Råvildtet Jægere og lystfiskere Jagtviden
Af Kristian Stenkjær, formand for Danske Herregårdsjægere

Jagtviden bør deles af alle jægere. Jæger er ikke noget, man bliver, fordi man har bestået jagtprøven, indløst et jagttegn, købt jagtvåben, taget jagttøj på og lejet et jagtrevir. At blive jæger kræver uddannelse. Førhen var man i mesterlære hos sin nærmeste familie, sin far, en bror, en onkel eller hos andre i det lokale samfund. Det startede tidligt med deltagelse i jagten som klapper eller vildtbærer, aldrig som tilskuer, men som en naturlig og nødvendig del af jagten.

Sådan foregår det ikke altid længere. Nye jægere er ikke ensbetydende med unge jægere. Nye jægere er nu om dage tit modne, etablerede mennesker, som har fået tid, lyst og råd til en fritidsinteresse som jagt. Men hvis jagten skal fastholdes i Danmark i fremtiden, afhænger det fuldstændig af jægernes uddannelse.

Enhver jæger skal vide alt om det vildt, der jages, og den natur, som vildtet lever i. Jægeren skal til enhver tid kunne fortælle andre mennesker, jægere eller ej, hvad der ligger bag vildtbestandenes forvaltning, både historisk og biologisk. Ud over det skal jægeren naturligvis være dygtig til at jage, skyde og behandle det nedlagte vildt. Jagt er ikke en sport eller en almindelig hobby. Jagt er en livsstil, som kræver særlig læretid og uddannelse.

Det er vigtigt, at du som jæger stiller høje krav til dig selv. Derefter er det i høj grad vigtigt at stille krav til dem, du køber ydelser af i forhold til jagt. Først din jagttegnslærer. Deltag kun i kursus hos godkendte og velrenommerede undervisere, der tilbyder et kursusforløb med tid til fordybelse i undervisningen, både teoretisk og praktisk.

Når du skal købe våben og jagtudstyr, er det helt i orden også her at stille krav. Ekspedienten skal være professionel og vide alt om det, han vil sælge, og bruge det sprog, som hører sig til i forbindelse med jagtvåben og det vildt, der skal jages.

Når du vil købe en jagthund, så overvej nøje, om du og familien har tid og lyst til det ansvar, det er at have en hund. Er det første gang, familien skal have en hund, bør du alliere dig med en erfaren hundemand eller -kvinde. En seriøs hvalpekøber skal stille krav til, hvordan hvalpene er opdrættet, og hvordan de er socialiseret i forhold til mennesker. Derefter skal du som ny hundeejer stille krav til trænerne på træningspladserne om, at træningen skal foregå efter moderne principper, og melde klart fra over for gammeldags og hårdhændede hundetræningsmetoder.

Er du en erfaren jæger, som ved, hvad det drejer sig om, må du ikke finde dig i at høre på snak, hverken på skydebanen, i jagtforretningen eller på jagt, som falder uden for, hvad man kan kalde den jagtetiske takt og tone. Grib ind, og tag afstand fra denne snak, som ikke hører til, når vi er på jagt.

Som jæger har du pligt til at følge med tiden og skaffe dig ny viden, du skal deltage i kurser og foredrag og dele den nye jagtviden med dine jagtkammerater. Vigtigst af alt: Tag ansvar for de nye jægeres oplæring. Tag dem i ’mesterlære’ hos dig! Det er sådan, jagten har udviklet sig gennem alle tider.

Er du med i et jagtkonsortium, skal du stille krav til formanden for jagten, hans folk og dine jagtkammerater. Find dig heller ikke her i brud på de jagtetiske regler. Jagten skal foregå i overensstemmelse med jagtens takt og tone uden unødvendig råben og ulydige hunde.

Hvis du lejer dagjagter, er det vigtigt, at du stiller krav til arrangementet. Hvis det er en jagt, hvor der er udsat fuglevildt, er det o.k. at sikre dig, at de veterinære papirer er i orden, og at regler på udsætningsområdet er overholdt. Hundefolk og jægere, som deltager i efterårets jagter som apportører eller jægere, skal være kritiske i forhold til, hvad de bør deltage i.

Den eneste måde, vi kan bevare mulighederne for jagt i Danmark på, er ved at vælge det fra, som ikke lever op til nutidige dyrevældfærdsprincipper, jagtmoral og etik. Sig fra, og kør hjem, hvis tingene ikke er i orden.

  • Kristian Stenkjær er formand for Danske Herregårdsjægere og ansat som faglærer og koordinator på Skovskolen under Københavns Universitet.

Læs også

Succes for jægerne

Kritisk interview med formanden for DOF, Egon Østergaard