1Vildsvinejagt og afrikansk svinepest

Dansk landbrug har årligt indtægter fra eksport af svinekød for et tocifret milliardbeløb. Af samme grund vil det få uoverskuelige økonomiske og beskæftigelsesmæssige konsekvenser, hvis den frygtede sygdom afrikansk svinepest spreder sig til Danmark. Hvis der bliver konstateret afrikansk svinepest i landet, vil det øjeblikkeligt indebære et stop for eksport af svinekød. Sygdommen er ikke farlig for mennesker, men meget smertefuld og dødelig over for alle arter af svin. I Kina regner man med at miste 130 millioner svin som følge af sygdommen.

Danske jægere, som rejser på vildsvinejagt i udlandet, udgør en særlig risiko, da de har større sandsynlighed for at komme i kontakt med smittede dyr. Virussygdommen er meget smitsom, og vira kan overleve i både kød og trofæer, ligesom de kan overføres via blod og afføring fra vildsvin. Derfor kan vildsvinejægere helt uforvarende blive smittebærere. Vira kan også overleve lang tid på alt, således også på jægerens hænder, udstyr og tøj.

Det nærmeste land, hvor man har konstateret afrikansk svinepest, er Belgien, hvorefter følger alle de østeuropæiske lande ned til Sortehavet, samt Sardinien. Det er dog ikke kun jægere, som rejser til disse lande, der kan udgøre en risiko for smittespredning, da sygdommen kan have spredt sig, uden at det er konstateret officielt. Derfor opfordrer dyrlæge i Fødevarestyrelsen, Signe Balslev til, at man ud fra et forsigtighedsprincip ikke tager vildsvinekød med hjem til Danmark. Husk også, at trofæer skal være færdigkonserverede – vildsvinetænder for eksempel skal være afkogte.

For at hindre spredning af smitte er der en række forholdsregler, som man skal tage i forbindelse med vildsvinejagt i udlandet:

  1. Vask alt udstyr inkl. tøj, skydestok, våben og støvler, inden du tager hjem til Danmark.
  2. Desinficér redskaber og andet, der har været anvendt til jagt, inden det kommer med i danske husdyrsbesætninger eller på jagt i Danmark.
  3. Hunde brugt til jagt må ikke komme i kontakt med danske grise eller vildsvin.
  4. Undlad enhver kontakt til danske husdyr inden for de første 48 timer, efter du er kommet til Danmark.
  5. Vær opmærksom på reglerne for at tage kød eller jagttrofæer med hjem fra områder med særlige restriktioner.

Se mere på: foedevarestyrelsen.dk. Bemærk specielt reglerne for indførsel af jagttrofæer fra hovdyr og klovdyr fra EU-lande til Danmark.

Tilbage