Ikke færre end 82 procent af kontrollerede reguleringsjægere overholdt ikke tilladelserne!

I 2023 gav udstedte Naturstyrelsen omkring 20.000 tilladelser til regulering af skadevoldende vildt. Tilladelserne omhandlede alt fra kronvildt til råger, måger, duer, gæs og andet fuglevildt. Samme år rykkede styrelsens ansatte ud på 95 stikprøvekontroller af reguleringsjægeres efterlevelse af vilkårene i deres reguleringstilladelse.

Resultaterne var nedslående. I hele 82 procent af kontrollerne blev reguleringen ikke bedrevet til punkt og prikke i forhold til vilkårene i tilladelsen. Det ledte til, at 60 procent af de stikprøvekontrollerede tilladelser blev trukket tilbage, mens 22 procent blev opretholdt med henstillinger til jægere og lodsejere. Historien melder ikke så meget om, hvad det var for en type af overtrædelser, der var begået. Men det er i bund og grund også lige meget.

En tilladelse til regulering er i princippet en specifik undtagelse fra de i øvrigt gældende regler. En sådan tilladelse er selvsagt helt og aldeles baseret på samfundets tillid til, at vedkommende, som får tilladelsen, efterlever vilkårene. Når det så ikke ske, og overtrædelserne i næsten to tredjedele af stikprøvekontrollerne er så grove, at tilladelserne bliver inddragede, undergraves myndighedernes tillid til jægeres og lodsejeres evne til at påtage sig det ansvar, de ansøger om tilladelse til at få overdraget. Når sagen desuden er så åbenlys grel, at den havner på landsdækkende medier, undergraves hele samfundets tillid til jægere og lodsejere.

Det er på godt dansk noget rigtigt l-o-r-t, og jeg kan slet ikke vride min hjerne i retning af at finde en rimelig forklaring på disse tal. Selvfølgelig kan nogle få misforstå vilkår eller fejle i kommunikationen mellem lodsejere og jægere, men 82 procent! Nej, vel?
Jeg hader at skulle bringe sagen op igen, for den er pinlig for den danske jægerstand, men jeg bliver nød til at minde om, at andeudsætninger formentlig bliver udfaset, først og fremmet fordi en stor del af dem, som udsatte gråænder, tilsyneladende ikke kunne finde ud af at indberette tallene, som de skulle. Denne form for sjusk, ligegyldighed eller foragt for reglerne får med andre ord konsekvenser for ALLE jægere på et eller andet tidspunkt. Regler SKAL følges uanset, hvor rimelige man synes, de er. Alternativet er pludseligt bortfald af jagt- eller i dette tilfælde reguleringsmuligheder for ALLE.

Jeg kan læse mig til, at ingen af de nævnte sager førte til konsekvenser (andet end inddragelse af tilladelserne) til dem, som forbrød sig imod vilkårene. Det er jo heller ikke smart.

Må jeg foreslå, at Naturstyrelsen indfører et kontrolgebyr på nogle tusinde kroner, som forfalder ved de stikprøvekontroller, hvor det viser sig, at vilkårene ikke følges i en grad, hvor tilladelserne efterfølgende bliver inddragede? Desværre lader det desuden til, at der et akut behov for flere kontroller. Det er så trist, men hvis en stor del af dem, som søger reguleringstilladelser, ikke kan eller vil opfylde deres forpligtelser, er det desværre nødvendigt at få ryddet op.

Jægere og lodsejere, som ikke følger reglerne, undergraver fremtidens jagt. Så enkelt er det.

Få adgang til denne artikel samt alt indhold på JVV.dk - inkl. seneste 2 års magasiner - fra 39 kr. per måned . Se alle muligeder her. Log ind og læs artiklen straks: