Kraftige protester og klager i sydsvenske jægerkredse, over den kommende forårsjagt på buk, ser ikke ud til at have effekt på den svenske regering. Landbrugsminister Anna-Caren Sätherberg meddelte i sidste uge, at regeringen – trods jægernes bekymring – ikke har nogle planer om at genoverveje de nye jagttider.

Protesterne, der begyndte i en række kredse af det svenske jægerforbund i det sydlige Sverige – blandt andet Skåne, Blekinge og Kronoberg (Småland) – bredte sig i december til dele af jægerforbundets ledelse. De sydsvenske jægeres bekymring går på, at trykket på råvildtstammen vil blive for højt, og at stammen risikerer at blive skudt ”skæv” således, at der generelt tages for mange bukke og at de skydes for unge. Resultatet vil – på længere sigt – blive en svagere og yngre stamme af bukke, mener man.

Læs også: Det svenske jægerforbund går ind i kritikken af den kommende forårsjagt på buk

”I det sydlige Sverige har vi ekstremt mange små jagtenheder og en stor mængde udenlandske gæstejægere, som udelukkende kommer for at skyde bukke. Det gør, at en allerede høj afskydning kommer til at øges yderligere. Jeg tror, at det bliver ødelæggende for bestanden,” udtalte formanden for Jægerforbundet i Kalmar, Bill Nelson sidste år.

I naboafdelingen Kronoberg (Småland) var formanden inde på samme linje.

Det er allerede en stor udfordring at forvalte vildtet med så mange små ejendomme og så mange jægere. Vildtet er en resurse, men den er ikke uudtømmelig” sagde Ewert Frisk fra Jægerforbundet i Kronoberg, mens de nye jagttider var til debat.

Læs også: På jagt i Sverige – Store oplevelser venter

Forårsjagt på buk har allerede været en realitet i visse Län i det nordlige Sverige i en årrække. Det besluttedes efter katastrofen på atomkraftværket Tjernobyl i 1986. Markant forhøjede tal for radioaktivitet i vilde dyr i Nordsverige gjorde, at myndighederne indførte forårsjagt således, at bukkene kunne skydes inden, de havde spist det forurenede græs en hel sommer.

Det mener jægerne i Sydsverige dog ikke har nogen relevans i deres område. De opfatter forudsætningerne og rammene for bukkejagt i det sydlige Sverige som helt anderledes end længere nordpå. Revirerne er langt mindre, og jagttrykket meget højere.

Jægernes bekymring har dog ikke den store effekt på ministeren. Hun anerkender jægernes uro, men siger:

”Regeringens beslutning om forårsjagt på buk er baseret på et omfattende materiale fra Naturvårdsstyrelsen og Sveriges Landbrugsuniversitet. De anbefalede alle at indføre forårsjagt og kunne ikke finde beviser for, at der er nogle negative konsekvenser af forårsjagt på buk. Det er jo også frivilligt for den enkelte jæger, om han vil gøre brug af muligheden for forårsjagt” forklarer landbrugsminister Anna-Caren Sätherberg og understreger, at der ikke er dokumenteret dårlige erfaringer fra de 5 Län i det nordlige Sverige, hvor forårsjagt på buk har været lovlig de seneste 30 år.

Læs også: Månedens trofæ – svensk guldbuk

De nye jagttider for bukkejagt blev besluttet sidste år og træder i kraft fra 1. maj i år. Det er udelukkende tilladt at pürche eller sidde efter buk. Drivjagt er først tilladt fra efteråret.