Foto: Steen Andersen samt Igor Tichonow, Robert Kneschke, Josef Mohyla, Lena Ivanova/Shutterstock

En række forskere og professionelle skovfolk har udgivet bogen Klimaskoven – et effektivt redskab til håndtering af CO2-problemet. Her hævder forfatterne, at klimaet bedst reddes ved at fælde træer. De sætter også tal på både gevinster og omkostninger. Ifølge forfatterne kan den danske CO2-udledning reduceres med 30 procent ved blot at øge det danske skovareal fra de nuværende små 15 % til 25 % af landets areal.  Det mål kan nås ved investeringer på 15 milliarder – under forudsætning af uændrede EU-tilskud til de tilplantede landbrugsarealer. Øges skovenes areal yderligere til lidt over en tredjedel, kan udledningen af CO2 reduceres med 50 pct.

En række forskere og professionelle skovfolk har udgivet bogen Klimaskoven – et effektivt redskab til håndtering af CO2-problemet.

Den optimale reduktion af CO2-belastningen opnås bedst gennem udvikling af såkaldte klimaskove. Det er skove, der drives bæredygtigt, og hvor driften kombinerer en høj tilvækst med en stor variation og kontinuitet i naturen. Herved opnår man såvel en høj CO2-binding og mange levesteder, der sikrer biodiversiteten.

Der hører...

Få adgang til denne artikel samt alt indhold på JVV.dk - inkl. seneste 2 års magasiner - fra 39 kr. per måned . Se alle muligeder her. Log ind og læs artiklen straks: