Hunter valley

I et studie gennemført i 2019 af the Federal Department of Health i Australien med titlen “Economic and social impacts of recreational hunting and shooting“ fastslås det, at jægere af både han- og hunkøn er betydeligt mere tilfredse med tilværelsen end ikke-jægere. Mere end 16.000 jægere i alle aldre og af begge køn deltog i undersøgelsen, og der var relativt stor forskel på livs-tilfredsheden imellem jægerne og de forhutlede stakler, som ikke har indset glæderne ved jægerlivet. På en skala fro 0-100 vurderede jægerne deres overordnede tilfredshed med livet til omkring 80, mens ikke-jægerne landede omkring 70. Der var stort set ingen forskel på kønnene. En tilsvarende undersøgelse fra universitetet i Bremen kom frem til samme konklusion: Jægere ER lykkeligere end ikke-jægere (og det ville da sandt at sige også være mærkeligt andet)

På spørgsmål om, hvilke dele af jægerlivet, der betød mest for de australske jægere, svarede de:

  1. Friluftslivet
  2. Sportsskydning
  3. Afslapning
  4. At lære sig nye færdigheder
  5. Jagtoplevelser

Myten om, at det er en eller anden bizar glæde ved at dræbe, som driver de fleste jægere, blev dermed og med eftertryk skudt ned.

Undersøgelsen slog i øvrigt også fast, at fritidsjægere bidrager med cirka 335 millioner australske dollars til samfundsøkonomien, og at jagten skaber omkring 3.300 fuldtidsjobs.

Læs også

Dansk Gin – Radius Distillery

Jagtkniv af Hvedegaard