Mens diskussionerne om kød bliver voldsommere rundt omkring i vesten, går den svenske afdeling af WWF (World Wildlife Fund – Verdensnaturfonden) nu ud og anbefaler vildtkød.

Organisationen, der generelt er yderst kritisk overfor kødkonsumption, giver vildtkød topkarakter og ser det som den eneste type kød, der ikke har problematiske sider.

Verdensnaturfonden i Sverige udgiver årligt en kødguide, som vurderer kød med rødt, gult og grønt lys baseret på en række kriterier. Blandt andet biologisk mangfoldighed, sprøjtemidler, klimavenlighed og dyrevelfærd. Kun vildtkød kommer ud med et rent grønt lys i årets udgave af kødlisten.

Læs mere: Sådan forlægger du vildsvinet

Generelt anbefaler WWF bedre kød og mere vegetarisk mad, men skal der kød på bordet så mener organisationen, at vildt er det bedste alternativ. Organisationen definerer vildt som vildtlevende dyr, der jages i jagtsæsonen, men også vildt i hegn er acceptabelt så længe det ikke fodres i større stil.

En del vildt er dog ikke i kridthuset hos Verdensnaturfonden i Sverige. Rensdyrkød opfattes ikke som vildt, da dyrene støttefodres i stor stil. De samme gælder importeret vildtkød, hvor det ikke er muligt at fastslå, hvor meget dyret har været fodret.

Til gengæld er der begejstring over alle de lokale arter; elg, kronvildt, dåvildt, vildsvin og rådyr. Ikke mindst fordi vildtet betegnes som klimavenligt, da det ikke kræver foderproduktion. Som eksempel nævnes vildsvin, der har et lavere klimaaftryk per dyr end kyllinger.

Læs også: Opskrift: Hakkebøffer af vildtkød med fyld

Midt begejstringen for vildtkødet ser WWF dog et problem. Der er for lidt af det, og det er ikke tilstrækkeligt tilgængeligt for offentligheden. Vildtkød står nemlig bare for nogle få procent af den samlede kødkonsumption i Sverige. Derfor håber Verdensnaturfonden, at udbuddet af vildkød til forbrugerne kan øges. Isævildtr når det gælder vildsvin.

Men hvordan? WWF fastslår i kødguiden, at det hverken praktisk eller miljømæssigt vil være muligt at lade vildtstammerne vokse så markant at kødet kan erstatte andet kød på markedet. I stedet vil organisationen arbejde for at mere eksisterende vildtkød kommer ud til flere forbrugere. I dag spises størstedelen af den svenske vildt af jægerne selv, deres familier og venner. Står det til WWF skal jægerne til at dele det gode kød lidt mere.

Se WWFs kødguide her: