Foto: M. Schuppich, Kanu Sommer, Peter Turner Photography, Alexander Tolstykh, Jurgal, Zayne C og Klaus Reitmeier/Shutterstock

Eg (Quercus Robur/Quercus Petrea)

De to almindelige egearter i Danmark er stilkeg(Quercus Robur) og vintereg (Quercus petrea). Stilkegen er langt den almindeligste. Vinteregen findes på lettere jord, for eksempel i Vestjylland og på Djursland. På afstand er det svært at se forskel. Det bedste kendetegn – og det, der er nemmest at huske – er, at den lille skål, som stilkegens agern sidder i, har en stilk. Skålen og stilken er det, man som barn – eller barnlig voksen – synes, har en slående lighed med en pibe, og derfor render rundt med i munden. På vinteregen sidder agernet helt tæt på grenen. Et andet, mere usikkert kendetegn er, at vinteregen har tendens til at beholde de visne blade på om vinteren.

Egetræer har den helt særlige kvalitet, at de kan blive meget gamle. Kongeegen i Jægerspris Nordskov har en anslået alder på mellem 1500 og 2000 år. Det er selvfølgelig et særtilfælde, men som udgangspunkt skal du ikke plante en eg et sted, hvor den kan komme til at stå i vejen inden for de næste 4-500 år.

Alderen – og at en eg kan være i stærkt forfald og stadig leve...

Få adgang til denne artikel samt alt indhold på JVV.dk - inkl. seneste 2 års magasiner - fra 39 kr. per måned . Se alle muligeder her. Log ind og læs artiklen straks: