trofæjagt Safari jagt Afrika
Foto: EcoPrint / Shutterstock

Trofæjagt – I et netop offentliggjort studie udført af forskere ved en række universiteter under titlen ”Impacts of a trophy hunting ban on private land conservation in South African biodiversity hotspots” redegøres der for sydafrikanske jordejeres forventninger til jagtturismens fremtid i tilfælde af et eventuelt fremtidigt forbud imod trofæjagt eller imod international handel med eller transport af jagttrofæer. Uden trofæjagt intet vildt.

Udmeldingen fra jordejerne er utvetydig. Hele 95 % af dem mener, at et jagtforbud vil have betydelige negative konsekvenser for bevarelsen af biodiversitet, og de nævner uoprettelige skader på økosystemer, tab af dyreliv, tab af dyrelivets værdi, dårligere genetik i vildtstammerne og øget krybskytteri som logiske følgevirkninger af et tænkt forbud.

Når nu jordejerne – som suverænt afgør de private naturområders fremtidige skæbne – ikke selv ser en fremtid for naturen på deres besiddelser uden jagtindtægterne, så er det unægtelig svært at se andet end en lurende katastrofe i den konstante trussel om diverse tiltag i retning af jagtforbud og indskrænkninger.

Læs også

Jagt og naturbevarelse

Den hvidhalede gnu