Dådyret er blevet en invasiv art! Et af de mest yndede jagtobjekter i Danmark, dåvildtet, er nu blevet erklæret for en invasiv art i Danmark på linje med dræbersnegl, mink og muntjac. Årsagen er, at man giver alle ikke-hjemmehørende dyr en værdi på forskellige parametre. Hvis værdien på to af dem, ”Påvirkning af hjemmehørende arter” og ”Påvirkning af økosystemer” scorer 2 eller mere, så bliver arten erklæret for invasiv. Og dåvildt har fået en værdi på 2 i begge parametre! Men er dådyret ikke-hjemmehørende?

Foto: Daniel Nikolas Faisst, Jolanda Aalbers, petrdd, mpaniti og Ondrej Prosicky/Shutterstock

Tilbage til istiden

Om dådyret (Dama dama) er hjemmehørende eller ej i Danmark, er noget, som de lærde skændes om. Kort sagt, så går diskussionen ud på, hvornår en art skal have været i landet, før den kan betragtes som hjemmehørende. Dådyret har en lang forhistorie i Danmark. Man har fundet knogler fra dådyr ved Hollerup vest for Randers, som kan dateres tilbage til mellemistiden for cirka 115.000 år siden. Dengang var der også skovelefanter og andre spændende dyr i Danmark. Så dukker der knogler op igen i arkæologiske lag fra vikingetiden, og dåvildt er omtalt i Kong Valdemars...

Få adgang til denne artikel samt alt indhold på JVV.dk - inkl. seneste 2 års magasiner - fra 39 kr. per måned . Se alle muligeder her. Log ind og læs artiklen straks: