En voldsom stor lyddæmper med god effekt. - Foto: Claus S. Andersen

”Hvad dælen er det for én, du har på din riffel”, ”du kommer vist til at larme nu!” og ”hvem har lavet den, og hvor har du købt den?”. Det er nok de sætninger og spørgsmål, jeg oftest har hørt, når jeg enten har været på skydebanen eller på jagt med min MAG Gen2 MonoCore lyddæmper.

MAG lyddæmperen ser også voldsom ud med dens store rekyldæmper monteret, og mange forbinder rekyldæmperen med meget høje brag og et stort tryk omkring skytten, specielt på skydebanen. Det er absolut ikke tilfældet med denne kombination.

Riffel med både lyddæmper og rekyldæmper
Den kraftige lyddæmper passer godt til rifflen.

MAG Industries.

Det har altid været lovligt at fremstille og anvende lyddæmpere i Namibia, og gennem mange år blev der anvendt simple lyddæmpere i stål. MAG Industries er den første producent, der designer en MonoCore i aluminium, og MAG Industries er den første producent, der eksporterer komponenter til rifler fra Namibia til Europa.

Historien bag MAG Industries er forholdsvis kort. Det første design af MAG lyddæmperen blev startet i 2013. MAG Industries blev grundlagt 2014 i Windhoek, Namibia.

Navnet MAG stammer fra grundlæggerene Marko, Andreas og Gavin. Marko er ikke involveret i firmaet mere, men heldigvis kunne firmaet beholde navnet, da én af de personer, der er involveret i produktionsprocessen, hedder Michael.

Jeg har talt med Andreas Brandhuber, der har gennemført uddannelsen som våbensmed hos Ferlach Gunsmithing School, Østrig i 2005-2009, ligesom Marko, og det er her den store interesse for lyddæmpere er startet.

MAG aluminiums chassis
Aluminiumschassis til Tikka jagtrifler.

Ud over lyddæmpere fremstiller MAG Industries også aluminiums chassis til blandt andet Tikka rifler. I den nære fremtid vil MAG Industries også fremstille bipods, picatinny rails og andet til forskellige riffeltyper.

Ideen bag MAG lyddæmperen er at fremstille en god og holdbar lyddæmper med en rekyldæmper, der kan anvendes både af jægere, men også til skytter, der eksempelvis skyder Precision Rifle Shooting (PRS).

Udviklingen af MAG lyddæmper.

Udviklingen af MAG lydæmperen
Første generation af MAG Industries lyddæmperen.

Den første generation af lyddæmpere sættes i produktion i 2014 med 100 enheder. Undervejs bliver udviklerne opmærksom på nogle små børnesygdomme og begynder at udvikle Gen2 lyddæmperen.

I 2018 bliver Gen2 introduceret på markedet med forbedret lyddæmpning og med rekyldæmper til at reducere rekylen yderligere. MAG Industries arbejder fortsat med at forbedre Gen2 lyddæmperen, så den bliver endnu mere effektiv, end den allerede er nu.

Lyddæmperen er af MonoCore typen og består af eet indvendigt stykke – modsat traditionelle lyddæmpere, der har en række indvendige lameller, hvor gassen udvides og fordeles, hvorved dens hastighed og temperatur sænkes. Hullet i det indvendige stykke er boret ud på én gang, og ikke fremstillet af mange sammensatte huller som på en traditionel lyddæmper. Det øger også præcisionen på selve hullet, da det ikke er et samlesæt af flere huller, der skal placeres præcist ud for hinanden.

MAG Gen2 lyddæmperen er udstyret med en aftagelig rekyldæmper. På den måde får du en dobbelt effekt ved først at få dæmpet lyden betragteligt og reducere rekylen med mellem 40 % – 50 %. Herefter reducerer rekyldæmperen op til 20 % yderligere af rekylen, alt efter hvor stor kaliber man skyder med. Jo større kaliber, jo mere effektiv er den. MAG Industries oplyser selv, at rekylen bliver reduceret med op til 70 % – alt efter kaliber i det nuværende design.

En rekyldæmper
Rekyldæmperen kan godt virke lidt intimiderende og signalere larm.

Det specielle ved rekyldæmperen er, at den kun er lukket i bunden og derved tvinger den piben nedad i skudafgangen. Gasserne bliver dirigeret opad og skråt bagud til siderne. Du undgår derfor støv, der hvirvles op omkring mundingen, og den flytter sig kun ubetydeligt i forhold til sigtepunkt. Endnu bedre, så nedsættes trykket omkring riflen betydeligt i forhold til en traditionel rekyldæmper på grund af, at lyddæmperen gør sin effekt først.

Det første indtryk.

Det første, jeg lægger mærke til, da jeg åbner kassen med lyddæmperen, er, at den ser voldsom ud med den store rekyldæmper monteret. I pakken er der også en håndsyet pose af namibisk oryx antilope læder, som lyddæmperen kan transporteres i. Lækker lille detalje.

Mag Lydæmperen med rekyldæmper monteret og en læder taske
Læderposen må ikke udsættes for alt for fugtigt vejr.
”Godt håndspændt” er fint, hvis du ikke har en momentnøgle i lommen.

Du vælger selv, om rekyldæmperen skal være monteret eller ej. Den fastspændes ved hjælp af to umbracoskruer med et moment på cirka 50 – 60 inch/pounds (5,5 – 6,5 newton meter). Tilspændingsintervallet bør ligge imellem 6-10Nm, eller ”Godt håndspændt”, da det jo ikke er alle, der går rundt med en momentnøgle i lommen. Fordelen med denne type montering er også, at du kan montere rekyldæmperen, så den er perfekt vandret i forhold til din riffel.

Test med MAG Lyddæmper og rekyldæmper monteret
Du irriterer ikke andre med MAG Gen2 lyddæmper og rekyldæmper monteret.

Jeg har haft riflen med på skydebane og på jagt en del gange. Desværre har jeg endnu ikke affyret den under jagt. Jeg er ikke i tvivl om, at lyddæmperen med rekyldæmper monteret vil opføre sig lige så godt på den frie vildtbane som på skydebanen. Specielt det lave tryk omkring og bag riflen må føles ubetydeligt i naturen i forhold til i en bås på skydebanen.

Lyddæmperen testes.

For at bedømme, hvordan MAG Gen2 lyddæmperen fungerer i praksis, så må Freya og jeg et par ture på skydebanen og affyre en masse skud med den. Det er ikke en super videnskabelig test med en masse ledninger og målesystemer. Vi prøver at lave et scenarie, der er så tæt på jagt som muligt, da det er der, jeg for det meste vil anvende lyddæmperen.

Testmetodikken går primært ud på at se, hvordan skytten oplever selve skudafgangen, om det er muligt at se et ordentligt træfbillede og hurtigt lave et andet og tredje opfølgnings-skud. Vi har to skytter, Freya og jeg selv. Jeg får også mulighed for at se, hvordan træfpunktet ændrer sig, alt efter hvilket scenarie der bliver skudt, og om præcisionen ændrer sig. Vi skyder begge flere treskuds serier i hvert scenarie, og de er alle siddende med skydestok.

Ammunitionen i alle fem scenarier er hjemmeladet 155 grain Barnes MatchBurner, og riflen er min .308W Remington 700 med 19 tommer pibe. Jeg optager selve skudafgangen i slowmotion fra siden med min mobiltelefon.  På den måde får jeg en ide om, hvor meget skytten bliver presset tilbage af rekylen, og om skytten lukker øjnene i tidspunktet omkring skudafgangen.

Sammenligning mellem lyddæmpere
MAG Gen2 sammenlignet med Paradox 50, Terminator T3 og Trimbrake.

Jeg laver fem scenarier i alt. Vi prøver begge at være skytte og observatør, der står ved siden af. Jeg kan hurtigt se, at vores oplevelser er de samme under de forskellige scenarier. Jeg skriver derfor kun én opsummering per scenarie for henholdsvis skytten og observatøren. Vi har begge skudt en del, både med og uden lyddæmper, så vi er opmærksom på rekyl, lyd og tryk. Vi har selvfølgelig begge høreværn på. Freya anvender Audiovox jagt høreværn, og jeg anvender Phonak Serenity DP+. Efter hvert scenarie taler vi om, hvordan skuddene føltes, og det bliver optaget for ikke at blande de forskellige scenarier sammen.

Første scenarie.

Skydning uden lyddæmper og rekyldæmper.

Lidt uvant at skyde uden lyddæmper, når man er vant til det.

Skyttens oplevelse: Rekylen er mærkbar, men ikke voldsom. Det er svært at undgå, at begge øjne lukker sig i skudafgangen på grund af trykket, lyden og rekylen. Kan ikke se skudbilledet, og der skal bruges nogle sekunder på at finde det korrekte sigte igen for at lave opfølgende skud.

Observatørens oplevelse: Lufttrykket kan mærkes let, og lyden er forholdsvis høj. Skudafgangen føles som et let, dumpt slag på hele overkroppen.

Nøjagtigheden er helt ok med en spredning på 3,47 cm.

Andet scenarie.

Skydning med en Trimbrake rekyldæmper fra danske Nielsen Gunparts.

Rekyldæmper
Trimbrake ser ud, som om den er skræddersyet til piben.

Skyttens oplevelse: Det føles ikke, som om der er voldsomt mindre rekyl med rekyldæmperen monteret end skydningen uden lyddæmper og rekyldæmper. Begge øjne bliver lukket i skudafgangen, specielt på grund af trykket og lyden, og skudbilledet kan ikke observeres. Til gengæld kan trykket mærkes meget mere, end da der blev skudt uden lyddæmper og rekyldæmper. Lyden er ikke så dump, men høres og føles meget mere høj og faktisk ubehagelig for skytten. Der skal bruges nogle sekunder på at finde det korrekte sigte igen for at lave opfølgende skud.

Observatørens oplevelse: Meget stor forskel på trykket i forhold til forrige scenarie. Der er virkelig knald på både trykket og lyden skråt bagved mundingen. Skytten ved siden af os var også tydeligt mærket af vores skydning.

Næsten ingen ændring i træfpunkt. Spredning på 3,66 cm.

Tredje scenarie.

Skydning med en Terminator T3 fra Terminator Products i New Zealand.

rekyldæmper Terminator T3
Terminator T3 er meget effektiv og opleves bedre i rekyldæmpning end Trimbrake.

Skyttens oplevelse: Meget mindre rekyl end ved forrige scenarie med anden rekyldæmper, til gengæld er lyden og trykket meget ubehagelig, selvom høreværn er justeret til maksimum dæmpning. Begge øjne bliver lukket i skudafgang på grund af tryk og lyd, så selve skudbilledet kan ikke observeres. Det er dog nemmere og hurtigere at finde sigtepunkt igen, da riflen ikke bevæger sig så meget.

Observatørens oplevelse: Meget mere tryk- og lydpåvirkning end tidligere scenarie med Trimbrake. Det skyldes selvfølgelig de bagudrettede lameller op rekyldæmperen. Igen var naboskytte tydeligt påvirket.

Træfpunkt flyttet et par centimeter til højre. Spredning på 4,31 cm.

Fjerde scenarie.

Skydning med Sonic 50 lyddæmper fra Nielsen Gunparts.

Vi er vant til at skyde med traditionel lyddæmper, så vi er på kendt område her.

Skyttens oplevelse: Det føles helt fint med en langtrukken, nærmest blød og svag rekyl, intet tryk og med meget dæmpet lyd. Begge øjne lukkes meget kortvarigt, og skudbilledet kan opfattes. Der skal bruges lidt tid på at finde sigtepunkt igen på grund af den svage og bløde rekyl, der presser skytten bagud.

Observatørens oplevelse: Næsten ingen lyd og intet tryk. Meget god fornemmelse og ingen påvirkning under skudafgangen.

Træfpunktet er flyttet op til sigtepunkt. Spredning kun på 2,98 cm.

Femte scenarie.

Skydning med MAG Gen2 lyddæmper MAG Industries i Namibia.

MAG Gen2 lyddæmperen dæmper både rekyl og lyd eminent.

Skyttens oplevelse: Koncentration og fokus opfattes helt anderledes ved skydning med denne lyddæmper. Lyd, tryk og rekyl mærkes og høres praktisk taget ikke. Rekyl er svag og kort, lyden opfattes lavere end fra Sonic 50, og der er kun en let brise fra det bagudrettede tryk. Begge øjne er åbne, og skudbilledet kan nemt observeres. Sigtepunktet findes næsten øjeblikkeligt igen på grund af den svage rekyl, og fordi rifflen bliver fastholdt i næsten samme stilling som ved skudafgang. ”Jeg kan skyde flere hundrede skud med denne lyddæmper”, var Freyas første kommentar.

Træfpunktet er flyttet lidt til venstre. Spredning kun på 3,13 cm.

Observatørens oplevelse: Lyden opfattes lavere og nærmest kortere end ved Sonic 50. Der kan mærkes en svag brise fra lufttrykket. Ellers ikke noget ubehag eller andet overhovedet.

Min konklusion efter test.

Min test bekræfter de tidligere observationer, jeg selv har gjort mig på skydebanen, specielt efter, at jeg selv er begyndt at anvende lyddæmper.

Når der ligger en skytte ved siden af og skyder uden lyddæmper, så kan det føles en smule irriterende, men ikke ubehageligt, så længe mundingen er inde i båsen på skydebanen. Til gengæld føles det decideret ubehageligt, hvis der ligger en skytte med rekyldæmper, uanset om mundingen er i båsen eller ej. Nogle gange kan jeg fysisk se, at trykket får min riffeloptik til at ryste, og jeg ligger bare og venter på, at naboskytten får afgivet sit skud, så jeg kan afgive mit eget i et forceret tempo.

Det er det samme, vi kan observere under denne skydning. Det er tydeligt, at både naboskytten og andre omkring os reagerer, når vi skyder med rekyldæmperne, mens der næsten ingen reaktion er, når vi skyder uden lyddæmper eller rekyldæmper monteret.

Til gengæld er der overhovedet ingen reaktion fra nogen som helst ved brug af Nielsen Gunparts Sonic 50 eller MAG Industries Gen2 lyddæmperen.

Træfpunktet ændres alt efter, hvad man monterer på løbet, men nøjagtigheden kan selvfølgelig ændres ved at justere på optikken. Præcisionen ændrer sig ikke markant på min riffel, men det er muligt, den gør det på andre. Forskellen på spredningen fra mindst til størst, er 1,33 cm, og det kan skyldes en lang række faktorer ud over, hvad der er monteret på løbet.

Hvorfor rekyldæmper eller lyddæmper?

Jeg kan sagtens forstå, at man vil anvende rekyldæmper på jagt, hvis man ikke har lyddæmper monteret. Det er sjældent, der står en anden jæger umiddelbart ved siden af dig, når du er på jagt. Det kan også være, at lyddæmper er forbudt i udlandet, hvor du går på jagt, men du vil have muligheden for at reducere rekylen for at kunne lave et mere sikkert skud mod vildtet.

Hvis du dyrker Precision Rifle Shooting (PRS), så vil du have brug for at kunne se både skudbillede og kunne lave opfølgende skud så hurtigt som muligt på grund af tidsfaktoren. En traditionel lyddæmper dæmper både lyd og rekyl, men den måde, den dæmper rekylenpå, er lidt anderledes end en rekyldæmper.

rekyldæmper
Konkurrenceskytter anvender ofte rekyldæmper på grund af størrelsen og den korte rekyl.

Lyddæmperen dæmper krudtgassens temperatur og hastighed, så rekylen nærmest bliver strakt ud og føles meget blød og langtrukken. Det bevirker, at riflen og dermed optik og munding flytter sig en del fra sigtepunktet. Der skal bruges mere tid på at finde målet, og det har man ikke så meget af under konkurrencerne.

Rekyldæmperen vender ofte krudtgassernes retning, så den virker modsat den energi, der får riflen til at bevæge sig bagud. Det giver en meget kort og kontant rekyl, der fastholder riffel og dermed munding og optik på målet. Specielt for skytter, der dyrker Precision Rifle Shooting (PRS), er tidsfaktoren vigtig, da der kun er meget få sekunder til at gennemføre skydningen på. Det kan for eksempel være to minutter til 10 skud i forskellige skydestillinger og på forskellige og lange afstande.

MAG Gen2 detaljer.

MAG Gen2 lyddæmperen fremstilles til kalibre fra .223W og op til .375 H&H. Lyddæmperen kan leveres med standard gevindtyper som M14x1, M15x1, M18x1, 5/8x24UNEF & 1/2x28UNEF, mens andre gevindtyper uden problem kan laves på bestilling.

MAG gen2 Lyddæmper
Man kan lige skimte starten af MonoCore og gevind seks centimeter nede i dæmperen.

Piben dækkes cirka seks cm af lyddæmperen, der har en længde på 27,4 cm inklusive rekyldæmper. Hvis du vælger at skyde uden rekyldæmper, er lyddæmperen 22 cm lang (23,2 cm inklusive studs til rekyldæmper).

Så når du monterer MAG Gen2 med rekyldæmper, så bliver din riffel omkring 21 cm længere, og 620 gram tungere. Dæmperen alene vejer 520 gram og har en diameter på 50 mm.

De små tolerancer på bagkappen beskytter det indvendige gevind på lyddæmperen.

Bagkappen på lyddæmperen er fremstillet til hver enkelt specifikke pibetykkelse med en åbning på kun 2/10 – 3/10 mm større end pibetykkelsen. På den måde vil gevindet inden i dæmperen ikke blive så belastet, hvis din riffel skulle vælte med dæmperen monteret.

Vil jeg gå på jagt uden lyddæmper eller rekyldæmper?

Jeg er klart fortaler for lyddæmper på grund af alle de fordele, den giver under jagt og på skydebanen. Jeg har da gået både på jagt og skydebane, før jeg fik lyddæmper monteret, men det var aldrig rigtigt sjovt.

Efter at jeg fik lyddæmper monteret, vil jeg aldrig have lyst til at gå på jagt uden. Lyddæmperen reducerer både rekyl og lyd betragteligt og gør mig ofte i stand til at se selve skudbilledet og træf på vildtet. Hvis jeg skal lave et opfølgende skud, skal jeg dog bruge lidt ekstra tid på grund af den forholdsvis bløde og langtrukne rekyl, det er dog ikke tilfældet med MAG Gen2.

Hvis brug af lyddæmper er forbudt i det område, hvor jeg går på jagt, så vil jeg klart bruge en rekyldæmper som Terminator med skråt bagudrettede åbninger. Jeg synes, den leverer den bedste effekt med hensyn til optagelse af rekyl og giver en god mulighed for hurtigt at kunne levere et opfølgende skud, da riflen ikke bevæger sig særlig meget.

Lyddæmper og rekyldæmper på riffel
Jeg kommer helt klart til at anvende MAG Gen2 lyddæmperen på jagt.

Med MAG Gen2 lyddæmperen får du det bedste fra begge verdner. Først en effektiv lyddæmper, der virkelig dæmper lyden og reducerer rekylen betydeligt. Herefter en rekyldæmper, der yderligere reducerer rekylen uden at forstærke lyden igen. Jeg kommer klart til at anvende denne lyddæmper både på jagt og på skydebanen.

Jeg har ikke set mange lyddæmpere i dette design, men mon ikke der kommer flere modeller og kopier, når flere og flere bruger den.

MAG produkterne importeres og distribueres af www.polyware.dk som henviser til nærmeste forhandler. Dæmperen har en vejledende pris på DKK 4.298,00

LÆS OGSÅ

Test af den nye magnetospeed V3 kronograf

Felttest & Deerhunter Approach jagtsæt

Få adgang til denne artikel samt alt indhold på JVV.dk - inkl. seneste 2 års magasiner - fra 39 kr. per måned . Se alle muligeder her. Log ind og læs artiklen straks: