afrikansk svinepest tyskland

Der er udbrudt afrikansk svinepest i delstaten Brandenburg sydøst for Berlin tæt på den tysk-polske grænse. Det er det første kendte udbrud af den frygtede vildtsygdom i Tyskland, og udbruddet kommer til at få store konsekvenser for tysk jagt.

Man fandt et dødt vildsvin i udkanten af en majsmark den 8. september. Få dage senere stod det klart, at vildsvinet – som har ligget dødt i nogle uger – havde afrikansk svinepest. Der blev med øjeblikkelig virkning indført en række lokale indsatser til inddæmning af udbruddet. Man har etableret to hegnede sikkerhedszoner omkring fundstedet. I en radius af 3 kilometer er der forbud mod at færdes. I en radius af 15 kilometer er der strenge restriktioner omkring transport af levende svin og svinekød, ligesom der er indført jagtforbud i zonen for ikke at skabe uro, der kan presse eventuelt smittede svin ud af zonen.

Præcis, hvilke konsekvenser udbruddet får for jagten i Tyskland på kort og lang sigt, er i skrivende stund ukendt. Meget afhænger naturligvis af, om man har held til at inddæmme udbruddet. Typisk vil myndighederne forlange kraftige udtyndinger i vildsvinebestanden for at hæmme sygdommens muligheder for spredning. Vi taler om noget, der kommer tæt på en egentlig bortskydning, så vidt som det nu er muligt. Potentielt kan det være ødelæggende for vildsvinejagten i meget lang tid fremover, hvilket vil være et hårdt slag for hele jagtbranchen, eftersom så stor en del af jagtaktiviteterne i Europa hviler på netop vildsvinejagten. Man kan desuden frygte, at landbruget vil insistere hårdt på, at en reduceret vildsvinebestand også fremadrettet holdes på et meget lavt niveau for at reducere markskader og minimere risikoen for fremtidige sygdomsudbrud, der kan true deres tamsvinsbesætninger.

Tysk landbrug forventer kraftigt faldende afregningspriser på svinekød, eftersom de store oversøiske eksportmarkeder ventes at lukke ned af veterinære årsager nu, hvor Tyskland ikke længere har status som svinepestfri eksportland.

Vi vidste nok alle, at det kun var et spørgsmål om tid, inden pesten kom til Tyskland. Nu er den der. Jeg håber virkelig, at der kommer styr på det. Ellers kan denne sygdom blive et af de hårdeste slag for europæisk jagt i vor tid.

Læs også

Dame Jane Goodall i mental nedsmeltning

Markhor-pioner død