Foto: Asbjørn Hellesøe-Jensen, Steen Andersen samt Jean Schweitzer og Lubos Chlubny /Shutterstock

Når man taler om at plante, mener man plantning af løvtræer, buske og nåletræer. Der er altså ikke tale om vildtagre, som typisk etableres ved, at man sår frø på et areal, der er i en eller anden form for omdrift – det vil sige, at man jordbearbejder og sår år efter år. Når man planter er det permanent. Eller i hvert fald holder plantningen, indtil man får en anden og bedre idé. Rydning af et tilplantet areal er en noget mere kompliceret øvelse end rydning af en et-årig vildtager, og det skal selvfølgelig indgå i overvejelserne, inden man planter.

Hvorfor plante?

Fra man planter, til plantningen virker som tiltænkt, går der 3-5 år. Til gengæld har man så glæde af vildtplantningen til evig tid – forudsat, at man laver lidt løbende vedligehold på vildtplantningen. Når vildtplantningen er etableret, er den en sikker såt hvert år. Den slår aldrig fejl – bliver ramt af skadedyr, tørke, for meget vand eller lignende ulyksaligheder. Derudover gavner den også hele året rundt og ikke kun i en begrænset periode som vildtagre. Jeg mener derfor, at de lidt højere etableringsomkostninger og et par...

Få adgang til denne artikel samt alt indhold på JVV.dk - inkl. seneste 2 års magasiner - fra 39 kr. per måned . Se alle muligeder her. Log ind og læs artiklen straks: