Foto: Inga Ivanova og Erik Mandre fra Shutterstock

I 1987 mente man, at der var omkring 100 fritlevende vildsvin i Sverige. I dag regner man med, at antallet er omkring 500.000. Det har ikke overraskende haft store konsekvenser i form af omfattende skader på for eksempel marker, afgrøder, haver og golfbaner.

De mange vildtskader har rejst et krav om en øget afskydning af vildsvin. Eftersom vildsvin som bekendt primært er nataktive, er det dog vanskeligt både at jage og foretage en regulering af de skadevoldende dyr. For at øge afskydningen af specielt vildsvin har den svenske regering nu lempet reglerne for vildsvinejagt – nærmere betegnet reglerne for det udstyr, man må anvende i forbindelse med både jagt og regulering.

Nye regler

Siden den 15. maj er Jaktförordningen ændret, så man til jagt på vildsvin – uden forudgående tilladelse – kan benytte elektroniske billedforstærkere, termiske kameraer og flytbar belysning i tilslutning til våbnet. Tidligere var det kun tilladt at anvende fast belysning under regulering af vildsvin på steder med udlagt lokkefoder – en såkaldt åtelplats.

For at undgå anskydninger er det dog kun tilladt at anvende de ovennævnte hjælpemidler i åbent terræn og ved åtelplatser.

Normalt regulerer man størrelsen af afskydningen på de forskellige arter ved hjælp af længden af jagtsæsonen. Men her er der ikke meget at hente, idet vildsvin i Sverige må jages fra den 16. april og helt frem til den 15. februar. Eneste undtagelser er årsunger, som må jages året rundt, mens søer, der ledsages af smågrise, er fredede året rundt.

Når det gælder vildsvinejagt med hund, er der andre bestemmelser, som skal iagttages. Det kan være lokale bestemmelser, som afviger fra de generelle, hvorfor man må undersøge disse, inden man tager på jagt.

+

Andre regler

Det er værd at huske på, at der gælder en række bestemmelser for jagt i Sverige, som adskiller sig fra jagt herhjemme. En af de vigtigste er, at man er personligt ansvarlig for, at vildtet bliver opsporet og aflivet i tilfælde af anskydning. En trænet eftersøgshund skal kunne være fremme på skudstedet senest to timer efter anskydningen, hvorfor der på forhånd skal være aftale med en eftersøgsjæger.

Se mere om specielle regler for jagt i Sverige på https://jvv.dk/paa-jagt-i-sverige/

Få adgang til denne artikel samt alt indhold på JVV.dk - inkl. seneste 2 års magasiner - fra 39 kr. per måned . Se alle muligeder her. Log ind og læs artiklen straks: