Foto: Aage Krogsdam, Danmarks Jægerforbund, Næstved Strandjagtforening og Steen Andersen

 

Indflydelse på jagtpolitikken måles ikke i antal medlemmer.” Claus Lind Christensen, formand for Danmarks Jægerforbund

”For at få flere medlemmer, skal der være aktiviteter i foreningen.” Lucas Sonne, formand for Næstved Strandjagtforening

” Det er vigtigt, at foreningen tilbyder en lang række aktiviteter, fordi ellers kommer de unge mennesker ikke i foreningen.” Karina Pedersen, medlem af Hvalsø-Osted Jagtforening

Strandjægerne i Næstved

”Aktivitetsniveauet har været stigende de sidste otte år, og  det skyldes et bevist valg fra bestyrelsen, som ville sikre et stigende medlemstal. Og for at få flere medlemmer skal der være aktiviteter i foreningen, ellers er det ikke muligt at sælge ideen om, hvorfor man skal være medlem af en forening,” siger formanden for Næstved Strandjagtforening, Lucas Sonne.

Lucas Sonne på vej på jagt.

Foreningen har 75 års fødselsdag til næste år. Den blevet oprettet af 13 jægere i 1946. De mente, at ved at danne en strandjagtforening  kunne man sammen forbedre strandjægernes vilkår på hav- og strandjagtområdet. Kun gennem sammenhold kunne man øge interessen for denne jagtform.

Foreningens klubhus ligger på Kanalvej på Ydernæs i Næstved ud mod fjorden, og  ved klubhuset  er der et skønt slæbested  til joller og pramme. Fra stedet er der god adgang med pramme til fjorden eller med båd ud på Storebælt.

Hundefolket i Hvalsø- Osted Jagtforening

”Vi startede lydighedskursus i begyndelsen af januar, og der var mødt omkring 25 hundeførere med deres hunde”, fortæller  formanden for Hvalsø-Osted jagtforeningens hundeudvalg, Jan Lorentsfeldt.

Til venstre dagens dommer Christian Nøhr sammen med Carsten Pedersen, der lige har haft sin hund gennem prøven.

”Træningen er gået rimelig godt, selvom vi har haft mange træningsdage med regnvejr, og derfor er vi ekstra glade i dag, hvor vi afvikler prøverne i mildt vejr med solskin. Vi er godt tilfredse med fremmødet til lydighedskurset, men i forhold til for 10-15 år siden var der nok dobbelt så mange hunde dengang. Om det er, fordi den enkelte selv træner sine hunde, eller der er færre jægere med jagthunde, er svært at sige, men da der er lov for, at man skal have en apporterende hund med på jagt, undrer det mig i grunden, at antallet af hunde på lydighedskurserne langsomt er gået tilbage”, siger hunde-udvalgsformanden. ”Det kan også undre al den stund, at vi har et dejligt kuperet terræn på omkring to hektar – lejet af kommunen – med beplantning. Og på en dag som i dag med sol og en let brise er det jo en skøn oplevelse at komme herud  og arbejde med sine hunde”.

Claus Lind Christensen på post.

Forenings Danmark

I Danmark er der cirka 850 jagtforeninger, som på den ene eller anden måde ligner de to, vi her har besøgt. Alle har de den samme udfordring: At fastholde og også helst udbygge medlemstallet.

Danmarks Jægerforbund  organiserer kun godt halvdelen af de  cirka 170.000 jagtegnsløserne i landet.

Det er formanden, Claus Lind Christensen en smule bekymret over, men mest af økonomiske grunde.

”Men det er en opgave, vi til dato har formået at løse, således vi har en stærk økonomi.

I relation til den politiske indflydelse så kan indflydelse ikke måles i antal medlemmer, men i hvordan kontakten er til politikere og statsadministrationen og her har vi god kontakt, og god indflydelse.

Der er mange årsager til, at ikke alle nye jægere melder sig. Vi ser nemlig en tendens til, at det at være medlem af en interesseorganisation eller en forening ikke er noget, der bare ligger lige for, og specielt ikke de nye jægere i de større byer. Derudover oplever vi også, at det ikke er alle jagttegnsløsere, der rent faktisk går på jagt og derfor ikke ser behovet for et medlemskab i Danmarks Jægerforbund. Reelt er den potentielle målgruppe derfor en del mindre end de cirka 170.000 jagttegnsløsere”, siger Claus Lind Christensen.

Nye aktiviteter

”Da vi for otte år siden igangsatte vores strategi om at have mindst én ny aktivitet hvert år, var der meget fokus på, at det skulle være inden for emnet hav- og strandjagt. Men med tiden er vi rykket ud over den grænse og har taget andre typer af aktiviteter op, men de har alle en fælles reference, og det er, at de handler om vand,” fortsætter Lucas Sonne fra Næstved Strandjagtforening.

Blandt de nye aktiviteter, som er kommet til gennem årene, nævner formanden i vilkårlig rækkefølge:

”Hornfiske Cup”, som er en konkurrence, der afholdes i april-maj. Her tager foreningens medlemmer ud på fjorden for at fange hornfisk.

”Mærk Fjorden” er titlen på en dag, hvor medlemmerne sammen med Næstved kommune og andre brugere af fjorden fortæller om de aktiviteter, fjorden kan bruges til.

Skt. Hans  fejres med  socialt samvær med spisning af vildt fra grillen afsluttende med bål og båltale.

”Kanal Cup”. Der er tale om en konkurrence om at fange flest ål – lidt på samme måde som ”Hornfiske cuppen” afvikles. Det forgår altid på en fredag, og man mødes klokken 19.00, og der er indvejning kl. 00.00

En anden slags  fisketur er fangst af julesild på Øresund lige inden jul hvert år. Og ligeledes holdes julefrokost i foreningslokalerne på Næsset.

Foreningen arrangerer også to kurser: ét i strandjagt og ét i havjagt, begge for begyndere, samt et kursus i undervandsfiskeri, ligesom der hver vinter køres et kursus for nye jagttegnsløsere.

Også Claus Lind Christensen er opmærksom på, at de lokale aktiviteter er af afgørende betydning: ”Interessen for sociale aktiviteter i jagtforeningerne kan jeg ikke sætte konkrete tal på, men det, vi hører fra foreningerne, er, at der stadig bliver taget godt imod sociale arrangementer. Der er stor opfindsomhed i foreningerne fra bankospil over sommeren og julefester til kurser i pølsemageri for hele familien og meget andet.”

Klubhuset i Næstved dengang da det blev udvidet med det smukke redskabsrum under den gamle fjordpram.

Lucas Sonne er glad for sine strandjægeres opbakning til de mange sociale arrangementer, men begræder dog, at det kan være vanskeligt at mobilisere tilstrækkeligt med arbejdskraft, når foreningens faciliteter ved kanaludløbet i Næstved skal vedligeholdes: ”Det er generelt ofte svært at få nogen af medlemmer til at udføre frivilligt arbejde ved klubhus og bådplads.  Nogen vil hellere være med til at betale andre for at få tingene til at fungere,” fastslår Lucas Sonne.

Nye uddannelser

”I løbet af de sidste 10 -15 år er der naturligvis kommet nye aktiviteter til,” istemmer Claus Lind Christensen. ”Aktiviteter, der afspejler, hvad der sker jagtpolitisk og i samfundet generelt. Her kan jeg eksempelvis fremhæve alle aktiviteter vedrørende buejagt samt indsatserne for at regulere de invasive rovpattedyr – især mårhunden.

Et andet område, hvor der er kommet nye aktiviteter til, er udsprunget af en samfundstendens. Det bliver stadig sværere at skaffe frivillige, hvorfor en af de aktiviteter, der har fået god modtagelse i organisationen, er DJ Lederuddannelsen, hvor vi arbejder målrettet med at uddanne nuværende og kommende frivillige ledere med god succes,” siger formanden for Danmarks Jægerforbund.

Nye medlemmer

Blandt deltagerne ved lydighedsprøverne i Hvalsø-Osted Jagtforening var blandt andet  en ung kvinde ved navn Karina Pedersen. Hun har været medlem af foreningen i nogle år og er meget interesseret i hundearbejdet og går med liv og sjæl op i at træne sin egen hund, labradoren, Zaka. Det bar også frugt, idet hun vandt den åbne klasse.

”Jeg synes, det er spændende at arbejde med min hund, og jo dygtigere den bliver,  desto bedre en jagtoplevelsen for os begge,” siger Karina Pedersen og fortsætter: ” Det er vigtigt, at foreningen tilbyder en lang række aktiviteter, fordi ellers kommer de unge mennesker ikke i foreningen. Der skal være noget for enhver smag. Her i vores forening har vi naturligvis lerdueskydning, som vi indleder med fastelavnsskydning, og derefter har vi lerdueskydning hver mandag fra kl. 18 til 21 i perioden fra 2. april til 31. august. Vi har i sæsonens løb forskellige præmieskydninger, hvor vi også inviterer nabojagtforeningerne med. Vi har desuden diverse foredrag vinteren igennem. Og så naturligvis vores hundetræning. Vi starter gerne i januar med  lydighedskursus for unghunde og øvede, samt apporteringskurssus, træning til markprøver hvalpekursus og den slags,” slutter Karina Pedersen.

 

For medlemmernes skyld

Som en del af Næstved Strandjagtforenings aktiviteter har bestyrelsen investeret i en havjagtbåd af mærket Havjagt 22. Den ligger på en trailer  og vejer cirka 800 kg. Den kan lejes en eller flere dage af foreningens medlemmer. Hvis et af medlemmerne ønsker at leje båden, skrives en mail til klubbens bestyrelse for at finde ud af, om båden er ledig. Der betales kr. 500 pr. dag plus 1000 kr. i depositum. Dette beløb får man retur,  når båden afleveres i samme stand som ved udlån og med fyldt benzintank.

Ud over havjagtsbåden har foreningen desuden fem pramme til udlån. De ligger i et stativ lige uden for  foreningens klubhus. Hvis man vil prøve en jagttur i en pram, er der flere engagerede strandjægere i foreningen, som gerne vejleder om strandjagt i lokalområdet. I prammen er der lokkeænder, svømmevest m.v. Det koster 50 kr. pr. dag at leje prammen.

”Foreningens  slæbested er flittigt brugt”, fortæller formanden videre. ”Her kommer medlemmerne med deres både,  da det er let at få dem i vandet ved slæbstedet. Det er mulig at sætte to både i vandet samtidigt. For at komme ind til slæbestedet skal man købe en nøglebrik til lågen for 200 kroner, og du kan benytte dette nøglekort, så længe du er medlem af foreningen”, slutter Lucas Sonne.

En gang om året samler medlemmerne af Næstved Strandjagtforening affald langs det kystområde, der benyttes til jagt – resultatet taler for sig selv.

Danmarks Jægerforbund organiserer omkring halvdelen af samtlige jagttegnsløsere i Danmark, og forbundet vil gerne have endnu flere medlemmer: ”Med hensyn til  medlemmer, så er det et billede med mange facetter, men der skal ikke herske tvivl om, at rekruttering af nye medlemmer er et kontinuerligt fokusområde i Danmarks Jægerforbund, og vi ser naturligvis gerne, at flere jægere vælger at være medlem,” forklarer Claus Lind Christensen, der også gerne vedgår, at det ville være bedre, hvis andelen af medlemmer var højere. Men en organisation, der repræsenterer halvdelen af et helt interessefelt, er stadig en vægtig partner i den politiske proces: ”Ja, som den absolut største organisation, så repræsenterer vi jægerne og i særdeleshed vores medlemmer. Det drejer sig ikke nødvendigvis om størrelse, men om at være en troværdig samarbejdspartner, og det er vi.

Og i forhold til de potentielle medlemmer så har vi en række initiativer i gang, hvoraf jeg kan fremhæve nogle enkelte:

Vi er i løbende dialog med jagttegnsunderviserne for at sikre, at de rekrutterer deres jagtegnskursister som medlem.

Vi gennemfører hverveaktiviteter på skydebaner landet over.

Vi afholder arrangementer for efterskoler med jagtlinjer.

Vi rekrutterer medlemmer ved messer, dyrskuer og arrangementer landet over.

Via vores lederuddannelse skaber vi mere bred viden om rekruttering i organisationen.

Claus Lind Christensen har været formand for Danmarks Jægerforbund i otte år.

Men disse aktiviteter kan ikke stå alene. Derfor arbejder vi målrettet med analyser af både potentielle og nuværende medlemmer for at sikre relevante budskaber og fortællinger.

Og så har vi fokus på at sikre jægerne de nødvendige støtteværktøjer i den app, vi lancerede for små to år siden. Alene funktionen med GPS-baserede jagttider har vist, at den kan få jægerne til at melde sig ind og dermed få adgang til appens funktioner.

Så samlet set arbejder vi på en bred front med at hverve medlemmer. I processen har vi endvidere skærpet profilen omkring, at hvis et medlem ønsker, at vi skal kæmpe for en sag, så kan alle medlemmer komme til orde og få politisk indflydelse. Det er faktisk ikke svært – men det kræver blot, at man er medlem. Vi er til for vores medlemmer,” slutter Claus Lind Christensen.

Få adgang til denne artikel samt alt indhold på JVV.dk - inkl. seneste 2 års magasiner - fra 39 kr. per måned . Se alle muligeder her. Log ind og læs artiklen straks: