Tekst, fotos og illustrationer  Kim Lindgren
Illustrationer: Hjemmesiden mst.dk skydetårne og skydestiger

Sikkerhed

Der er ingen tvivl om, at det i forhold til kuglefang og vildfarende riffelkugler er mere sikkert at afgive et riffelskud mod et stykke hjortevildt, hvis man afgiver sit skud fra en skydeplatform hævet fra jorden. Jo højere platform, man afgiver skuddet fra, og jo kortere afstand der er ud til dyret, desto mindre risiko er der for, at fragtmenter fra riffelkuglen efter gennemskud kan udgøre skade på materiel, andre dyr eller personer.

Jeg er ikke i tvivl om, at de få materielle- eller personskader, der opstår i forbindelse med riffeljagt, ikke kun skyldes, at meget hjortevildt afskydes fra skydetårne og -stiger, men også er et udtryk for, at riffeljægerne har fokus på sikkerhed og i særdeleshed et godt kuglefang. 

Statistikken siger, at der i perioden 2009-2016 blev afgivet (estimeret) 1.050.000 riffelskud i den danske natur. Heraf forårsagede de 38 skudskader. De 35 var materielskader og kun tre personskader, hvoraf én person døde. 

I den følgende periode fra 2017 og frem til 2020 blev der afgivet (estimeret) 600.000 riffelskud med 36 materielskader, men ingen personskader.

Hvis man...

Få adgang til denne artikel samt alt indhold på JVV.dk - inkl. seneste 2 års magasiner - fra 39 kr. per måned . Se alle muligeder her. Log ind og læs artiklen straks: