Foto: Steen Andersen samt rck_953, Jim Nelson, Red Squirrel, Dennis Jacobsen, Thipwan, Grigorii Pisotsckii, Voodison328/Shutterstock

De forskellige måder at drive andejagt på går langt  tilbage i tiden og stammer fra vidt forskellige samfundslag. I dag indbyder de mange vandhuller, søer, fjorde og kyststrækninger samt de vådområder, som Danmark er rig på, til store oplevelser ved trækjagten på ænderne.

Andejagten kan drives på flere måder. På land er der overvejende tale om jagt på svømmeænder i mindre søer og mosehuller, ligesom ænderne ofte opsøger marker med lejesæd eller stubmarker for at fouragere i begyndelsen af jagtsæsonen. De skydes dels på opfløj, dels på træk i enten morgen- eller aftentimerne.

Gråænder Anas platyrhynchos.
Knarand Mareca strepera.

Bondejagten

Selvom der bliver sat færre ænder ud til direkte afskydning, er det mit indtryk, at andebestanden af vilde ænder samt trækkene nordfra af især krikænder og gråænder er i fremgang. Det hænger nok sammen med, at flere og flere etablerer mindre vandhuller og renser eksisterende op, ligesom etablering af nye vådområder har ført til og vil føre til flere trækkende ænder.

Det fastslår direktør Bjarne Frost, Kivan Foods i...

Få adgang til denne artikel samt alt indhold på JVV.dk - inkl. seneste 2 års magasiner - fra 39 kr. per måned . Se alle muligeder her. Log ind og læs artiklen straks: