Grousejagt
En klassisk situation fra en driven grouse-dag i Højlandet. Skytten skyder på fuglene, mens loaderen inde i butt’en er klar til at genlade. Udenfor står apportøren med sin spaniel.

Den helt klassiske grouse-jagt er driven grouse (klapjagt) på enorme hedearealer i enten Skotland eller Nordengland (også Wales). Det er en traditionsrig jagtform, og det er suverænt også den dyreste form for fuglejagt, du kan købe dig til i Europa. Men det er noget, mange drømmer om og ser frem til med store forventninger.

Priserne starter ved 10-15.000 kr. for en dag på heden, og skal det være på en af de helt store jagter, kan prisen snige sig op over 30.000 kr. Det er altså pr. person, vi snakker om.
“The Glorious 12th” (den 12. august) er en helligdag for mange jægere og markerer starten på grouse-jagten.

Sådan har det været i generationer, og der er mange traditioner forbundet med dagen. For blot at nævne en enkelt er der kamp om at blive den jagt, som leverer de første grouse til tallerkenerne på Londons fineste restauranter. Fra gammel tid er de første fugle fløjet ned til London, og i dag kommer de med helikopter.

Grouse

Jagt på grouse i højlandet

Hvorfor skal jagten på grouse, der drives frem til skytterne, være så dyr? Helt elementært skal der betales for den jord, som jagten drives på. Det kan være alt fra mindre hedeområder på måske 500-600 hektar til arealer på 30.000 hektar. Og prisen for en god grouse-moor i Skotland har gennem tiderne stået imod økonomiske kriser og finanskriser, så hektar-prisen har holdt sig ganske godt i forhold til fx landbrugsjord. Hvert år fortælles om stor efterspørgsel efter netop disse arealer, når de udbydes. Det er ikke jord, der kan dyrkes på. De er forbeholdt jagt på grouse og hjortevildt.

Mange af de klassiske grouse-moors er selvfølgelig stadig i familieeje. Gamle familier har siden 1800-tallet ejet store godser i Skotland og Nordengland, og grouse-jagten har sammen med hjortejagten været et vigtigt element både for familien og gæster. Den 12. august var den dag, hele familien og tjenestefolk rykkede op fra London og rejste med The Flying Scotsman nordpå for at bo på Højlandsgodset et par måneder eller mere. Senere kom så betalende gæster ind i billedet. Det var for mange alt for dyrt at beholde jagten i Højlandet for sig selv, og så kunne betalende gæster måske i stedet betale for herlighederne – i hvert fald i et stykke tid.

Dyr drift

Driften af arealerne til grouse-jagt er bestemt ikke uden omkostninger. Det er vilde fugle, vi snakker om. Ingen grouse er udsatte i modsætning til fasaner og agerhøns. Derfor kræver det meget at opretholde en egnet habitat til disse fugle, som samtidig også er følsomme over for vind og vejr på de ubeskyttede arealer. Det er også et stort arbejde at sikre grousen og kyllingerne i foråret og sommeren mod fx ræve og krager, som er de værste til at plukke i bestanden.

Grouse
Det er arealer som disse i Skotland, Nordengland og Wales, som kan byde på grousejagt i de forskellige former. Det er af afgørende betydning, at heden plejes konstant, så der hele tiden er friske lyngskud, grousens vigtigste fødeelement.

Endelig er grouse i dag en følsom fugl over for sygdomme, som kan smitte med lynets hast. Det er ikke nogen hemmelighed, at der bliver medicineret på hederne for at sikre fuglene i opvæksten. Specielt på de arealer, hvor der også er får, kan der opstå sygdomsproblemer med flåter som smittebærere. Men efterhånden er de fleste grouse-arealer “befriet” for de store flokke får, som ellers tegnede mønstre på de skotske heder.

En hård vinter kan også tage en stor del af en bestand, når frosten og sneen bider sig fast i Højlandet. I det hele taget er vildtplejen en ret risikofyldt affære, som kræver en stor indsats, hvis der også skal kunne høstes et fornuftigt (og profitabelt) udbytte fra den 12. august.

Stort personale til heden

Flere af de store godser har i tidens løb givet op og droppet vedligeholdelsen af hederne til grouse. Det er simpelt hen for dyrt at bearbejde lyngen (ved afbrænding), så der hele tiden er ny lyng, som er grousens vigtigste fødekilde, holde infrastrukturen i orden med veje, der kan bruges, og endelig holde de specielle grouse-butts i orden til skytterne om efteråret. En grouse-butt er et skjul, som er placeret på centrale steder i rækker med 8-10 butts. Her står skytterne bag alt fra simple træplader til fint murede butts eller stensætninger, som giver dække, når fuglene drives frem.

Grouse
Spaniels er foretrukne hunde til grousejagt. De er hurtige og har et rimeligt søg inden for skudlængde. Som regel er der flere hunde med, så de små hunde ikke skal knokle hele dagen.

Det koster alt sammen, og det er ikke ualmindeligt, at der på en gennemsnits-moor er fem-seks ansatte gamekeepers, som sørger for fuglene, regulerer rovvildt og er med til at afvikle de store jagter. Dertil kommer så en mindre hær af beaters (klappere), som går igennem hederne i en lang række og driver fuglene frem til skyttekæden. Det kan vitterlig være en mindre hær på måske 40-50 klappere. Oppe ved skyttekæden er der typisk også en apportør tilknyttet hver af de 8-10 butts.

Endelig vil de fleste skytter have en loader med i butt’en, så der kan lades hurtigt, når fuglene kommer ind forfra med op til 80 km/t.

Mens det i mange tilfælde som nævnt er familiegodserne, der ejer grouse-arealerne, er selve driften og afviklingen af grouse-jagten ofte udliciteret til agenter eller firmaer med speciale i netop grouse-jagt. Disse sørger så for hele cirkusset og betaler jagtleje til ejerne af arealerne, ganske som vi kender det mange andre steder.

A brace of grouse

Udbyttet varierer meget. I starten af sæsonen (august-september) vil man generelt skyde forsigtigt til bestanden. Det vil – afhængig af jagtens størrelse, bestandens størrelse og prisen – sige mellem 50-100 grouse på en dag. Alt efter forholdene kan udbyttet stige ganske betydeligt, og på de rigtig store heder og i de rigtig gode år kan 8-10 skytter være med til at skyde op imod 300-400 fugle på en god dag.

Bemærk, at grouse i Skotland/England altid tælles i “brace” – altså to fugle. Så køber du dig ind på en dag med fx 100 brace, er der altså tale om 200 fugle.

Grouse
Et brace af grouse.

Da det er vilde fugle, der er tale om, er der sjældent nogen garanti for vildtudbyttet, og da grouse i modsætning til fasaner ikke kan styres, så jagtherren kan “levere” det antal, der er bestilt og betalt for, kan en 100 brace-dag til 18.000 kr. pr. skytte godt gå hen og blive til det halve. Derfor er der aldrig nogen, der – i hvert fald officielt – snakker om prisen pr. fugl …

Nu er vi jo her på magasinet ikke belastet af alt det ”man ikke snakker om”, så det er ret simpelt at regne ud, at på en god dag med 100 brace til 20.000 kr. pr. skytte, så er prisen pr. fugl omkring 1.000 kr. Det er tre gange så meget, som en god fasan i Danmark eller Sydengland koster …

Husk træningen

Nu skal alt ved jagt jo som bekendt ikke gøres op i penge. Så hele oplevelsen taget i betragtning – sceneriet og skydningen, traditionen og det historiske vingesus i Højlandet – er 20.000 kr. for en god dag i godt selskab for mange, i hvert fald englændere og amerikanere, noget, man godt vil betale.

Udbyttet er selvfølgelig også afhængig af skytterne. Det er slet ikke nemt at skyde grouse, når de drives frem mod kæden af skytter. Som nævnt kan hastigheden være meget højt. Grouse flyver meget lavt, og de kan ændre retning på et splitsekund. Så bedst man er klar til et spidsskud, bliver det til et sideskud. På nogle måder ligner grousens flugt en skovsneppe, som flakser sig igennem skyttekæden.

Derfor er træning og måske også et par timers instruktion en god ide, inden du stiller dig op i din 20.000 kr. butt for a day.

Det billigere alternativ

Det KAN lade sig gøre at skyde grouse til en helt anden pris. De samme, der udbyder driven grouse, har også mulighed for at jage fugle i Højlandet, enten over stående hunde eller som walked-up-dage med fx spaniels.

Her er der i dette efterår mulighed for at komme med til ca. 1.400 kr. for en dag. Det er en ren walked-up-dag med spaniels i Skotland, og i løbet af dagen er der garanteret mindst 10 brace – altså 20 fugle til 6-10 deltagere. Det er dyrere, hvis der er tale om flere fugle og ikke mindst jagt med stående hunde. Her ligger priserne fra 4.200 kr. pr dag.

Grouse
Grousejagt med stående hund rangerer blandt noget af det mest spændende. Det minder lidt om gammeldags agerhønsejagt i Danmark, men på enorme arealer og med masser af plads til de storsøgende hunde som engelske settere og her en engelsk pointer.

Den slags jagt giver mulighed for at opleve engelske settere eller pointers i deres helt rette element med søg ud til horisonten på heden og i et landskab, som enhver dansk ejer af en stående hund vil kigge efter med lange øjne. Det er flere steder muligt at medbringe egen hund. Så det kan lade sig gøre, at en dansk pointer får mulighed for at udfolde sig i stor stil, bogstavelig talt.

Mange vil sikkert foretrække disse typer grouse-jagter frem for driven grouse. Det er dog en form, som stiller krav til jægeren om en rimelig kondition og ikke mindst til at kunne skyde rimelig godt, hvis man gerne vil opleve at skyde sin helt egen brace of grouse.

Læs også:

Det skal du vide om grousejagt