”The art of making land produce sustained annual crops of wild game for recreational use” – kunsten at få et areal til at producere et vedvarende årligt afkast i form af vildt til rekreativ udnyttelse. Således defineredes ”game management”, eller vildtpleje i 1933 af amerikaneren Aldo Leopold, der må anses for at være ophavsmanden til moderne vildtforvaltning og vildtpleje. Mange ting har siden ændret sig, men definitionen på vildtpleje – som hver eneste dag udføres af tusindvis af jægere – holder stadig.

Vildtpleje i et land som Danmark, der for en stor dels vedkommende er opdyrket, er en kompleks størrelse. Og lad mig afsløre med det samme – der findes ikke nogen facitliste. Denne artikel har til hensigt at præsentere en række grundprincipper og begreber, således at du får et overblik over, hvordan man går til opgaven på en hensigtsmæssig måde.

Planlægning

Ønsker man at arbejde seriøst med vildtpleje, er det afgørende, at man har nogle klart definerede mål, og at man forud for fastlæggelsen af disse mål har lavet en grundig analyse af såvel terræn som de vildtbestande, der lever på terrænet. Planlægning er vejen til succes – kort og godt. Når jeg rådgiver om vildtpleje, bruger jeg...

Få adgang til denne artikel samt alt indhold på JVV.dk - inkl. seneste 2 års magasiner - fra 39 kr. per måned . Se alle muligeder her. Log ind og læs artiklen straks: