Den 15. september er deadline for at søge tilskud til informationsaktiviteter om jagt og jægere hos Miljøstyrelsen. Landsdækkende foreninger, med mindst 1000 betalende medlemmer, kan søge tilskud til informationsarbejde om vildtforvaltning og bæredygtig jagt via foreningsblade og digitale medier. Støtten kan anvendes til både trykning af blade, porto og distribution. Man kan også få støtte til kameraudstyr, software og lignende.

Der er, i 2021, afsat 1,1 million til formålet. Alle tilskudsberretigede får et grundtilskud på 40.000 kroner. Derudover tilpasses tilskuddet antallet af betalende medlemmer i foreningen. Lokale jagtforeninger kan dermed ikke komme i betragtning.

Støtteberettigede foreninger skal have et tydeligt fokus på jagt- og vildtforvaltning for eksempel ved at arrangere undervisning i jagt og vildtpleje eller ved af organisere træning i brug af jagthunde.

Læs også: Statsstøtte mod livsfarlige trikiner

Den støtteberettigede formidling kan for eksempel dreje sig om køb og brug af jagthunde, aktiv hundetræning, praktisk vildtpleje, våbenpleje eller om anskydninger og hvordan man undgår dem.

Tilskuddet udbetales, når kommunikationsaktiviteterne er gennemført. For at få udbetalt tilskuddet skal modtagerne indsende en kort afrapportering om, hvad pengene er brugt til, og hvad der er kommet ud af det.

Foreninger der modtager mere end 250.000 kr. i tilskud, skal indsende et revisorpåtegnet årsregnskab. Er tilskuddet under 250.000 kr. rækker det at indsende et ledelsespåtegnet årsregnskab.

Læs også: En million kroner til lokale skydebaner