Nordisk Safari Klubs formand Christian Jensen har sammen med et bredt udsnit af jagtbranchen – herunder ejerkredsen bag magasinerne Jagt, Vildt & Våben og Mit Jagtblad – fremsat et borgerforslag til, hvordan de værste konsekvenser af politiets våbenregistreringskaos kan afbødes.

Borgerforslaget lyder:

”Jægere med gyldigt jagttegn bør tillades at besidde, bære og anvende jagtvåben og jagtvåbendele i Danmark fra det øjeblik, der er ansøgt om (og betalt for) tilladelse. Ordningen skal som minimum gælde frem til at Politiets Administrative Center (PAC) har sænket den gennemsnitlige sagsbehandlingstid på udstedelse af våbentilladelser til maksimalt 20 arbejdsdage, hvorefter det bør overvejes at gøre ordningen permanent.”

Link til borgerforslaget: https://www.borgerforslag.dk/se-og-stoet-forslag/?Id=FT-11378

Baggrund

Jeg kan ikke huske, hvornår et så bredt udsnit af den danske jagtbranche har stået bag et fælles budskab. Det gør de fordi PAC-skandalen berører alle jægere og hele jagtbranchen i dens fulde bredde. Titusindvis af jægere venter på tilladelser. Jagtbranchen sælger ingen våben og relateret udstyr. Snart begynder virksomheder at komme i svære økonomiske vanskeligheder. Folk i den lille danske jagtverden risikerer at miste deres job.

Det er både de danske jægere, sportsskytter, våben- og jagtudstyrsforhandlere, jagtrejsebureauer og medier, som i øjeblikket er hårdt ramt af et totalt sammenbrud i Politiets Administrative Centers (PAC) udstedelse af våbentilladelser.

Problemet opstod, da PAC den 17. januar 2022 valgte at lukke ned for det kørende IT-system til udstedelse af våbentilladelser og gå over til et nyt system på trods af, at man udmærket vidste, at det nye system ikke fungerer. Nu er situationen den, at der er ekstremt lange ventetider på udstedelse af visse tilladelser, mens andre efter sigende slet ikke behandles. Jægere, som ringer til PAC, får i øjeblikket besked om, at de ikke kan forvente at få en våbentilladelse på en riffel inden udgangen af 2022.

Konsekvensen af sammenbruddet er, at titusinder af jægere ikke kan få fornyet deres riffeltilladelser og derfor ikke må anvende deres våben på jagt. Nyindkøbte våben, der ikke kan udleveres, før ejerne har fået deres våbentilladelser, hober sig op hos landets våbenhandlere og i takt med at situationens alvor er gået op for jægerne, er ikke bare våbenhandlen men også salg af relateret udstyr som sigtekikkerter, ammunition osv. stort set gået i stå.

Arbejdspladser på spil

Dette smitter desværre af på salget af alt muligt andet jagtudstyr, for hvorfor købe et nyt sæt jagttøj, hvis ikke man ved, om man har et våben til den kommende jagtsæson? I marts 2022 var omsætningen i danske jagtvåbenforretninger dalet med næsten 80% i forhold til marts måned 2021. Jagtrejsebranchen er ligeledes ramt, da det ikke er muligt at få fornyet eller udstedt et våbenpas.

Det nye (ikke-fungerende) IT-system er leveret af firmaet Netcompany og har kostet skatteyderne mere end 200 millioner kroner. Med de enorme omsætningstab, som hele jagtbranchen oplever, bliver den samlede regning til det danske samfund mange gange højere og for hver dag, der går, forværres situationen yderligere.

Der er hundredvis af arbejdspladser på spil og titusinder af borgere har betalt gebyrer for behandling af ansøgninger, som slet ikke behandles, som lovet. Gebyret for ansøgninger om våbentilladelser er ellers hævet markant med løfter om kortere sagsbehandlingstider.

Tre år undervejs

Der er ingen klare datoer for, hvornår systemet fungerer. Man har indtil nu haft mere end tre år til at udvikle og implementere systemet siden offentliggørelsen af det EU-direktiv, som systemet skal lave op til. Når systemet engang kører, ligger der en enorm pukkel af ophobede ansøgninger og de praktiske problemer med udstedelse af tilladelser i rimeligt tempo må derfor forventes at være aktuelle året ud eller længere.

Der er her og nu brug for en løsning, som tillader jægerne at anvende de våben, som afventer fornyelse af tilladelser og desuden tillader, at våben købt af jægere med gyldigt jagttegn kan udleveres, besiddes, bæres og anvendes, når der er søgt (og betalt for) tilladelse.

Jagtegnet lig med vandelsgodkendelse

Man er pr. definition vandelsgodkendt af politiet, når man får udstedt et gyldigt dansk jagttegn, og jagttegnet gælder allerede under de nuværende regler som en tilladelse til at erhverve, bære, besidde og anvende glatløbede haglvåben.

For jagtriflers vedkommende registreres en række detaljer omkring våbnet i det centrale danske våbenregister i forbindelse med udstedelse af en våbentilladelse. Disse detaljer angives, når der ansøges om tilladelse. Er ansøgeren vandelsgodkendt, udstedes den endelige tilladelse, når detaljerne er inde i systemet.

Vi mener derfor ikke, at der bør være væsentlige praktiske hindringer i vejen for at tillade, at jægere med gyldige jagttegn kan tillades at bære, besidde og anvende jagtvåben (herunder jagtrifler) og registreringspligtige jagtvåbendele inden for landets grænser, når der er ansøgt om tilladelse, og det fornødne gebyr er betalt. Ligeledes mener vi ikke, at en sådan ordning medfører nogen form for sikkerhedsmæssige problemer.

Dette forslag løser ikke hele problemet med PAC’s sammenbrud, men er en væsentlig og reel forbedring i forhold til det nuværende kaos og dødvande, som hele jagtbranchen er blevet sat i. Titusinder af borgere og hundredvis af virksomheder er kommet i klemme på grund af de aktuelle problemer, som alle de ramte er fuldstændigt uden skyld i.

Faktaboks

[otw_shortcode_info_box border_style=”bordered” background_color=”#ebebeb”]

Sådan gør du:

Find dit NEM-ID frem. Klik på linket til forslaget herunder og skriv under, hvis du er enig. Få meget gerne alle myndige personer i din husstand til at gøre det samme. Der er langt til 50.000 underskrifter og tiden er kommet til at demonstrere for landets politikere, at 180.000 jægere med familier ikke er en ligegyldig mindretalsgruppe, man kan behandle som det rene skidt!

Link til borgerforslaget: https://www.borgerforslag.dk/se-og-stoet-forslag/?Id=FT-11378[/otw_shortcode_info_box]