Et af Danmarks nok mest omdiskuterede fuglevildt får muligvis ny forvaltningsplan. En ny plan for skarven er netop sendt i høring frem til den 2. august 2021. 

Skarven er fredet i hele EU, da dens bestand har været under voldsomt pres. I 1971 var bestanden i Danmark på ca. 300 ynglende par, nu 50 år senere er bestanden blevet mere end 100 gange så stor. I Danmark viser nyeste tal, at der er godt 32.000 ynglende skarv par i Danmark. 

Den nye forvaltningsplan vil dog ikke have fokus på regulering af skarvbestanden, men derimod hvordan man kan reducere de gener fuglevildtet har på bl.a. fiskeindustrien og truede fiskearter, som eksempelvis den europæiske ål. Skarven lever primært af fisk, hvorfor den både er til gene for fiskeindustrien, men også for balancen i biodiversitet, da den påvirker bestanden af truede fiskearter.

Læs hele oplægget til den nye forvaltningsplan.

Læs også: Skjern Å søger hjælp til regulering af skarv