Foto: Giovanni Cancemi, Drop of Light, Yanosh Nemesh og Efimova Anna/Shutterstock

I Frankrig er donationer til almennyttige velgørende organisationer fradragsberettigede. Det er relativt almindeligt, og det samme gælder mange andre steder i verden. Men en del af de organisationer, der nyder godt af skattefriheden i Frankrig, er deciderede anti-jagtorganisationer. De har som formål at modarbejde jagt, som jo er en fuldt ud lovlig aktivitet.

Foto: Giovanni Cancemi, Drop of Light, Yanosh Nemesh og Efimova Anna/Shutterstock

Nu har det franske jægerforbund sat et stort spørgsmålstegn ved, om anti-jagtorganisationer, der arbejder imod lovlige aktiviteter, med rimelighed kan betegnes som almennyttige og dermed berettigede til særstatus i forhold til skattelovgivningen. Forbundet er i fuld gang med en underskriftsindsamling med det formål at få en klarere definition af, hvad der skal opfyldes, for at en organisation kan kaldes almennyttig – og i yderste konsekvens få sat en stopper for skattefritagede pengedonationer til organisationer, der har som formål at modarbejde andres lovlige aktiviteter – herunder jagt.

Sagen kan om ikke andet tjene som en kilde til inspiration for andre jægere i verden. Det har længe været alment accepteret, at anti-jagt bevægelsen er grøn og almennyttig, selvom den i bund og grund alene handler om at forbyde andre menneskers muligheder for at udleve deres passion, som hverken er naturskadelig (tværtimod) eller ulovlig.

Læs også: Jagt i Frankrig – En anden jagttradition

FACE | French National Hunters’ Federation