Foto: Asbjørn Hellesøe-Jensen, shutterstock m.fl.

Biotopplanerne blev indført som en del af udsætningsforliget i 2007. Grundtanken var – og er – at man med kravet om biotopplaner sikrer, at de ejendomme, hvor der udsættes fuglevildt, også har den terrænmæssige bæreevne, der skal til for at understøtte den tættere bestand af fuglevildt, som udsætningen resulterer i. Derudover tilgodeser biotopplanerne selvfølgelig også en lang række andre arter – fra insekter til krondyr...

Annonce