revirpleje
”Plant imellem medio marts - medmindre der er frost – og frem til medio maj for at undgå tørke. Primo august og frem til ultimo november, før frosten.”

Revirpleje – Disse overvejelser er nødvendige

Inden planterne bestilles, og spaden sættes i jorden, bør man gøre sig nogle seriøse tanker om, hvad man vil opnå med en beplantning eller revirpleje.
Er målet at skabe foder eller skjul. Skal kræfterne bruges til fordel for hårvildt eller fuglevildt. Og endnu vigtigere, hvad er det, reviret kan i forvejen?
For eksemplets skyld tager jeg nu udgangspunkt i etableringen af et levende hegn. Et hegn af egetræer, der kan give både vinterfoder og ly til en lang række vildt. Fuglevildtet nyder gavn af frugterne/nødderne, og hårvildtet elsker at spise de friske skud.

Foto: Steen Andersen samt Meryll, Sigur, bbg fotografia, Liga Petersone/Shutterstock

Sammensætningen af planterne

revirpleje
Nogle jægere er heldige at deres forgængere har ladet hegn og remisser stå, mens andre starter fra bunden. Det har dog også sine fordele når vi taler revirpleje.

Mange tænker måske så, at, hvis man vil have en egeskov, jamen, så skal man kun plante eg. Det er på sin vis korrekt. Men hvordan forholder det sig i naturen?
Naturligt vil egetræet vokse sammen med nogle andre specifikke arter. Det kunne være skovfyr, hassel, lind, ask, skovæble, avnbøg, navr, røn og mange flere. Artssammensætningen varierer alt efter, hvilken jordbundstype man befinder sig på. For eksempel, hvis det er næringsrig jord, vil man se eg sammen med hvidtjørn og hassel.

Personligt fortrækker jeg den naturlige sammensætning af bevoksninger. Derfor vil jeg anbefale, at man i et levende hegn bruger; stilkeg, rødel, fuglekirsebær, skovabild, sitkagran, rødgran og eller lærk i det indre hegn.

I det ydre hegn; hassel, hvidtjørn, slåen, rød snebær og hyld.

egetræshegn

Denne sammensætning giver et varieret foder til vildtet fordelt over året. Samtidig vil denne buket også give et rigt insektliv, som jo også er føde for en lang række fuglearter. Derudover giver det læ og dække året rundt. Bare du husker at pleje dit revir.
Alle de arter, som plantes ude på de danske revirer, bør (skal) være hjemmehørende. Tidligere generationer har eksperimenteret rigeligt med alverdens eksotiske arter – nu er den æra forbi, og fokus bør være på hjemmehørende plantearter.

Træer Buske
Navn Foder Navn Dække Foder
Navr X Benved X
Hestekastanie X Hvid Snebær X X
Rødel X Rød Snebær X X
Vintereg X Dunet Gedeblad X
Stilkeg X Almindelig Hæg X
Skovabild X Kvalkved X X
Fuglekirsebær X Rød kornel X
Sargentsæble X Hunderose X X
Mirabel X Hassel X X
Rødgran X Hyld X X
Sitkagran X Slåen X X
Lærk X X Hvidtjørn X X
Skovfyr X
Småbladet Lind X
Bøg X X

Der findes andre arter, end der er anvist i skemaet her, men disse tager sig godt ud i et dansk levende hegn. Bare husk dit formål.

Et hegn skal helst opbygges af et tæt ydre, som skærmer for vind og danner læ – altså buske. Man arbejder helst med planterækker på 3 til 7 rækker i bredden. De ydre rækker af buske og halvbuske, og de indre rækker af træer.
I naturen forekommer planter af samme art ofte i grupper, denne tanke kan være en fordel at tage med i overvejelserne, når der skal plantes. Et egehegn skal have kontinuerlig eg i det indre hegn. Ved at gruppere de resterende arter uden om egetræerne, vil de have større sandsynlighed for at klare sig. Dette hjælper også til at skabe et naturligt billede.

Quergus Rubur, vildtforvaltning
Valget af planter til revirpleje kan være vanskelig, spørg en konsulent hvis du er i tvivl.

Prisen på et levende hegn

Normalt køber man planterne i en alder af to til tre år. I fagsprog taler man om 2/1’ere eller 1/0’ere. Det første tal fortæller, hvor mange år planten har stået i frøbed, og det andet tal angiver, hvor længe den har været i priklebedet. De kommer som dækrodsplanter eller barrodsplante. Dækrodsplanterne er billigere, men ofte yngre. Barrodsplanterne dyrere, men ældre.

Type Pris
Barrodsplante 2-0’er Ca. 5-6 kr. pr. plante
Dækrodsplante 1-0’er 2-3 kr. pr. plante

Priseksempel fra oktober 2020 for stilkeg ved køb af 1000 styk.

vildtforvaltning
”Plant imellem medio marts – medmindre der er frost – og frem til medio maj for at undgå tørke. Primo august og frem til ultimo november, før frosten.”

Planteafstanden har også betydning for succesen af en nyplantning. Fra alt mellem 1x1m til 2x2m bør være fint, jeg vil dog anbefale, at man planter det indre hegn med 1.5m x 1.75m. I det ydre hegn kan man reducere afstanden for at få et tættere levende hegn hurtigt. Normalt planter man 3.500 til 4.500 planter pr. hektar. Hektarprisen for at få en plante plantet er typisk 2 – 2.5 kr. pr plante for barrodsplanter, og cirka 1 – 1.5 kr. pr plante for dæksrodsplante.
Hektarprisen bliver derved 17.000 til 23.000 kr. i maskinplantede barrodsplanter.

revirpleje
Inden man beslutter sig for at et hegn er et fordyrende led i en ny beplantning, bør man vide at det gør den fremtidige revirpleje lettere, samt der skal ikke efterplantes på samme måde.

Udhegning af vildtet

Det er uden tvivl en dyr løsning for at afværge vildtet ved at sætte ståltrådshegn rundt om den nyplantede remisse eller vildthegn. Men det steriliserer arealet for hårvildt i de fem år, man typisk lader sådan et trådhegn stå.
Hvis man ikke hegner sine planter, vil store dele af planterne – og da især små egetræer – blive spist den første vinter. Og så har man faktisk kastet pengene lige ud ad vinduet.
Om end det er en bekostelig affære at indhegne sine planter, så er det din forsikring for, at  flere planter vil overleve. revirpleje
Og så er der jo ingen regel uden undtagelser. Selvom der er et nyt og godt hegn om planterne, så kan nyplantningerne godt blive udsat for musebid i de hårde vintre. Musene ringer simpelthen træerne, og det dør de af. Desuden kan de omkomme på grund af tørke, vand og af mange andre årsager. Hårvildtet kan man dog hegne imod.

Et hegn koster cirka, 25 – 30 kroner per løbende meter.

En barrodsplante er en klassisk skovplante, hvor rødderne er frie for jord. De er klar til at stikke i jorden og fylder ikke så meget som dækrodsplanter. Når planten leveres med blottede rødder, starter de ofte godt i den nye vækst og kan tåle et vist ukrudtstryk.
Bagsiden af medaljen er, at rodnettet jo er eksponeret for vejr og vind, og derfor risikerer af tørre ud. Det skader plantens livskraft.En dækrodsplante er en plante, som har dækkede rødder, der er forankrede i en potte eller en brikette af spagnum. Man kan altså få samme art som enten det ene eller det andet.
Disse planter fylder naturligvis mere, mens man transporterer dem rundt på reviret, og fordelen ved dem er, at man opnår lidt større frihed i forhold til plantningstidspunktet. Til gengæld er disse planter som udgangspunkt yngre og derfor mindre end de planter, man får leveret som barrodsplanter, og derfor mere sarte over for ukrudt.

Summering af revirpleje

500 m levende hegn, 6 rækker, 1.5x 1.5m, koster uden hegning – 13.000 til 19.000 kr.

500 m levende hegn, 6 rækker, 1.5x 1.5m, koster med hegning – 39.000 til 45.000 kr.

Til enhver tid vil jeg foreslå, at man benytter et plantningsfirma til hele entreprisen. De har også know-how til at hjælpe dig på lige præcis din ejendom.

HUSK AT DU KAN SØGE TILSKUD PÅ https://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/jagt/tilskud/

Vil du vide mere om revirpleje – LÆS OGSÅ

Sank mad under revirplejen

Brombær – naturens nato-hegn

Få adgang til denne artikel samt alt indhold på JVV.dk - inkl. seneste 2 års magasiner - fra 39 kr. per måned . Se alle muligeder her. Log ind og læs artiklen straks: