Henning Olsen, fra Kingdom of Denmark SCI Chapter, og som tidligere har været direktør i Buhls Jagtrejser fortæller, at man har ansat en lobbyist til at tale jagtens sag i Bruxelles. Det er Juan Magaz, som startede sit arbejde i Europa-Parlamentet  den 1. januar i år.

Sammen med SCI´s internationale team skal Magaz forsvare jagtens sag og påvirke EU politikken til fordel for bevarelse af bæredygtig jagt og samtidig fremme SCI´s mærkesager i hele Europa.

Henning Olsen, Kingdom of Denmark SCI Chapter

I rollen som europæisk lobbyist vil Magaz vejlede SCI i at fremme sin politiske dagsorden i EU-institutionerne, herunder Europa-Parlamentet, Europa-Kommissionen og Det Europæiske Råd. Med sine mangeårige kontakter og erfaring vil Magaz øge effektiviteten af SCI’s pro-jagt-lobbyindsats, opretholde høj synlighed i Bruxelles, udvikle en lobbystrategi og repræsentere SCI’s holdninger over for kommissærer og valgte medlemmer af Europa-Parlamentet, deres stabe og EU-embedsmænd.

Formanden for SCI´s Europakomite Dr. Miguel Estade fra Schweiz udtrykker sin begejstring over at få Juan Magaz med sit høje niveau af viden og erfaring til at blive en central aktør med dagligt virke i EU-parlamentet

“Som en del af SCI Europe er vi glade for, at vi også her i Danmark kan bidrage til dette vigtige tiltag”, fortæller Henning Olsen. På den forestående JAGT, Vildt og Våben Messe i Hillerød 23-25 marts vil vores danske SCI Chapter således afholde en rejse-auktion, hvor overskuddet netop går til det vigtige lobby-arbejde i EU.

Safari Club International (SCI), som i år fejrer 50 års-jubilæum, er en international organisation for jægere. Foreningen har fire primære mærkesager:

  • Beskyttelse af vores muligheder for at kunne gå på jagt
  • Fremme naturbeskyttelse og sikre truede dyrearter
  • Skabe forståelse for kommerciel jagt som effektiv naturbevarelse
  • Søge politisk indflydelse i de lovgivende forsamlinger worldwide

SCI har mere end 50.000 medlemmer på verdensplan og er organiseret i mere end 180 lokale foreninger (Chapters), som arbejder lokalt for mærkesagerne.

Siden år 2000 har SCI doneret mere end 500 millioner danske kroner (70 millioner USD) til vildtbevarende projekter, naturbeskyttelse og politisk kamp for jagtens fremtid.