EU’s biodiversitetsstrategi

Dette er et debatindlæg: Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning. Du er velkommen til også at sende os din mening. Vi ønsker en god debat og har plads til alle holdninger. Vi forbeholder os ret udvælge indsendte indlæg ud fra kvalitet, relevans og evne til at bibringe debatten nye indsigter.  Skriv til info@mitjagtblad.dk.

EU-Kommissionen fremlagde i maj 2020 sin biodiversitetsstrategi. EU-Kommissionen foreslår, at 30% af EU’s areal skal være beskyttet natur i 2030. Og 10% skal være ”særligt beskyttede” områder. En ekspertgruppe bestående af embedsmænd fra EU-Kommissionen og embedsmænd fra medlemslandene udarbejder p.t. retningslinjer og definitioner for disse beskyttelsesområder. I den foreløbige definition af ”særligt beskyttede” områder vil man forbyde al jagt, da man skriver, at aktiviteter såsom ”minedrift, fiskeri, jagt eller skovbrug” er ”uforeneligt” med det strenge beskyttelsesniveau. Det er altså 10% af EU’s areal, hvor man nu vil forbyde jagt. Det kunne man til nød forstå, hvis der var tale om, at man i de ”særligt beskyttede” områder fuldstændig ville forbyde menneskelig aktivitet og lade naturen passe sig selv udelukkende på naturens præmisser. Men sådan er det ikke.

I ekspertgruppens udkast til retningslinjer står der nemlig også, at turisme og projekter omkring vedvarende energi godt må have adgang til disse ”særligt beskyttede” områder. Og så hopper kæden altså af. Dels fordi der nu åbenlyst arbejdes imod helt legitime aktiviteter som jagt og lystfiskeri, samtidig med at andre, og mindst lige så forstyrrende, aktiviteter tillades. Og dels fordi man sidestiller jægernes bæredygtige brug af naturen med ”minedrift”. Dét siger noget om ekspertgruppens manglende forståelse for, hvad jagt og jægere egentlig er. Heldigvis er det gået op for nogle af vores politikere i EU, at man er i gang med at stigmatisere jægerne som værende ødelæggende for naturen.

Pernille Weiss går ind i kampen

Pernille Weiss, MEP fra de Konservative, har været en af de mest aktive og højlydte røster for at få fjernet forbuddet mod jagt og fiskeri i strategiforslaget. I hendes bog er jægerne nemlig ”natur-bevarere”. Hun har skrevet flere debatindlæg om emnet, og den 1. februar lavede hun en liveudsendelse på Facebook med David CP som repræsentant for jægerne og Flemming Kjærulf, landssekretær for Danske Fritidsfiskere. Udsendelsen varer godt 40 minutter og kan ses her: https://www.facebook.com/pernilleweiss/videos/428121441579957

En af de pointer, der kom frem i udsendelsen, var, at det er en ekspertgruppe, nedsat af Miljøministeriet i Danmark, som skal forhandle med EU om, hvordan Danmark skal implementere strategiplanen for biodiversitet. Når man ser på, hvordan Miljøministeriet tidligere har tolket EU lovgivning vedrørende jagt og natur, så er det tydeligt, at man lægger en meget restriktiv kurs, ja nogle ville nærmest kalde det en overimplementering.

Pernille Weiss har indsendt ændringsforslag til udkastet, så nu krydser vi fingre for, at ordet ”jagt” bliver fjernet fra retningslinjerne. Ellers ligger det lige til højrebenet for Miljøministeriet at forbyde al jagt i disse områder. Det bliver interessant at følge udviklingen de næste måneder.

Læs mere om EU-forslaget.

LÆS OGSÅ

Disse vildtarter kan du regulere i februar måned

Miljøstyrelsen: Øjeblikkeligt stop for indfangning af fasaner