Rune Fich Weischer mener, at miljøministeren idyllisere de nye rewilding-projekter i Naturnationalparkerne. Han argumenterer for, at rewilding er en for kontroversiel og uetisk metode at styrke biodiversiteten i naturen.

Rune påpeger, at landbrugsdyr, som køer og heste, ikke er i stand til at komme forsvarligt igennem vinteren uden hjælp fra mennesker, der kan sikre føde og lægehjælp. Desuden sætter han spørgsmålstegn ved, om det er vild natur, hvis det skal være indhegnet og samtidigt anvendes som et udflugtssted tilrettelagt for borgere og besøgende.

Han foreslår i stedet en ”mere etisk og økonomisk tilgang” til rewilding, nemlig at forbedre betingelserne for det danske dåvildt i den frie natur, så det er de vilde dyr der hjælper med at genoprette den vilde natur. 

Du kan læse hele kronikken og Rune Fich Weischers argumenter her: Er husdyr bag hegn vild natur, Lea Wermelin?