06 Spr. godt kan være lidt hård at skyde flere skud med.

Med lidt træning er det dog ikke noget problem for langt de fleste skytter. Fordelen ved de lidt større kalibre er, at de nemt kan gå igennem de større lemmeknogler på råvildtet, hvis man skulle være uheldig at ramme dem. Hvad angår anslagsenergi er de alle ret beset lige i overkanten til bukkejagten og kan give en del kødskade på bov og den forreste del af ryggen, selv om man leverer et rent bladskud.

De lidt mindre kalibre 6.5×55 og .308 Win er dog ikke specielt hidsige, og med det store udvalg af patrontyper i disse kalibre kan man nemt finde en kugle, der ikke giver så stor skade. Til alle tre kalibre forhandles god træningsammunition, og specielt til 6.5×55 kan man skaffe gode og billige banepatroner.

Maksimal slagkraft

Der synes at være en voksende tendens til at bruge større og mere potente kalibre til bukkejagten for at sikre sig, at vildtet ikke løber for langt. Nogle har den holdning, at man risikerer alt for stor kødødelæggelse ved at vælge så meget slagkraft, men der kan være gode årsager til at vælge magnumkalibre. For eksempel, hvis man har et revir, hvor man skal skyde over lange afstande over 200 meter, eller hvis man sigter efter et kaliber, der også kan bruges til større vildt i Afrika. Her vil for eksempel 7mm Rem. Magnum eller den nyere .338 Blaser Magnum give tilstrækkelig energi til større bytte og lange skud. Også den klassiske .300 Win. Mag. bør komme i betragtning, da der her findes et rigtig godt patronudvalg. Det er dog vigtigt, at man træner med disse kalibrer, da de har en markant rekyl, der kræver en del tilvænning, og at man i forbindelse med bukkejagten vælger patroner, der er tilpas skånsomme mod mindre vildt.

Personlig smag

Er man nyjæger, og føler man sig endnu lidt usikker på riffelskydningen, vil .223 Rem være et særdeles godt valg til bukkejagten. Med dette kaliber får man en god balance mellem anslagsenergi og rekyl – der er hverken for meget eller for lidt.

Vil man gerne have et lidt mere allround-kaliber ,er den skandinaviske ”shooting star” 6.5×55 et godt valg. Med dette kaliber vil man kunne nedlægge alt vildt i Danmark, for ikke at sige Nordeuropa. Desuden er den fremragende til baneskydning, og man kan virkelig få noget erfaring under frakken ved at vælge et kaliber, der også egner sig til skydebanen. En lidt kedelig, men særdeles driftsikker løsning.

I den mere potente kategori vil 7mm Rem. Mag. gøre det ud for et kraftfuldt kaliber, der også kan bruges til bukkejagten. Den har en god tværsnitsbelastning og leverer derfor en god dybdevirkning hvis den bruges på større vildt. Samtidig er det en magnumtype, der er ganske acceptabel, hvad angår rekylen.

Alternative rifler til bukkejagt

Skulle man være fristet af en klassisk riffel med knæklås eller en Wild West-version med bøjlerepetering, findes der gode alternativer til de gængse kalibre. Her kan man kigge efter de mere specialiserede råvildtkalibre såsom 6x70R eller 6.5x57R, men da hverken knækløsrifler eller patroner i disse kalibre er hverdagskost i de danske jagtbutikker, kan det dog blive ret dyrt at vælge sådanne alternativer. Det er imidlertid yderst behagelige patroner at skyde med, og særligt for 6x70R er det tydeligt, at den er designet til råvildtjagten.

Har man hang til de mere særprægede kalibre, bør også den over 100 år gamle 30-30 Winchester komme i betragtning. Bøjlerepeterer i dette kaliber har holdt mangen en pelsjæger i live og kan klare en del strabadser. Så selv om om det er et langsomt kaliber, er det muligvis den patron i verden, der har nedlagt mest vildt, og så er den oven i købet meget skånsom med kødet.

Af Mads Jessen.

LÆS OGSÅ

Bliv klar til bukkejagten