Dette er et debatindlæg: Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning. Du er velkommen til også at sende os din mening. Vi ønsker en god debat og har plads til alle holdninger. Vi forbeholder os ret udvælge indsendte indlæg ud fra kvalitet, relevans og evne til at bibringe debatten nye indsigter. Skriv til info@mitjagtblad.dk.

Ræven er fredet i tre af årets tolv måneder – medmindre man har en god grund og en tilladelse. Så må ræven skydes hele året, og nu optræder ræven som næsten truet på den danske rødliste.

Sådan ser teksten ud på forsiden af Danmarks Naturfredningsforenings medlemsblad i marts 2021.

Hvad er det egentlig, der står i rødlisten?

En slet skjult hentydning til, at jagt og regulering af ræv nu er skyld i, at ræven er ”næsten truet”. Der nævnes ikke andre årsager. Danmarks Naturfredningsforening tøver ikke med at give jagt og jægere skylden. Igen… Men hvad er det egentlig, der står i rødlisten? Jeg citerer:

”I 1990erne faldt bestanden i Jylland på grund af en epidemi af ræveskab. Ræveskab reducerede vildtudbyttet i Jylland med næsten 50%. Rævebestanden på Sjælland blev ramt af ræveskab i starten af 2000erne, men et tilsvarende markant fald er ikke set i vildtudbyttet. Ræveskab forekommer stadig i bestandene i Jylland og på Sjælland.” ”Bestandsstørrelsen er ukendt.” ”En epidemi af hvalpesyge reducerede rævebestanden markant i Jylland i 2012. Den jyske bestand har siden været stigende, men vildtudbyttet er endnu ikke oppe på niveauet før 2012”. ”Hvalpesyge og ræveskab har reduceret regionale bestandene, men de genvinder tilsyneladende ikke størrelser før sygdomsudbruddene. Årsagerne til den generelle tilbagegang for ræv er ikke klarlagt.”

Igen bliver jægerne beskyldt

Så ifølge forskerne fra DCE, så ved man ikke, hvad der er årsag til, at man ser en generel tilbagegang i bestanden af ræv. Og når man ikke kender bestandsstørrelsen, så siger det sig selv, at man heller ikke kan sige, om bestanden er truet eller ikke truet. Alligevel vælger DCE at erklære ræven for ”næsten truet”. Og Danmarks Naturfredningsforening vælger at udråbe jagt og regulering som ”årsagen” til, at den nu er ”næsten truet”.

Foto: Danmarks Naturfredningsforenings medlemsblad i marts 2021.

Jeg vil godt lige gentage ordlyden fra rødlisten: ”Årsagerne til den generelle tilbagegang for ræv er ikke klarlagt.” Men DCE er dog inde på, at især hvalpesyge og skab har haft en væsentlig indflydelse på bestandsstørrelsen. Ikke jagt.

Det kan også undre, at en af de kilder, som DCE bruger til at vurdere bestanden af ræv, er Dansk Ornitologisk Forenings punkttælling af fugle, hvor de tilsyneladende også kigger efter ræve. ”Dansk Ornitologisk Forenings punkttællinger på udvalgte naturrige lokaliteter indikerer også en svagt faldende tendens for ræv”. Hvor seriøst er det lige, at man medtager en ”hovsa-observation” af et pattedyr fra en, som er ude for at optælle fugle? Det næste bliver vel, at ornitologernes ”bifangst” af råvildt fra deres optællinger af fugle tæller med i datagrundlaget for råvildtforvaltningen?

Danmarks Naturfredningsforening har erklæret krig mod jagt og jægere i Danmark. Og de benytter alle midler – selvom de godt ved, at det ikke holder, når man går lidt dybere ned i stoffet.

Du kan selv læse, hvad der skrives om ræven i rødlisten.

LÆS OGSÅ

Er dyr maskiner?