Den imponerende indsats af danske jægere for at komme de uønskede mårhunde til livs, ser nu ud til at bære frugt. For første gang siden 2010 er antallet af nedlagte mårhunde faldende. Det viser nye tal fra Miljøstyrelsens Vildtudbyttestatistik. Ifølge Miljøstyrelsen er nedgangen i nedlagte dyr ensbetydende med, at den samlede bestand er blevet mindre.

Nedgangen i antallet af mårhunde falder sammen med at jægerne i 2020 fik tilladelse til at bruge natsigter mod mårhundene.

Læs også: Alt om regulering af mårhund på baitpladser

”Natsigtet har ændret mulighederne, så jægerne oftere kan nedlægge begge mårhunde, når de kommer som par på foderpladsen. Det har siden 2020 reduceret antallet af ynglende par, og det har betydet et fald i antallet af mårhunde, der nedlægges”, fortæller specialkonsulent i Miljøstyrelsen Mariann Chriél.

Undersøgelser har vist, at ved samme jagttryk vil antallet af nedlagte dyr følge bestandens størrelse, og meldingerne fra lokale jægere tyder også på færre mårhunde.

”Jægernes tilbagemeldinger bekræfter de tendenser, vi ser i data fra vildtudbyttestatikken. Flere steder lyder meldingerne faktisk, at antallet af nedlagte mårhunde er halveret, siger Mariann Chriél.

Mårhunden er uønsket i den danske natur, for den går hårdt til en række hjemmehørende arter, og i værste fald helt kan udrydde disse. Reguleringen sker i samarbejde mellem myndigheder, jægerforbundet og lokale jægere.

Antallet af nedlagte mårhunde har været eksponentielt stigende siden 2015. I 2019 blev der nedlagt 7.958 mårhunde i Jylland mens tallet i 2020 var steget til 10.939. Ifølge de seneste tal blev der i 2021 nedlagt 8.861 mårhunde. Det svarer til et fald på cirka 20%.

Læs også: Mårhunde medaljekrav nedsat