Foto: Magnus Lejhall

Hvis du overvejer at tage på jagt i Sverige, vil jeg på det varmeste anbefale dig at kigge nærmere på Johannishus Gods. Her er flot natur, en voksende vildtbestand og rige muligheder for at få gode jagtoplevelser.

Anderledes kunne det dog have set ud, hvis tingene ikke havde taget en positiv drejning her på det smukke gods i Blekinge.

Johannishus Gods

Det er Blekinges største jordejendom, og tilmed en af de større i Sverige. Hele ejendommen strækker sig over et 32 kilometer langt område og har et totalareal på 8250 hektar, hvoraf skovbruget udgør 6026 hektar.

Hans Wachtmeister er 11. generation på Johannishus Gods, som han driver sammen med hustruen Maria. Som Blekinges største planteavler har de fra sommeren 2018 påbegyndt omlægningen af de 645 hektar agerbrug til økologi, og de forventer at være fuldt omlagt til økologi i 2021.

Godset er kendt for deres meget velorganiserede og gode drivjagter, hvor de dominerende arter er vildsvin, elg, kron- og dåvildt samt rådyr.

Det smukke gods har for så vidt altid været et kendt jagtgods og var i tidernes morgen mest kendt for deres fantastiske bukkejagter, selvom der ikke var meget økonomi i vildtforvaltning dengang. Til gengæld eksploderede råvildtet i antal dengang i 90´erne. Der var en høj kvalitet på bukkene, og mange jægere kom på Johannishus Gods for at få et flot trofæ med hjem til samlingen. Der blev på det tidspunkt afskudt 4-500 rådyr årligt, men som med alt andet tilpasser naturen selv vildtbestanden, når der bliver for mange, og sammen med den store succes med bukkejagterne betød det desværre også, at alderen på bukkene over årene blev mindre, kvaliteten blev forringet, og bukkebestanden dermed blev alt andet end prangende.

Johannishus Gods råder over store revirer, blandt andet her ved Saltäng.

Forandringens vinde og Bewegungsjagt

Da der ikke var stort fokus på jagt- og vildtforvaltning på det tidspunkt, og bukkejagterne udfordrede alderen og kvaliteten på handyrene, måtte der ske noget. Så omkring 2011-2012 begyndte man at arbejde sig hen imod noget, som var mere bæredygtigt, og efter et par år startede man de første store drivjagter, Bewegungsjagterne fra Johannishus Gods. Det blev en kæmpe succes, som ud over at have meget mere fokus på en bæredygtig jagt også kickstartede Johannishus som et fantastisk jagtgods.

”Bewegungsjagd” udspringer, som navnet afslører, fra Tyskland og kræver et stort jagtareal, da man har flere drev på en såt samtidig. På den måde drives dyrene fra flere sider ind mod skytterne. Jagtarealet bliver samtidig kun brugt til jagt én gang om året, og resten af året er der ingen løse hunde og ingen skyderier på arealet, og dyrene får dermed fuldstændig ro.

Til Bewegungsjagterne er der derfor også altid mange mennesker involveret.

På de store jagter på Johannishus er der plads til 50-70 skytter, og med hjælpere og drivere kommer antallet af deltagere i jagten let op på 150-160 personer.

Jagten er opdelt i to såter på hver ca. 1000 ha, en såt om formiddagen og en såt om eftermiddagen. Der serveres morgenmad, frokost og eftermiddagskaffe på godset, hvor der er masser af jægere, god stemning – og gode historier!

Der afholdes kun én Bewegungsjagt årligt på Johannishus Gods, hvor der nedlægges mellem 100 og 160 stykker vildt – en absolut udbytterig dag. Den sidste store Bewegungsjagt på Johannishus Gods blev afholdt den 5. december 2018.

Gårdspladsen, hvor parolen afholdes

Drivjagt og pürschjagt

Der afholdes også mindre drivjagter på Johannishus. 3-4 gange årligt afholdes der drivjagter med cirka 20 skytter, hvor arealerne er mindre, og hvor jagten deles op i 3 såter. Og ca. 8 gange årligt afholdes der drivjagter med 12 skytter, hvor jagten deles op i 4 såter.

Der er altså forskellige muligheder for drivjagt, alt efter om man ønsker at være en del af en meget stor Bewegungsjagt eller en mindre drivjagt. Alle jagterne er utroligt velorganiserede, alle skytter placeres i skydetårne – og der arbejdes ihærdigt for gode og udbytterige jagter for alle skytter.

I september måned kan man endvidere deltage i pürschjagter på trofæhjorte, råbuk og vildsvin for højst 3 skytter ad gangen. Her har man selskab af en dygtig og stedkendt guide, som har det store overblik i forhold til, hvor dyrene befinder sig. Det er ligeledes muligt at deltage i pürschjagt på dåvildt i slutningen af januar og hele februar. Her deltager 4-8 skytter, og der jages morgen og sen eftermiddag.

Alt i alt har der de seneste år været cirka 20 jagtdage årligt på Johannishus Gods.

Frokosten serveres ude – men nydes indenfor på en kold dag

Jagt- og vildtforvaltning

Der er en stor og fin tradition for drivjagter med hunde i Sverige, og man er meget inspireret af de tyske jagter – dog ofte i mindre format. På Johannishus Gods har man dog haft muligheden for at kunne tilbyde Bewegungsjagter pga. de store arealer, og det har været med god succes de seneste 5 års tid.

Jagtsæsonen i Sverige er meget som i Danmark, og her er også lokale jagttider i de forskellige dele af Sverige. Den generelle jagtsæson er fra 1. oktober og frem til 31. januar, men da jagten på elg først starter 2. mandag i oktober, har man hos Johannishus valgt, at drivjagterne her først starter denne dag.

Den generelle holdning i Sverige er, at vildtet skal have fred og ro i brunstperioden, hvilket betyder, at der i perioden 21. oktober til 15. november er en lille jagtpause, hvor dåvildtet er fredet. Der afholdes ingen jagter i denne periode, men man starter op igen den 16. november, og her ligger så en lang og god jagtperiode frem til udgangen af januar.

Bukkesæsonen i Sverige løber fra den 16. august til den 30. september, og her er der travhed på Johannishus Gods, hvor kunder tages med ud på pürsch fra tidlig morgen til sen aften. De seneste år har man dog været meget forsigtig med bukkejagten, da det er virkelig vigtigt at få alderen på bukkene op igen efter de mange år med stor aktivitet i bukkesæsonen. De gode gener er der, nu skal alderen bare bringes op igen, og man ser tydeligt frugten af de seneste års indsats på bukkesiden, hvor den seneste sæson har været den bedste længe både aldersmæssigt og kvalitetsmæssigt. Nu er der igen nogle virkelig flotte bukke på reviret, og en del af dem har skytterne på Johannishus Gods holdt øje med udviklingen af de sidste 3-4 år. Generelt har råvildtet det godt, og der afskydes i alt omkring 60-100 dyr, fint fordelt ud over årets jagter.

Det samme gælder dåvildtet, som også har været en udfordring, men som nu igen er stigende i både antal og kvalitet på baggrund af den indsats, man har lagt de seneste år.  Der blev tidligere afskudt omkring 50-70 stykker dåvildt, hvilket ikke er meget på så stort et areal. Denne sæson har dog været god, og man regner med at lande på cirka 200 stykker dåvildt, når sæsonen slutter i udgangen af februar.

Der er gode chancer for at få vildsvin på paraden

Vildsvinene har også nydt godt af det øgede fokus på vildtforvaltning på Johannishus Gods! Tidligere har hele vildsvinebestanden i Blekinge været på godset, men det har ændret sig de seneste år. Det er meget svært at vurdere, hvor mange vildsvin der er, da de er nataktive og bevæger sig meget. I vinterbestanden regner man med, at der er omkring 500-1000 vildsvin – mere præcist kan det ikke siges. De er meget jagede og under et hårdt jagtpres, da der er mange, der ikke bryder sig om dem. De seneste tre år har de dog haft gode forhold, og der er nu god vækst i bestanden. Nøglen er simpelthen foder, fred og ro, ligesom det er med andre arter. Lige nu er det dog svært at spå om fremtiden for vildsvinene med den afrikanske svinepest til at hænge over os som en ukendt faktor for hele Europas vildsvinebestand.

Der afskydes omkring 4-500 vildsvin om året på Johannishus Gods.

Ud over de ovennævnte vildtarter afskydes der omkring 20 stykker kronvildt og 20 elge årligt.

Når man på Johannishus Gods holder ”mandtal” på vildtet for at få et overblik over, hvordan det går med bestandene, gøres dette i januar og februar, hvis vejret er til det. Når sneen dækker landskabet, lejes der ganske enkelt en helikopter, og så tælles vildtet fra luften. Det er naturligvis ikke en nøjagtig måde at tælle på, men da det gøres på samme måde år efter år, er det alligevel muligt at få en fornemmelse af, om der er en stigning i bestanden, og hvordan udviklingen ser ud. Det er en dyr, men meget interessant måde at gøre det på, og man har et helt andet overblik fra luften.

Fremtiden på Johannishus Gods

Næsten halvdelen af kunderne på Johannishus er danskere – ofte er det firmaer, der køber 5-6 pladser på en jagt eller måske endda køber en hel jagt. Resten er svenskere, som ofte kommer som enkeltpersoner efter at have hørt om Johannishus Gods gennem venner eller har læst om det på Internettet. Der kommer dog også enkelte nordmænd og englændere, men de fleste er altså danskere og svenskere. Når det gælder bukkejagten, er det ofte de samme kunder, der vender tilbage.

Bålfadene varmer på en kold morgen på Johannishus.

Carl Johan Bengtsson har arbejdet på Johannishus Gods siden 2015 og er pr. 1. februar 2019 godsets skytte. Han fortæller, at danskerne er lidt mere fremme i skoene, når det kommer til at købe jagter. Svenskerne har derimod været mere tilbageholdende, men det er et marked, der er støt stigende og meget spændende.

Det øgede fokus på jagt- og vildtforvaltning på Johannishus Gods er blevet en succes! Det er spændende, når man kan se, at arbejdet bærer frugt, og det skaber gode muligheder for vækst.

At tage på jagt i Sverige er i sig selv en god oplevelse. Her er store arealer med skov, og her er ud over det kendte vildt i Danmark, også gode muligheder for vildsvin og elg. At tage på jagt på Johannishus Gods betyder en veltilrettelagt dag med gode chancer for at se vildt og gode muligheder for selv at få vildt på paraden.

En glad jægerinde, der drømmer om næste jagt på Johannishus Gods.

Johannishus Gods ønsker hele tiden at styrke vildtforvaltningen, og arbejder særligt efter en stor og rask vildtbestand. Der er opnået gode resultater gennem de seneste år ved at bruge simple, men vigtige og virkningsfulde TRE F´er:

Fredning angår særligt hundyr samt unge handyr ift. trofæjagten. Derfor er der aldrig fri afskydning på handyr.

Foder handler om at sørge for, at vildtet så vidt muligt bliver på egne arealer! Derfor fodres der med godt foder, på Johannishus vælger man at fodre med majs.

Fred – vildtet har fred alle andre dage end dage, hvor der drives jagt.

Få adgang til denne artikel samt alt indhold på JVV.dk - inkl. seneste 2 års magasiner - fra 39 kr. per måned . Se alle muligeder her. Log ind og læs artiklen straks: